09.07.2024 - Haziran 2024 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Haziran 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Haziran 2023 döneminde 7,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %1 artarak 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %11,3 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Haziran 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,3 puan azalarak %82,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %87,5 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2023 döneminde 20,5 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,4 artarak 22 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2023 döneminde 138,7 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %26 artarak 174,7 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Haziran 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Haziran 2023 döneminde 38,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %4,8 artarak 40,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Haziran 2023 döneminde 14,1 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 15,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Haziran 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek %80,8 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,5 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Haziran 2023 döneminde 110,8 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %10,2 artarak 122,1 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2023 döneminde 747,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %32,3 artarak 989,4 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2024 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 458 olmuştur. Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.   ...
06.06.2024 - Mayıs 2024 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Mayıs 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mayıs 2023 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %1,7 azalarak 7,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2023 döneminde 2,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %3,6 artarak 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %84,2 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2023 döneminde 19,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 21,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2023 döneminde 135,4 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %28,8 artarak 174,4 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Mayıs 2023 döneminde 31 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %5,7 artarak 32,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2023 döneminde 11,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %7 artarak 12,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Mayıs 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek %80,4 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,8 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2023 döneminde 90,3 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %10,8 artarak 100 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2023 döneminde 609,2 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %33,7 artarak 814,7 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2024 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 456 olmuştur. Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.   ...
24.05.2024 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 162.998.000.000 TL net dönem karı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde VUK bazlı kayıtlarda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) 11.884.059.676 TL net dönem karı, 41.585.120.658 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Sermaye Piyasası kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca kâr payı dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ve geçmiş yıl zararları baz alınmalıdır. Yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi kayıtlarımızda bulunan dönem net karı geçmiş yıl zararlarından düşük olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmamaktadır. Yine aynı kararda hem TMS/TFRS hem de VUK bazlı finansal tablolarda yapılacak olan enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarının mahsuplaşma işleminin Genel Kurul'a sunulması istenmektedir. Ortaklığımızın TMS/TFRS tablolarını hazırlarken kullandığı para birimi USD olduğu için bu tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır. VUK kayıtlarında ise öz sermaye hesaplarında herhangi bir mahsuplaşma işlemi yapılmamıştır. Yukarıda bahsedilen kurul kararı sebebiyle yasal kayıtlarda kâr payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 162.998.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu teklifi 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. 2023 Kâr Payı Dağıtım Tablosu ...
09.05.2024 - Nisan 2024 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Nisan 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Nisan 2023 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %6,9 artarak 7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2023 döneminde 2,46 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %0,5 artarak 2,47 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %80,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %80 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %86,5 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2023 döneminde 18,7 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %8,4 artarak 20,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2023 döneminde 120,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %34,4 artarak 162,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Nisan 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Nisan 2023 döneminde 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %8 artarak 25,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Nisan 2023 döneminde 9,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %7,7 artarak 10,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan düşerek %80,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,7 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Nisan 2023 döneminde 70,4 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %11,8 artarak 78,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Nisan 2023 döneminde 473,7 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %35,1 artarak 640 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2024 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 455 olmuştur. Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.   ...
05.04.2024 - Mart 2024 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Mart 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Mart 2023 döneminde 6,11 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %0,5 artarak 6,14 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mart 2023 döneminde 2,5 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %3 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Mart 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 2,2 puan düşerek %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %78 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mart 2023 döneminde 18,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %9,7 artarak 20 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Mart 2023 döneminde 131,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %35,3 artarak 178,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Mart 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Mart 2023 döneminde 17 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %8,4 artarak 18,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mart 2023 döneminde 6,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Mart 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,9 puan düşerek %80,4 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %82,6 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mart 2023 döneminde 51,7 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %13 artarak 58,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mart 2023 döneminde 352,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %35,3 artarak 477,5 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2024 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 453 olmuştur. ...
07.03.2024 - Şubat 2024 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Şubat 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Şubat 2023 döneminde 4,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %25,4 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2023 döneminde 2,1 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Şubat 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek %81,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %80,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %85,1 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Şubat 2023 döneminde 15,4 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde %19,5 artarak 18,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2023 döneminde 101,9 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %45,6 artarak 148,4 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Şubat 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Şubat 2023 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde %12,8 artarak 12,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Şubat 2023 döneminde 4,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde %14,4 artarak 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Şubat 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,2 puan düşerek %80,8 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,9 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Şubat 2023 döneminde 33,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %14,7 artarak 38,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Şubat 2023 döneminde 221 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde %34,5 artarak 297,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2024 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 450 olmuştur. ...
08.01.2024 - Aralık 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Aralık 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Aralık 2022 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,1 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Aralık 2022 döneminde 2,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %19 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Aralık 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %80 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %78,5 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Aralık 2022 döneminde 16,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 19,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2022 döneminde 137,9 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %15,8 artarak 159,7 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Aralık 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Aralık 2022 döneminde 71,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 83,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2022 döneminde 23,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %27,1 artarak 29,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Aralık 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,9 puan artarak %82,6 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,4 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,3 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2022 döneminde 201,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %16,4 artarak 234,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2022 döneminde 1,68 milyon ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %1,2'lik düşüşle 1,66 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
06.12.2023 - Kasım 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Kasım 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Kasım 2022 döneminde 5,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %4,1 artarak 6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Kasım 2022 döneminde 2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,2 artarak 2,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Kasım 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,7 puan azalarak %80,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %84,8 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2022 döneminde 16,2 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 18,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2022 döneminde 138,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %11 artarak 153,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Kasım 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Kasım 2022 döneminde 66,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %16,6 artarak 77,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Kasım 2022 döneminde 21,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %27,9 artarak 27,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Kasım 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,3 puan artarak %82,8 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,8 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2022 döneminde 185,2 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 215 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2022 döneminde 1,54 milyon ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %2,8'lik düşüşle 1,50 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 437 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
09.11.2023 - Ekim 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Ekim 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ekim 2022 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,9 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ekim 2022 döneminde 2,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ekim 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak %82,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,9 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ekim 2022 döneminde 18 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %15,6 artarak 20,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2022 döneminde 144,1 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %9,4 artarak 157,6 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Ekim 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Ekim 2022 döneminde 60,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %17,8 artarak 71,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ekim 2022 döneminde 19,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %29,6 artarak 24,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Ekim 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 2,8 puan artarak %83,1 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,8 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2022 döneminde 168,9 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %16,5 artarak 196,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2022 döneminde 1,4 milyon ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %4,2'lik düşüşle 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 435 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
10.10.2023 - Eylül 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Eylül 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Eylül 2022 döneminde 7,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 7,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2022 döneminde 2,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 2,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Eylül 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak %84,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %87,3 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül 2022 döneminde 19,3 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %8,9 artarak 21,1 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2022 döneminde 145,4 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %3,4 artarak 150,3 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Eylül 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Eylül 2022 döneminde 53,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %18,6 artarak 63,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2022 döneminde 17,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %31,2 artarak 22,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 3,4 puan artarak %83,1 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,9 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Eylül 2022 döneminde 150,9 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %16,6 artarak 176 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Eylül 2022 döneminde 1.259 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %5,7'lik düşüşle 1.187 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 429 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir.   ...
07.09.2023 - Ağustos 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Ağustos 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ağustos 2022 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 8,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ağustos 2022 döneminde 2,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %20,5 artarak 2,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ağustos 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan artarak %86,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %92,7 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2022 döneminde 20,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 22,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2022 döneminde 148,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %1 azalarak 146,9 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Ağustos 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Ağustos 2022 döneminde 46,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %20 artarak 56 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2022 döneminde 14,7 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %33,8 artarak 19,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 4 puan artarak %82,9 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,6 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2022 döneminde 131,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %17,7 artarak 154,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2022 döneminde 1.114 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %6,9'luk düşüşle 1.037 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 428 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
09.08.2023 - Temmuz 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Temmuz 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Temmuz 2022 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %9 artarak 8,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2022 döneminde 2,4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 2,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek %85,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,8 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %94,2 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2022 döneminde 20,5 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %6,7 artarak 21,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2022 döneminde 146 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %2,4 azalarak 142,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Temmuz 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Temmuz 2022 döneminde 38,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %22 artarak 47,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2022 döneminde 12,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %36 artarak 16,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 4,7 puan artarak %82,3 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %82,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,2 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2022 döneminde 111,1 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 132,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2022 döneminde 965,2 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,8'lik düşüşle 890,3 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 424 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
06.07.2023 - Haziran 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Haziran 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Haziran 2022 döneminde 6,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2022 döneminde 2,1 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %11,4 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Haziran 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 0,1 puan düşerek %83,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %83,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2022 döneminde 18,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 20,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2022 döneminde 146,5 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %4,3 azalarak 140,2 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Haziran 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Haziran 2022 döneminde 30,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %25,2 artarak 38,7 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Haziran 2022 döneminde 9,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %41,4 artarak 14 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Haziran 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 5,9 puan artarak %81,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %81 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Haziran 2022 döneminde 90,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %22,3 artarak 110,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2022 döneminde 819,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %8,4'lük düşüşle 750,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 419 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
08.06.2023 - Mayıs 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Mayıs 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Mayıs 2022 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2022 döneminde 1,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %22,2 artarak 2,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Mayıs 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 1,8 puan artarak %81,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %80,7 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2022 döneminde 17,6 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %13 artarak 19,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2022 döneminde 144 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %6,6 azalarak 134,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Mayıs 2022 döneminde 24 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %29 artarak 31 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2022 döneminde 7,8 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %49,2 artarak 11,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Mayıs 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 7,5 puan artarak %81,1 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,2 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %80,2 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2022 döneminde 71,9 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %25,8 artarak 90,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2022 döneminde 672,8 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %9,6'lık düşüşle 608,1 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 417 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 36 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
09.05.2023 - Nisan 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Nisan 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Nisan 2022 döneminde 5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %31 artarak 6,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2022 döneminde 1,8 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %32,3 artarak 2,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Nisan 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 5,3 puan artarak %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,7 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %80 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2022 döneminde 15,4 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %21,4 artarak 18,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2022 döneminde 146,4 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %17,3 azalarak 121 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Nisan 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Nisan 2022 döneminde 17,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %33,6 artarak 23,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Nisan 2022 döneminde 5,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %58,4 artarak 9,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Nisan 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 9,4 puan artarak %80,8 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %80,1 olarak gerçekleşmiştir. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Nisan 2022 döneminde 54,2 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %29,9 artarak 70,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Nisan 2022 döneminde 528,7 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %10,4'lük düşüşle 473,7 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Nisan ayı sonunda filodaki uçak sayısı 414 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat – 30 Nisan tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 35 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
13.04.2023 - Ortaklığımızın 2023-2033 Dönemi Stratejisi ve Hedefleri Son 20 yılda kapasite, yolcu sayısı ve karlılıkta sektör ortalamasının üzerinde büyüme göstererek ülkemizin ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan Türk Hava Yolları, kuruluşunun 100. yılına ilişkin hedeflerini kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duymaktadır. Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde 2033 vizyonu çerçevesinde belirlenen stratejik odakları aşağıda özetlenmiştir;  •  Ortaklığımızın konsolide cirosunun 2033 yılında 50 Milyar Dolar'ı geçmesi, •  Ortaklığımızın nakit üretme gücünü gösteren FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) marjının 2023-2033 döneminde %20-25 aralığında olması, •  Güçlü finansal yapımızın sürdürülebilirliği için verimliliğin arttırılması, mali disiplinin bozulmadan devam ettirilmesi ve ilave gelir fırsatlarının yaratılması, •  2033 yılında 140 Milyar Dolarlık katma değerin ülkemiz ekonomisine sunulması, •  2023 yılı sonunda 435'e ulaşması beklenen uçak sayımızın 2033 yılında 800'ü aşması ve uçulan havalimanı sayısının 400'e ulaşması, •  Yolcu kapasitesinin yıllık ortalama %7 artarak 2023 yılına göre 2 katına çıkması, •  2023 yılında 85 milyonu geçmesi beklenen yolcu sayımızın 2033 yılında 170 milyonun üzerine çıkması, •  Tüm iştiraklerimiz ile birlikte çalışan sayımızın 150 bine ulaşması, •  Dünya'nın en büyük hava kargo terminallerinden biri olan SmartIST'in sunduğu imkânlardan faydalanılarak taşınan kargonun 2023 yılına göre 2 katına yükseltilmesi ve dünyanın ilk üç kargo hava yolundan biri olunması,  •  AnadoluJet'in rekabet gücünü artıracak şekilde marka konumlandırmasının, gelir kompozisyonunun ve maliyet yapısının yeniden kurgulanarak şirketleştirilmesi ve tamamı yeni nesilden oluşacak 200 uçaklık filoya sahip olunması, •  Müşteri deneyiminin ve marka algımızın güçlendirilmesine yönelik olarak:    –  Yolcularımıza bütünleşik ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş hizmetler sunulması,     –  Kabin içi dönüşümün tamamlanıp uçuş konforunun arttırılması,    –  Miles & Smiles sadakat programımızın geliştirilmesi, aktif üye sayısının arttırılması     –  Dijital dönüşüm alanında yeni projeler geliştirerek en iyi dijital deneyim sunan 3 hava yolundan biri olunması,  •  Sürdürülebilir bir havayolu olunması hedefiyle:    –  Filomuzdaki yeni nesil uçak oranının arttırılması,    –  Kullanılmakta olan sürdürülebilir havacılık yakıtı miktarının arttırılması,    –  LEED sertifika sahibi bina sayımızın arttırılarak yenilenebilir enerji kullanım oranımızın arttırılması    –  Karbon emisyonunu dengeleme projeleri ile 2050 yılına kadar "Karbon Nötr" hava yolu olunması hedeflenmektedir. İştirakleri ile birlikte 75 bin kişiye istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, eşsiz uçuş ağı, modern filosu, güçlü finansal performansıyla kuruluşunun 90., Cumhuriyetimizin de 100. yılında olduğu gibi önümüzdeki 10 yılda da sektörüne yön veren bir marka olarak bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.   ...
06.04.2023 - Mart 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Mart 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Mart 2022 döneminde 4,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %27,5 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mart 2022 döneminde 1,5 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %67,8 artarak 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Mart 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 6,1 puan artarak %81,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %82,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %77,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mart 2022 döneminde 13,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %32,4 artarak 18,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mart 2022 döneminde 142,7 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,5 azalarak 132,1 bin ton olarak kaydedilmiştir. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1-31 Mart tarihleri arasında icra edilen ücretsiz kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 13 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Mart 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak – Mart 2022 döneminde 12,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde %34,7 artarak 17,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mart 2022 döneminde 4 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %71,4 artarak 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Mart 2023 döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 11,1 puan artarak %81,3 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,4 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %80,1 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mart 2022 döneminde 38,8 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %33,3 artarak 51,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mart 2022 döneminde 382,4 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,7'lik düşüşle 353 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2023 Mart ayı sonunda filodaki uçak sayısı 411 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6 Şubat - 31 Mart tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 29 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
10.03.2023 - Şubat 2023 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Şubat 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Şubat 2022 döneminde 4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde 4,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Şubat 2022 döneminde 1,2 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %69,7 artarak 2,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Şubat 2023 döneminde %81,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %80,5 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Şubat 2022 döneminde 12 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %28 artarak 15,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2022 döneminde 119,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %14,7 azalarak 101,8 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Şubat 2023 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Şubat 2022 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2023 yılının aynı döneminde 10,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Şubat 2022 döneminde 2,5 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde %71,5 artarak 4,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Şubat 2023 döneminde %80,9 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %81,6 olarak gerçekleşti. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Şubat 2022 döneminde 25 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde %33,7 artarak 33,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Şubat 2022 döneminde 239,6 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde %7,9'luk düşüşle 220,8 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2023 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 400 olmuştur. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 6-28 Şubat tarihleri arasında icra edilen ücretsiz yolcu ve kargo taşımaları yukarıdaki verilere dahil edilmemiştir. İlgili dönemde 433 bin vatandaşımız ile arama-kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye ulaştırılmış, 430 bin vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş ve 16 bin ton yardım malzemesi afet bölgelerine sevk edilmiştir. ...
23.02.2023 - Deprem Felaketine İlişkin Bağış Hakkında Ortaklığımız 6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen, büyük bir yıkım ve can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına katkı sağlanması amacıyla ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile irtibat halinde hareket etmektedir. Bu çerçevede Yönetim Kurulumuz; 1- Yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları ile acil ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması ve bölgeden geri dönüşler için yolcu ve kargo seferlerinin ücretsiz olarak icra edilmesini, 2- Afet bölgesinden yapılan tüm tahliye seferlerinin ve bu amaç için kullanılan dış kaynak maliyetlerinin karşılanmasını, 3- T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 2 milyar TL nakdi bağış yapılmasını, 4- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD başta olmak üzere, ülkemizin yetkili kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde hayata geçirilmek üzere deprem bölgesinde inşa edilecek 1.000 adet konutun inşası için tüm iş ve işlemlerinin yapılmasını,  5- Bu süreçte yapılan ayni ve nakdi yardımların karşılanmasını kapsayacak şekilde ve yukarıda bahsedilen deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmaları çerçevesinde kalmak üzere yardım ve bağışta bulunulmasına karar vermiştir.    Ülkemizin acısını en derin duygularımızla paylaşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.  Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. ...
06.01.2023 - Aralık 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Aralık 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde değişmeyerek 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı Aralık 2022 döneminde %81,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %81,3 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Aralık 2019 döneminde 15,4 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 16,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138,4 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Aralık 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 71,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Aralık 2019 döneminde 24,6 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 23,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Aralık 2022 döneminde %80,6 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %80,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %85,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,5 artarak 201,7 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2019 döneminde 1,5 milyon ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,7’lik artışla 1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 394 olmuştur. ...
08.12.2022 - Kasım 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Kasım 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 5,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Yolcu doluluk oranı Kasım 2022 döneminde %83,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %83 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %84,2 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Kasım 2019 döneminde 15 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,3 artarak 16,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 145 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde 137,5 bin ton olarak kaydedilmiştir. Ortaklığımızın Ocak – Kasım 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 66,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Kasım 2019 döneminde 22,4 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 20,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Kasım 2022 döneminde %80,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,2 olarak gerçekleşti. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,5 artarak 185,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1,4 milyon ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %9,6'lık artışla 1,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2022 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 393 olmuştur. ...
09.11.2022 - Ekim 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Ekim 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde değişmeyerek 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı Ekim 2022 döneminde %85,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,1 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %85,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ekim 2019 döneminde 16,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %8 artarak 18 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2019 döneminde 143,9 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %0,3'lük düşüşle 143,4 bin tona ulaşmıştır. Ortaklığımızın Ocak – Ekim 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 60,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ekim 2019 döneminde 20,4 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 18,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı Ocak – Ekim 2022 döneminde %80,3 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,5 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,4 artarak 168,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2019 döneminde 1,3 milyon ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,2'lik artışla 1,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 388 olmuştur. ...
04.11.2022 - Ortaklığımız iştiraklerinden TSI, TCI ve Corneanın birleştirilmesi ve hisselerinin satın alınması Kabin içi alan ve ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY A.O.'nun   ("THY") %30 hissedarı olduğu TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TCI"), hava araçlarının koltuk dizaynı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan ve THY A.O.'nun %45 hissedarı olduğu Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("TSI") ve hava platformlarında kabin içi eğlence ve internet hizmet sağlayıcı sistemleri tasarımı, üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası hizmetleri amacıyla kurulan ve Ortaklığımızın %100 iştiraki THY Teknik A.Ş'nin ("THY Teknik") %80 hissedarı olduğu Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Cornea")'nin uzun süreli stratejik entegrasyonunun sağlanması amacıyla söz konusu şirketlerin tek bir şirket altında birleştirilmesi konusunda ön çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalar neticesinde Yönetim Kurulumuz; 1.TSI, TCI ve Cornea şirketlerimizin TCI çatısı altında birleştirilmesi, 2.Kibar Holding A.Ş'nin TSI'daki %50 hissesinin THY tarafından satın alınması, 3.Havelsan Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Cornea'daki %20 hissesinin THY tarafından satın alınması, kararlarını almıştır.    Alınan kararlar neticesinde birleşme ve satın alımlarla ilgili süreçler başlatılmış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. ...
07.10.2022 - Eylül 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  Eylül 2019 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  Yolcu doluluk oranı Eylül 2022 döneminde %85,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %84,9 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,2 olmuştur. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül 2019 döneminde 16,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %15,9 artarak 19,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.  Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,6'lık artışla 145 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Eylül 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  Ocak – Eylül 2019 döneminde 56,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 53,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2019 döneminde 18,2 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 16,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak – Eylül 2022 döneminde %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %79 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,6 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Eylül 2019 döneminde 140,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 150,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Eylül 2019 döneminde 1,1 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,7'lik artışla 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2022 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 390 olmuştur. ...
08.09.2022 - Ağustos 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ağustos 2019 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Yolcu doluluk oranı Ağustos 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %93,7 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2019 döneminde 17,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %14,2 artarak 20,4 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2019 döneminde 130 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,5'lik artışla 148 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Ağustos 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Ağustos 2019 döneminde 49,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 46,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ağustos 2019 döneminde 16 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 14,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2022 döneminde %78,9 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %78,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,1 olarak gerçekleşti. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ağustos 2019 döneminde 123,9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ağustos 2019 döneminde 982 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 1,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. •  2022 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 387 olmuştur. ...
10.08.2022 - Temmuz 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 7,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Yolcu doluluk oranı Temmuz 2022 döneminde %86,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %90,1 olmuştur. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2019 döneminde 17,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 20,5 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 135 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %8,6'lık artışla 146 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Temmuz 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •  Ocak – Temmuz 2019 döneminde 42,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 38,7 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •  Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Temmuz 2019 döneminde 13,5 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 12,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. •  Yolcu doluluk oranı Ocak – Temmuz 2022 döneminde %77,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %76,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,8 olarak gerçekleşti. •  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Temmuz 2019 döneminde 106 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %4,8 artarak 111,1 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Temmuz 2019 döneminde 852 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,3'lük artışla 965 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •  2022 Temmuz ayı sonunda filodaki uçak sayısı 386 olmuştur. ...
08.07.2022 - Haziran 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Haziran 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •   Haziran 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 6,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •   Yolcu doluluk oranı Haziran 2022 döneminde %83,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %83,2 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %87,2 olmuştur. •   Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2019 döneminde 16 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %17,2 artarak 18,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •   Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2019 döneminde 124 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %17,7'lik artışla 146 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Haziran 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •   Ocak – Haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 30,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.  •   Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Haziran 2019 döneminde 11,2 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 9,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. •   Yolcu doluluk oranı Ocak – Haziran 2022 döneminde %75,6 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %74,7 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,6 olarak gerçekleşti. •   Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Haziran 2019 döneminde 88,8 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 90,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  •   Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2019 döneminde 717 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %14,1'lik artışla 819 bin ton olarak gerçekleşmiştir. •   2022 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 380 olmuştur. ...
09.06.2022 - Mayıs 2022 Trafik Sonuçları Ortaklığımızın Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mayıs 2019 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2022 döneminde %80 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %79,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %83,7 olmuştur. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2019 döneminde 15,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 17,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2019 döneminde 129 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,3'lük artışla 144 bin tona ulaşmıştır.  Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2022 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak – Mayıs 2019 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşmiştir.  • Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2019 döneminde 9,3 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 7,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 6,5 puanlık azalma ile %73,5 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %72,5 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %82,8 olarak gerçekleşti. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2019 döneminde 72,7 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %1,2 azalarak 71,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2019 döneminde 593 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %13,4'lük artışla 673 bin ton olarak gerçekleşmiştir. • 2022 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 376 olmuştur. ...
29.12.2021 - Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim Yönetim Kurulu'muzun 29.12.2021 tarih ve 291 nolu kararıyla, -Başta havalimanı işletmeciliği ve yatırımları olmak üzere gayrimenkul işlerini yürütmek amacıyla kurulan ve Ortaklığımızın %100 hissedarı olduğu THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin ("THY Gayrimenkul") Ortaklığımız ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine; -Birleşme işleminin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; SPK'nın 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde birleşmeye (Madde 13) ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine; -Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin Ortaklığımızın, 31.12.2021 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine; -THY Gayrimenkul şirketinde sermayeyi temsil eden payların %100'üne Ortaklığımızın sahip olması nedeniyle, birleşme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ'inin Üçüncü Bölüm "Birleşmeye İlişkin Esaslar" ve "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" başlıklı 13. maddesi uyarınca "Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına; -Birleşme işleminin, SPK'nın 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına; -Kolaylaştırılmış Usülde Birleşme işlemi için gerekli olan Birleşme Sözleşmesi'nin gerekli mevzuatlar çerçevesinde hazırlanması ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, hazırlanmasına; -Birleşme Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin ve ilgili mevzuat gereğince varsa diğer dokümanlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla kamuya açıklanmasına; ayrıca "investor.turkishairlines.com" adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine; -Konuyla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, ilgili sözleşmelerin imzalanması ve tüm sürecin yönetilmesi için Genel Müdür (Mali) Yardımcılığı ve İştirakler Başkanlığı'nın yetkilendirilmesine; karar verilmiştir. ...
24.05.2021 - Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim Şirketimizin 21.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; - Ortaklığımız'ın kargo operasyonlarına olan odağın artması, yeni ürün geliştirme ve dikey entegrasyon gibi odaklanmış stratejiler geliştirilmesi konusunda hızlı adım atılmasını sağlamakla beraber, THY kargo biriminin benzersiz rekabet avantajından en üst düzeyde yararlanarak sektörün en önemli oyuncuları arasındaki yerinin sağlamlaştırılması ve gelecekte potansiyel stratejik yurtdışı ortaklıklar için de ayrı bir platform oluşturulması amacıyla, Ortaklığımız'ın kargo biriminin ("Kargo Birimi") tüm malvarlığı ve operasyonu ile "iştirak modeli ile kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Ortaklığımız'dan ayrılarak, %100 THY iştiraki olan ve kuruluş işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 25 Mart 2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış THY Hava Kargo Taşımacılığı Anonim Şirketi'ne ("THY Kargo") işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde bir kül halinde devredilmesine; - Ortaklığımız bünyesinde bulunan Kargo Birimi'ne ilişkin kısmi bölünme işlemlerinin, Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin" ("II-23.2 sayılı Tebliğ") kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine; - Kısmi bölünme işlemlerinin Ortaklığımız'ın, 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınarak gerçekleştirilmesine; - Kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşavir Raporu'nda, 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına; - Kargo Birimi'nin kısmi bölünme ile devrinde; devralan şirket konumunda olacak THY Kargo'da sermayeyi temsil eden payların yine %100'üne Ortaklığımız'ın sahip olması nedeniyle, kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ'in "Bölünme İşlemleri" başlıklı 14. ve "Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17. maddeleri uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına; - Kısmi bölünme işleminin, SPK'nın 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin ("II-23.3 sayılı Tebliğ") "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve pay sahipleri açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmamasına; - Kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere, Duyuru Metni'nin onayı için SPK'ya başvurulmasına; - SPK'nın II-23.2 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak, II-23.2 sayılı Tebliğ ekinde (EK/2) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'ya ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına; - Bölünme Raporu, Bölünme Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin ve ilgili mevzuat gereğince varsa diğer dokümanlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla kamuya açıklanmasına; ayrıca "investor.turkishairlines.com" adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine ve TTK, SPKn ve ilgili sair mevzuat gereğince pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına; - Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin, SPK'ya yapılacak başvuruya esas Duyuru Metni'nin, son 3 (üç) yıla ait finansal tablolar ve faaliyet raporları ile varsa ara bilançolarının, TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ortaklığımız merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına; - Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerekli mercilere başvuruların yapılmasına ve gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemleri yapmaya, başvuruları gerçekleştirmeye ve ilgili belgeleri Ortaklığımız adına imzalamaya İştirakler Başkanı Fikri Orkan Falay ve Kargo İş Geliştirme ve Organizasyon Başkanı Adnan Karaismailoğlu'nun müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir. ...
01.09.2020 - Özel Durum Açıklaması İlgi: 17.04.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen Covid-19 nedeniyle, Ortaklığımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken, diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çabayı göstermiştir.  Bu kapsamda, Hava İş Sendikası  ve Ortaklığımız arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin aşağıda yer alan düzenlemeler üzerinde karara varılmış ve 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanmasına Dair Protokol 31.08.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.  Buna göre;  Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına,  Yeniden belirlenen bu ücretlere, 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. ...
11.03.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Şubat 2019 döneminde 5,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %4’lük azalışla 5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13,9 azalırken, dış hatlarda ise %3,7 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Şubat 2020 döneminde 2,3 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2019 döneminde 10,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1 artarak 10,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11,6 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,3 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %1,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2019 dönemine kıyasla %7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2019 döneminde 113.618 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %13’lük artışla 128.430 tona yükselmiştir. • Şubat 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika’da %14,6, Kuzey Amerika’da %6,3, Avrupa’da %3,1, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu’da 2,2 puan, o Yolcu Sayısı ise Afrika’da %10,3, Kuzey Amerika’da %6,3 ve Avrupa’da %4,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Şubat 2019 döneminde 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 10,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %13,4’lük bir azalış, dış hatlarda %6,9’luk bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2019 dönemine kıyasla %7,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Şubat 2019 döneminde 27,9 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %6,1 artarak 29,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,8 azalmış, dış hat uçuşlarda %8,5 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2019 döneminde 22,2 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %11,4 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2019 döneminde 73.792 iken, 2020 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 72.233 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2019 döneminde 225.804 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %11’lik artışla 250.679 tona yükselmiştir. • 2019 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2020 Şubat ayı sonunda 358 olmuştur.  ...
07.02.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2020 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde %0,4’lük azalışla 5,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %13 azalırken, dış hatlarda ise %10 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ocak 2020 döneminde 1,2 puanlık artış ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2019 döneminde 11,6 milyar iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda 11,2 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %11,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %4,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak 2019 dönemine kıyasla %18,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2019 döneminde 112.186 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %8,4’lük artışla 121.605 tona yükselmiştir. • Ocak 2020 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %14,9, Afrika’da %14,3, Kuzey Amerika’da %6,9, Avrupa’da %6,7 ve Orta Doğu’da %4,1, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu’da 4,4 puan, Orta ve Güney Amerika’da 1,8 puan, Avrupa’da 1,3 puan, Uzak Doğu’da 0,8 puan, Afrika’da 0,5 puan ve Kuzey Amerika’da 0,4 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da 13,6%, Afrika’da %11,8, Avrupa’da %8,7, Kuzey Amerika’da %7,1 ve Orta Doğu’da %3,2 artış göstermiştir. ...
10.01.2020 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Aralık 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,5’lik azalışla 5,48 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,5 azalırken, dış hatlarda ise %7,7 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Aralık 2019 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2018 döneminde 11,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 12,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %10,7 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %10,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %2,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2018 döneminde 130.048 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %6,0’lik artışla 137.882 tona yükselmiştir. • Aralık 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %14,2, Afrika’da %12,7, Kuzey Amerika’da %7,8, Avrupa’da %5,0 ve Orta Doğu’da %1,5, o Yolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika’da 4,8 puan, Orta Doğu’da 3,2 puan ve Kuzey Amerika’da 1,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da 12,3%, Afrika’da %9,7, Kuzey Amerika’da %8,1 ve Avrupa’da %6,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Aralık 2018 döneminde 75.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1’lik azalışla 74,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5’lik bir azalış, dış hatlarda %3,8’lik bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,4 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2018 dönemine kıyasla %1,9 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Aralık 2018 döneminde 182 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 187,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,6 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2018 döneminde 149,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 153,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %4,1 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2018 döneminde 493.876 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4’lük azalışla 486.894 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2018 döneminde 1.413.401 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,2’lik artışla 1.543.028 tona yükselmiştir. • 2018 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Aralık ayı sonunda 350 olmuştur.  ...
10.12.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Kasım 2018 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,7’lik artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %2,7 azalırken, dış hatlarda ise %8,5 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Kasım 2019 döneminde 0,8 puanlık artış ile %82,3 olarak gerçekleşmiştir.  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2018 döneminde 11,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %0,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %10,1 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %6,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2018 dönemine kıyasla %11,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2018 döneminde 131.565 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5’lik artışla 144.033 tona yükselmiştir. • Kasım 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %12,6, Afrika’da %11,2, Avrupa’da %6,8, Kuzey Amerika’da %6,6 ve Orta Doğu’da %3,3, o Yolcu doluluk oranı Orta Doğu’da 4,4 puan, Yurt İçinde 1,4 puan, Avrupa’da 0,8 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan, Afrika’da 0,2 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da 11,5%, Avrupa’da %8,9, Afrika’da %8,2, Kuzey Amerika’da %6,8 ve Orta Doğu’da %1,9 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Kasım 2018 döneminde 69,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,2’lik azalışla 68,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2’lik bir azalış, dış hatlarda %3,5’lik bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %4,6 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2018 dönemine kıyasla %2,2 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %81,7 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Kasım 2018 döneminde 167,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 172,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %4,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2018 döneminde 137,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 140,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,5 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2018 döneminde 456.205 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4’lük azalışla 450.040 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2018 döneminde 1.283.352 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,5’lik artışla 1.404.707 tona yükselmiştir. • 2018 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 332 iken 2019 Kasım ayı sonunda 348 olmuştur.  ...
12.11.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ekim 2018 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,9’luk artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %7,2 azalırken, dış hatlarda ise %8,8 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ekim 2019 döneminde 0,1 puanlık azalış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2018 döneminde 12,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,1 artarak 13,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %5,6 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %9,1 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2018 dönemine kıyasla %9,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2018 döneminde 132.073 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,9’lık artışla 142.528 tona yükselmiştir. • Ekim 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %12,5, Orta Doğu’da %12,2, Afrika’da %8,4, Avrupa’da %6,7 ve Kuzey Amerika’da %1,0, o Yolcu doluluk oranı Yurt İçinde 1,1 puan, Kuzey Amerika’da 1,1 puan, Orta ve Güney Amerika’da 1,0 puan, Orta Doğu’da 0,2 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %11,5, Uzak Doğu’da 11,4%, Avrupa’da %8,1, Afrika’da %7,1 ve Kuzey Amerika’da %1,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Ekim 2018 döneminde 64,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,6’lık azalışla 63,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,5’lik bir azalış, dış hatlarda %3,1’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla %4,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2018 dönemine kıyasla 1,5% artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık azalma ile %81,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Ekim 2018 döneminde 153,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3 artarak 157,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,8 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2018 döneminde 126,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7 artarak 128,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,9 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2018 döneminde 419.254 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,5’lik azalışla 412.810 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2018 döneminde 1.151.788 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,3’lük artışla 1.259.020 tona yükselmiştir. • 2018 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2019 Ekim ayı sonunda 346 olmuştur. ...
10.10.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Eylül 2018 döneminde 6,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1’lik azalışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,3 azalırken, dış hatlarda ise %5,9 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Eylül 2019 döneminde 0,6 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2018 döneminde 13,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 13,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8,3 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %5,9 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %6,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2018 dönemine kıyasla %5,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2018 döneminde 122.472 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,8’lik artışla 134.504 tona yükselmiştir. • Eylül 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %10,5, Afrika’da %7,4, Avrupa’da %6,2 ve Orta Doğu’da %6,2, o Yolcu doluluk oranı Orta ve Güney Amerika’da 1,1 puan ve Kuzey Amerika’da 0,7 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %10,1, Orta Doğu’da 9,2%, Avrupa’da %7,9 ve Afrika’da %6,4 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Eylül 2018 döneminde 57,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,0’lık azalışla 56,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,6’lık bir azalış, dış hatlarda %2,4’lük bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla %3,9 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2018 dönemine kıyasla 0,6% artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Eylül 2018 döneminde 138,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8 artarak 140,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,1 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,1 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2018 döneminde 113,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,0 artarak 114,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,0 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,2 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2018 döneminde 377.264 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7’lık azalışla 370.713 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2018 döneminde 1.021.013 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6’lik artışla 1.119.245 tona yükselmiştir. • 2018 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 330 iken 2019 Eylül ayı sonunda 344 olmuştur. ...
11.09.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ağustos 2018 döneminde 7,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,8’lik azalışla 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %10,7 azalırken, dış hatlarda ise %4,6 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2019 döneminde 0,8 puanlık azalış ile %84,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,7 puanlık artış göstermiştir ve %88,4 olmuştur. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2018 döneminde 14,7 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,0 artarak 15,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,2 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2018 dönemine kıyasla %9,4 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ağustos 2018 dönemine kıyasla %0,4 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2018 döneminde 116.682 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %11,5’lik artışla 130.151 tona yükselmiştir. • Ağustos 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu’da %11,2, Afrika’da %10,5 ve Avrupa’da %6,0, o Yolcu doluluk oranı İç hatlar’da 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan ve Uzak Doğu’da 0,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %10,5, Afrika’da %7,5, Avrupa’da %7,5 ve Orta Doğu’da %3,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Ağustos 2018 döneminde 50,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,1’lik azalışla 49,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,2’lik bir azalış, dış hatlarda %1,9’lık bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2018 dönemine kıyasla %3,5 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2018 dönemine kıyasla bir değişiklik gerçekleşmemiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Ağustos 2018 döneminde 122,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,4 artarak 124,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,0 azalmış, dış hat uçuşlarda %2,7 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2018 döneminde 100,0 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 100,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,8 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,7 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2018 döneminde 333.689 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8’lık azalışla 327.568 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2018 döneminde 898.541 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9,6’lik artışla 985.228 tona yükselmiştir. • 2018 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 343 olmuştur. ...
09.08.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Temmuz 2018 döneminde 7,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %4,8’lik azalışla 7,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %11,2 azalırken, dış hatlarda ise sabit kalmıştır. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2019 döneminde 2,2 puanlık azalış ile %83,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 1,3 puanlık artış göstermiştir ve %89,4 olmuştur. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2018 döneminde 14,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,8 azalarak 14,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %9,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,6 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2018 dönemine kıyasla %5,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Temmuz 2018 dönemine kıyasla %5,9 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2018 döneminde 119.726 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %12,2’lik artışla 134.290 tona yükselmiştir. • Temmuz 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika’da %6,4, Uzak Doğu’da %2,7 ve Avrupa’da %0,8, o Yolcu doluluk oranı İç hatlar’da 1,1 puan ve K.Amerika’da 0,3 puan, o Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu’da %3,2, Afrika’da %2,3 ve Avrupa’da %1,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Temmuz 2018 döneminde 43,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,2’lik azalışla 42,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %6,6’lik bir azalış, dış hatlarda %1,4’lık bir artış kaydedilmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2018 dönemine kıyasla %2,5 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2018 dönemine kıyasla %0,1’lik azalış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %80,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak -Temmuz 2018 döneminde 105,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,9 artarak 106,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,5 azalmış, dış hat uçuşlarda %2,1 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2018 döneminde 85,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 artarak 85,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %5,2 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,1 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2018 döneminde 286.408 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,0’lık azalışla 280.784 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2018 döneminde 781.859 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,8’lik artışla 850.287 tona yükselmiştir. • 2018 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 325 iken 2019 Haziran ayı sonunda 341 olmuştur. ...
09.07.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %1,3, dış hatlarda ise %4,6 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Haziran 2019 döneminde 1,2 puanlık artışla ile %80,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 4,0 puanlık artış göstermiştir ve %86,1 olmuştur. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2018 döneminde 12,5 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 12,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %3,9 artmış; dış hat uçuşlarda ise %3,0 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %0,2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2018 dönemine kıyasla %10,6 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2018 döneminde 115.967 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %7,7'lik artışla 124.939 tona yükselmiştir. •Haziran 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  oÜcretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %11,1, Orta Doğu'da %5,2, İç hatlar' da %4,2 ve Avrupa'da %3,2, oYolcu doluluk oranı İç hatlar'da 4,3 puan, Avrupa'da 1,3 puan, Afrika'da 1,1 puan ve Orta Doğu'da 0,9 puan, oYolcu Sayısı ise Afrika'da %9,9, Orta Doğu'da %7,6, Avrupa'da %4,1 ve Uzak Doğu'da %2,6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %5,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,6'lık bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla %1,1'lik artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %5,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,8 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artarak 71,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %1,2 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239.361 iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,8'lik azalışla 235.020 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662.133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,8'lik artışla 720.244 tona yükselmiştir. •2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur.  ...
24.06.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Mayıs 2018 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %4,5’lik azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %9,6, dış hatlarda ise %0,7 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Mayıs 2019 döneminde 1,2 puanlık azalış ile %77,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 1,0 puanlık azalış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2018 döneminde 12,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 azalarak 12,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %8 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,9 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2018 dönemine kıyasla %5,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mayıs 2018 dönemine kıyasla %7,4 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2018 döneminde 118.332 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %11,3’lük artışla 131.704 tona yükselmiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak-Mayıs 2018 döneminde 29,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,8’lik azalışla 28,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %7,3’lük bir azalış, dış hatlarda %1,0’lik bir artış kaydedilmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mayıs 2018 dönemine kıyasla %2,4 artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mayıs 2018 dönemine kıyasla %0,9’luk azalış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Mayıs 2018 döneminde 72,3 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,6 artarak 72,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,9 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,7 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mayıs 2018 döneminde 58,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 azalarak 58,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6,3 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %0,8 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mayıs 2018 döneminde 195.764 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,3’lük azalışla 191.214 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2018 döneminde 546.166 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %9’luk artışla 595.583 tona yükselmiştir. •2018 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 327 iken 2019 Mayıs ayı sonunda 336 olmuştur. ...
09.05.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Nisan 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %8,3 azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %12,4, dış hatlarda ise %5 azalmıştır. •Yolcu doluluk oranı Nisan 2019 döneminde 0,2 puanlık azalış ile %82,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,5 puanlık artış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan 2018 döneminde 12,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %5,2 azalarak 11,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %11 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,2 azalmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla %7,3 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla %2,2 oranında bir azalış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2018 döneminde 113.462 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %12,9 azalışla 98.869 tona gerilemiştir. Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Nisan 2018 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %2,4 azalışla 22,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %6,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,3'lük bir artış kaydedilmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Nisan 2018 dönemine kıyasla %1,5 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Nisan 2018 dönemine kıyasla %1,1 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %80,8 olarak gerçekleşmiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Nisan 2018 döneminde 56,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 artarak 57 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7 azalmış, dış hat uçuşlarda %1,5 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Nisan 2018 döneminde 46,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,2 azalarak 46,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %6 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %0,8 oranında artmıştır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Nisan 2018 döneminde 154.467 iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 azalışla 150.242 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2018 döneminde 427.834 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %8,3 artışla 463.289 tona yükselmiştir. •2018 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Nisan ayı sonunda 335 olmuştur.  ...
12.04.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mart 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Mart 2018 döneminde 5,96 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1 azalışla 5,89 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5,7 azalmış, dış hatlarda ise %2,6 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Mart 2019 döneminde 1,1 puanlık azalış ile %80,9 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,6 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2018 döneminde 11,998 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,1 azalarak 11,991 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %5,4 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %0,8 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2018 dönemine kıyasla %1,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Mart 2018 dönemine kıyasla %4,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mart 2018 döneminde 117.451 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %17,1 artışla 137.531 tona yükselmiştir. • Mart 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %2,8, Avrupa’da %4,4, Afrikada %0,1, o Yolcu doluluk oranı İç Hatlarda 0,4 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %6,2, Avrupa’da %4,5 ve Uzak Doğu’da %2,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Mart 2018 döneminde 16,76 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,1 azalışla 16,75 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %4,7’lik bir azalış, dış hatlarda %3,9’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mart 2018 dönemine kıyasla %4,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Mart 2018 dönemine kıyasla %3,2 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık azalma ile %80,1 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2018 döneminde 41,72 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,2 artarak 42,65 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,7 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mart 2018 döneminde 33,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %1,7 artarak 34,15 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %4,1 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %2,6 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mart 2018 döneminde 113.157 iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,3 azalışla 112.846 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2018 döneminde 314.372 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %15,6 artışla 363.297 tona yükselmiştir. • 2018 Mart ayı sonunda uçak sayısı 327 iken 2019 Mart ayı sonunda 336 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 89’ye azalırken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 219’den 224’e yükselmiş, kargo uçak sayısı ise 18’den 23’e yükselmiştir. ...
12.03.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Şubat 2018 döneminde 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,1 artışla 5,17 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %5 azalmış, dış hatlarda ise %6,3 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Şubat 2019 döneminde 0,1 puanlık artış ile %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,1 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2018 döneminde 10,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %3,1 artarak 10,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %4,7 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %4,4 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2018 dönemine kıyasla %6,8 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Şubat 2018 dönemine kıyasla %5,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2018 döneminde 99.112 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %16,1 artışla 115.056 tona yükselmiştir. • Şubat 2019 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %11, Avrupa’da %7,5, K. Amerika %2,7 ve Uzak Doğu’da %2,6, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika’da 2,6 puan, Orta Doğu’da 1,2 puan ve Uzak Doğu’da 1,0 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %13,9, Avrupa’da %7,7, Uzak Doğu’da %4,8 ve K. Amerika’da %2,6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Şubat 2018 döneminde 10,81 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 10,85 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısında iç hatlarda %4,2’lik bir azalış, dış hatlarda %4,5’lik bir artış kaydedilmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Şubat 2018 dönemine kıyasla %6,3 artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Şubat 2018 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık azalma ile %79,6 olarak aynı seviyede kalmıştır. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 27,08 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 27,82 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,0 azalmış, dış hat uçuşlarda %3,8 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 21,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,6 artarak 22,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %3,5 azalmış, dış hat uçuşlarda ise %3,6 oranında artmıştır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Şubat 2018 döneminde 73.473 iken, 2019 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 73.765 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2018 döneminde 196.922 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 226.855 tona yükselmiştir. • 2018 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 328 iken 2019 Şubat ayı sonunda 338 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 92’ye yükselirken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 220’den 223’e yükselmiş, kargo uçak sayısı ise 18’den 23’e yükselmiştir. ...
12.02.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak 2018 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde de 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. İç hatlarda yolcu sayısındaki azalış %3,5 iken dış hat yolcu sayısındaki artış ise %2,8 oranındadır.  •Yolcu doluluk oranı -0,3 puan azalış ile %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2018 döneminde 14,2 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,5 artarak 14,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. İç hat uçuşlarda AKK azalışı -%0,7 iken dış hat uçuşlarda AKK artışı %3,1 oranındadır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2018 döneminde 11,4 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde %2,2 artarak 11,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. İç hat uçuşlarda ÜYK azalışı %0,8 iken dış hat uçuşlarda ÜYK artışı %2,7 oranındadır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2018 dönemine kıyasla %5,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2018 döneminde 97.810 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde %14,9 artışla 112.404 tona yükselmiştir. •Aralık 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;   o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %7,8, Uzak Doğu’da %4,5, Avrupa’da %2,2 ve Afrika’da %1,6, o Yolcu doluluk oranı O. & G. Amerika’da %2,7, Uzak Doğu’da 1,4 puan ve K. Amerika’da 0,7 puan,   o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %9,4, Uzak Doğu’da %5,8, Avrupa’da %3,2 ve Afrika’da %1,3 artış göstermiştir. ...
10.01.2019 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Aralık 2017 döneminde 5,47 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %0,7 artışla 5,51 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısı iç hatlarda %4,5 azalmış, dış hatlarda ise %5,0 artmıştır. •Yolcu doluluk oranı Aralık 2018 döneminde 0,5 puanlık artış ile %80,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,5 puanlık artış göstermiştir. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2017 döneminde 11,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %2,6 artarak 11,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %3,1 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %3,5 artmıştır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2017 dönemine kıyasla %3,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Aralık 2017 dönemine kıyasla %8,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2017 döneminde 107.641 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 128.536 tona yükselmiştir. •Aralık 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %7,4, Avrupa’da %5,8, Uzak Doğu’da %2,9 ve Afrika’da %1,6, o Yolcu doluluk oranı Afrika’da 2,5 puan, Uzak Doğu’da 1,4 puan, Orta Doğu’da 1,2 puan ve K. Amerika’da 0,7 puan, o Yolcu Sayısı ise Orta Doğu’da %10,0, Avrupa’da %6,1, Uzak Doğu’da %3,6 ve Afrika’da %1,9 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •Ocak-Aralık 2017 döneminde 68,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 75,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,4, dış hatlarda %9,6 oranındadır.  •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Aralık 2017 dönemine kıyasla %7,8 artış gerçekleşmiştir.  •Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Aralık 2017 dönemine kıyasla %12,0 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 2,8 puanlık artış ile %81,9 olarak gerçekleşmiştir.  •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık 2017 döneminde 173 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,2 artarak 182 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,6 artmış, dış hat uçuşlarda %4,8 artmıştır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık 2017 döneminde 136,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,9 artarak 149,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,3, dış hat uçuşlarda ise %8,9 oranındadır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Aralık 2017 döneminde 469.580 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,2 artışla 493.876 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2017 döneminde 1.131.855 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,8 artışla 1.412.423 tona yükselmiştir. •2017 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Aralık ayı sonunda 332 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90’dan 92’ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223’ten 218’e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16’dan 22’ye yükselmiştir.  ...
10.12.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Kasım 2017 döneminde 5,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki iç hatlarda %2,9 azalmış, dış hatlarda ise %9,8 artmıştır. • Yolcu doluluk oranı Kasım 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %81,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,5 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2017 döneminde 10,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,8 artarak 11,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK, iç hat uçuşlarda %2,1 azalmış; dış hat uçuşlarda ise %8,4 artmıştır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %7,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,9 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2017 döneminde 104.854 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,6 artışla 130.682 tona yükselmiştir. • Kasım 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %13,2, Afrika'da %10,5, Avrupa'da %9,1, Uzak Doğu'da %6,4 ve K. Amerika'da %5,8,   o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 5,2 puan, K. Amerika'da 4,8 puan, Uzak Doğu'da 3,1 puan ve Orta Doğu'da 2,0 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Orta Doğu'da %15,6, Afrika'da %12,6, Avrupa'da %9,4, Uzak Doğu'da %7,4 ve K. Amerika'da %5,5 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Kasım 2017 döneminde 63,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 69,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,6, dış hatlarda %10,0 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Kasım 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Kasım 2017 dönemine kıyasla %12,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,0 puanlık artış ile %82,1 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 159 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 167,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %8,7 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2017 döneminde 125,7 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 137,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,4, dış hat uçuşlarda ise %9,4 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2017 döneminde 432.024 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artışla 456.201 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2017 döneminde 1.024.214 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,2 artışla 1.282.793 tona yükselmiştir. • 2017 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Kasım ayı sonunda 332 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 219'a gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16'dan 21'e yükselmiştir.  ...
09.11.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ekim 2017 döneminde 6,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %5,1 artışla 6,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %7,2 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Ekim 2018 döneminde 2,4 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,9 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2017 döneminde 12,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 13,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,1 dış hat uçuşlarda ise %6,0 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %6,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2017 döneminde 105.487 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 131.126 tona yükselmiştir. • Ekim 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;   o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %13,9, Avrupa'da %9,6, Orta Doğu'da %8,5, K. Amerika'da %6,6 ve İç Hatlar'da %5,0,  o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,8 puan, K. Amerika'da 4,2 puan, Avrupa'da 3,3 puan, ve Uzak Doğu'da 2,5 puan,  o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %16,3, Orta Doğu'da %10,4, Avrupa'da %10,2 ve K. Amerika'da %6,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Ekim 2017 döneminde 57,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,9 artışla 64,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,9, dış hatlarda %10,2 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2017 dönemine kıyasla %12,6 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık artış ile %82,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 145,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 153,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,6 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 115,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,8 artarak 126,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,6, dış hat uçuşlarda ise %9,5 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ekim 2017 döneminde 395.797 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,9 artışla 419.239 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2017 döneminde 919.359 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,1 artışla 1.149.830 tona yükselmiştir. • 2017 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ekim ayı sonunda da değişmeyerek 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 217'ye gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16'dan 20'ye yükselmiştir.  ...
10.10.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Eylül 2017 döneminde 6,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %1,3 artışla 6,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,1, dış hatlarda %0,6 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Eylül 2018 döneminde 2,0 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,0 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2017 döneminde 13,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %1,2 artarak 13,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,7 dış hat uçuşlarda ise %1,2 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2017 dönemine kıyasla %2,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Eylül 2017 dönemine kıyasla %1,6 düşüş gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2017 döneminde 98.998 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %22,0 artışla 120.763 tona yükselmiştir. • Eylül 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %13,2, Avrupa'da %9,2, K. Amerika'da %4,7 ve Uzak Doğu'da %3,5,   o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,8 puan, Avrupa'da 2,4 puan, İç Hatlar'da 2,2 puan ve Uzak Doğu'da 1,7 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %14,2, Avrupa'da %9,2, , K. Amerika'da %4,5 ve Uzak Doğu'da %3,7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Eylül 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Eylül 2017 döneminde 51,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artışla 57,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,1, dış hatlarda %10,5 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Eylül 2017 dönemine kıyasla %8,3 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2017 dönemine kıyasla %13,1 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artış ile %82,0 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Eylül 2017 döneminde 130,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,0 artarak 138,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %10,4 artmış, dış hat uçuşlarda %5,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Eylül 2017 döneminde 102,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 113,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,8, dış hat uçuşlarda ise %9,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Eylül 2017 döneminde 354.784 iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,3 artışla 377.258 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Eylül 2017 döneminde 813.873 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,8 artışla 1.016.075 tona yükselmiştir. • 2017 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 328 iken 2018 Eylül ayı sonunda 330 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 218'e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 20'ye yükselmiştir.  ...
14.09.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ağustos 2017 döneminde 7,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %2,4 artışla 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %2,3 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Ağustos 2018 döneminde 1,3 puanlık artış ile %85,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,1 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2017 döneminde 14,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %2,0 artarak 14,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %3,3 dış hat uçuşlarda ise %1,8 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %1,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ağustos 2017 dönemine kıyasla %3,4 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2017 döneminde 97.417 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %20,8 artışla 117.655 tona yükselmiştir. • Ağustos 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %7,3, Afrika'da %4,9, Uzak Doğu'da %3,2 ve K. Amerika'da %3,1,    o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 3,1 puan, Uzak Doğu'da 2,3 puan, İç Hatlar'da 2,2 puan ve K. Amerika'da 2,1 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Avrupa'da %7,2, Afrika'da %5,2, K. Amerika'da %2,7 ve Orta Doğu'da %2,5 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Ağustos 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Ağustos 2017 döneminde 44,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %13,1 artışla 50,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,7, dış hatlarda %11,9 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ağustos 2017 dönemine kıyasla %9,0 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ağustos 2017 dönemine kıyasla %15,5 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık artış ile %81,8 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 114,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %6,9 artarak 122,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %12,1 artmış, dış hat uçuşlarda %6,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2017 döneminde 89,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 100,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 310.285 iken, 2018 yılının aynı döneminde %7,5 artışla 333.670 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2017 döneminde 714.875 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,5 artışla 897.521 tona yükselmiştir. • 2017 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ağustos ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224'ten 216'ya gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
09.08.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Temmuz 2017 döneminde 7,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,8 artışla 7,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,6, dış hatlarda %4,7 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Temmuz 2018 döneminde 1,5 puanlık artış ile %85,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2017 döneminde 13,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %3,8 artarak 14,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,4 dış hat uçuşlarda ise %4,0 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2017 dönemine kıyasla %2,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Temmuz 2017 dönemine kıyasla %6,8 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2017 döneminde 99.574 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %19,6 artışla 119.098 tona yükselmiştir. • Temmuz 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;    o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu'da %9,7, Avrupa'da %9,3 ve Afrika'da %9,0    o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 5,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan ve K. Amerika'da 3,4 puan,   o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %10, Avrupa'da %9,5, ve Orta Doğu'da %8,0 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 43,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %17,0, dış hatlarda %13,8 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Temmuz 2017 dönemine kıyasla %10,4 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2017 dönemine kıyasla %18,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 3,8 puanlık artış ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 97,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,1 artarak 105,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %14,2 artmış, dış hat uçuşlarda %7,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Temmuz 2017 döneminde 75,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %13,4 artarak 85,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %16,5, dış hat uçuşlarda ise %12,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 262.964 iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,9 artışla 286.360 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Temmuz 2017 döneminde 617.458 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 779.626 tona yükselmiştir. • 2017 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 331 iken 2018 Temmuz ayı sonunda 325 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 226'dan 215'e gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
10.07.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Haziran 2017 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,6 artışla 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,5, dış hatlarda %7,8 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Haziran 2018 döneminde 2,6 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 2,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2017 döneminde 11,5 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 12,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,6 dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %0,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Haziran 2017 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2017 döneminde 97.828 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,6 artışla 115.989 tona yükselmiştir. • Haziran 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Avrupa'da %15,1, Afrika'da %14,3, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %11,4, o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 7 puan, K. Amerika'da 4,6 puan, Uzak Doğu'da 4,2 puan ve Avrupa'da 3,1 puan, o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %15,7, Avrupa'da %15, İç Hatlar'da %13,8 ve Orta Doğu'da %10,2 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Haziran 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Haziran 2017 döneminde 30,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 35,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %20,3, dış hatlarda %15,8 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Haziran 2017 dönemine kıyasla %11 artış gerçekleşmiştir.  • Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Haziran 2017 dönemine kıyasla %22,3 artış gerçekleşmiştir. • Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %80,4 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 80,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,2 artarak 88,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %16,6 artmış, dış hat uçuşlarda %8,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Haziran 2017 döneminde 61,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,5 artarak 70,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,6, dış hat uçuşlarda ise %14,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Haziran 2017 döneminde 216.780 iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 239.053 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2017 döneminde 517.884 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %27,7 artışla 661.234 tona yükselmiştir. • 2017 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 336 iken 2018 Haziran ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 93'ten 92'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 228'den 216'ya gerilerken, kargo uçak sayısı 15'ten 18'e yükselmiştir.  ...
08.06.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mayıs 2017 döneminde 5,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %3,6 artışla 6,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %4,9 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Mayıs 2018 döneminde 1 puanlık artış ile %78,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1,7 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2017 döneminde 11,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5 artarak 12,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %1,3 dış hat uçuşlarda ise %5,6 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2017 dönemine kıyasla %2,5 oranında bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2017 döneminde 97.369 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 118.417 tona yükselmiştir. • Mayıs 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %9,2, K. Amerika'da %8,8 ve Uzak Doğu'da %4,3, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika'da 5,4 puan, Afrika'da 2,8 puan ve Uzak Doğu'da 1,4 puan, o Yolcu Sayısı ise, K. Amerika'da %8,7, Afrika'da %8,3, Uzak Doğu'da %4,4 ve Avrupa'da %3,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Mayıs 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Mayıs 2017 döneminde 24,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 29,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %21,6, dış hatlarda %17,7 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mayıs 2017 dönemine kıyasla %13,2 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 4,7 puanlık artış ile %80,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mayıs 2017 döneminde 65,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 72,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %17,5 artmış, dış hat uçuşlarda %9,2 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mayıs 2017 döneminde 49,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 58,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %20,7, dış hat uçuşlarda ise %16,6 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mayıs 2017 döneminde 176.162 iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,1 artışla 195.755 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Mayıs 2017 döneminde 420.056 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %29,8 artışla 545.186 tona yükselmiştir. • 2017 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 338 iken 2018 Mayıs ayı sonunda 327 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 94'ten 92'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 231'den 217'ye gerilerken, kargo uçak sayısı 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
11.05.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Nisan 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Nisan 2017 döneminde 5,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %14,9 artışla 6,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %19,2, dış hatlarda %11,7 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Nisan 2018 döneminde 4,1 puanlık artış ile %83,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 4,2 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Nisan 2017 döneminde 11,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %11,6 artarak 12,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %17,8 dış hat uçuşlarda ise %10,6 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Nisan 2017 dönemine kıyasla %0,1 gibi minimal bir artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Nisan 2017 döneminde 95.642 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 112.999 tona yükselmiştir. • Nisan 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;      o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) İç Hatlarda %18,7, Afrika %15,4 ve Avrupa'da %14,5,     o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,3 puan, K. Amerika'da 5,9 puan, Avrupa'da 4,5 puan ve Uzak Doğu'da 3 puan,     o Yolcu Sayısı ise, İç Hatlar'da %20,1, Afrika'da %16,7 ve Avrupa 15,1 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Nisan 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak- Nisan 2017 döneminde 18,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %24,4 artışla 23,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,8, dış hatlarda %21,7 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Nisan 2017 dönemine kıyasla %16 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 5,8 puanlık artış ile %81,2 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Nisan 2017 döneminde 50,7 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %12,2 artarak 56,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %20,9 artmış, dış hat uçuşlarda %10,9 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Nisan 2017 döneminde 38,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %20,8 artarak 46,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,6, dış hat uçuşlarda ise %19,9 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Nisan 2017 döneminde 135.892 iken, 2018 yılının aynı döneminde %13,6 artışla 154.384 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Nisan 2017 döneminde 322.687 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %31,6 artışla 424.614 tona yükselmiştir. • 2017 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 337 iken 2018 Nisan ayı sonunda 326 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 92'den 90'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 232'den 218'e gerilerken, kargo uçak sayısı 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
10.04.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mart 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Mart 2017 döneminde 4,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %23,9 artışla 6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,9, dış hatlarda %22,3 oranındadır. • Yolcu doluluk oranı Mart 2018 döneminde 6 puanlık artış ile %82 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,3 puanlık artış göstermiştir. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mart 2017 döneminde 9,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 12 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %25,2 dış hat uçuşlarda ise %20,9 oranındadır. • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mart 2017 dönemine kıyasla %18,6 artış gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Mart 2017 döneminde 90.892 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %29,3 artışla 117.506 tona yükselmiştir. • Mart 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) K. Amerika'da %28,8, İç Hatlarda %26,9, Avrupa'da %24,5, Afrika %24,8.  o Yolcu doluluk oranı K. Amerika 11,5 puan, Afrika 9,7 puan, ve Avrupa 5,4 puan, o Yolcu Sayısı ise K. Amerika'da %28, İç Hatlar'da %27,6, Avrupa'da %24,7, Afrika'da % 26,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Mart 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak- Mart 2017 döneminde 13 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %28,5 artışla 16,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %31,3, dış hatlarda %26,2 oranındadır.  • Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Mart 2017 dönemine kıyasla %23,1 artış gerçekleşmiştir.  • Yolcu doluluk oranı 6,5 puanlık artış ile %80,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2017 döneminde 36,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 41,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %23,6 artmış, dış hat uçuşlarda %13,3 artmıştır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Mart 2017 döneminde 26,9 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,6 artarak 33,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %30,2, dış hat uçuşlarda ise %23,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Mart 2017 döneminde 97.523 iken, 2018 yılının aynı döneminde %16 artışla 113.152 olarak gerçekleşmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Mart 2017 döneminde 227.045 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %37,6 artışla 312.456 tona yükselmiştir. • 2017 Mart ayı sonunda uçak sayısı 337 iken 2018 Mart ayı sonunda 327 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'da kalarak değişmedi. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 219'a gerilerken, , kargo uçak sayısı ise 13'den 18'e yükselmiştir.  ...
12.03.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: · Şubat 2017 döneminde 4,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 5,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,7, dış hatlarda %24 oranındadır. · Yolcu doluluk oranı Şubat 2018 döneminde 6,4 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış göstermiştir. · Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2017 döneminde 8,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %23,9 artarak 10,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,7 dış hat uçuşlarda ise %23,5 oranındadır. · Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2017 dönemine kıyasla %21,9 artış gerçekleşmiştir. · Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2017 döneminde 71.545 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %39,4 artışla 99.714 tona yükselmiştir. · Şubat 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) K. Amerika'da %38,6, İç Hatlarda %26,9, Avrupa'da %24,2, Afrika %21,6, Uzak Doğu %19,1, o Yolcu doluluk oranı K. Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan, o Yolcu Sayısı ise K. Amerika'da %37,9, İç Hatlar'da %28, Avrupa'da %25,4, Afrika'da % 24,8 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  · Ocak- Şubat 2017 döneminde 8,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %31,1 artışla 10,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %34,3, dış hatlarda %28,5 oranındadır. · Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Şubat 2017 dönemine kıyasla %25,9 artış gerçekleşmiştir. · Yolcu doluluk oranı 6,9 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. · Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 23,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,6 artarak 27,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %25,6 artmış, dış hat uçuşlarda %14,2 artmıştır. · Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 17,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %26,5 artarak 21,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %33, dış hat uçuşlarda ise %25,4 oranındadır. · Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Şubat 2017 döneminde 62,463 iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,6 artışla 73.468 olarak gerçekleşmiştir. · Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Şubat 2017 döneminde 136.152 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %43,6 artışla 195.455 tona yükselmiştir. · 2017 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2018 Şubat ayı sonunda 328 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 235'ten 220'ye gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 88'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 12'den 18'e yükselmiştir. ...
09.02.2018-Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: •Ocak 2017 döneminde 4,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %36,6 artış ile 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %41,1, dış hatlarda %32,8 oranındadır. •Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak 2017 dönemine kıyasla %24,9 artış gerçekleşmiştir. •Yolcu doluluk oranı 7,3 puan artış ile %79,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 7,5 puanlık artış göstermiştir. •Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2017 döneminde 12,2 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 14,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK artışı iç hat uçuşlarda %32,8, dış hat uçuşlarda %15,0 oranındadır. •Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2017 döneminde 8,8 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %28,9 artarak 11,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %40,2, dış hat uçuşlarda ise %27,1 oranındadır. •Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2017 döneminde 31.422 iken, 2018 yılının aynı döneminde %22,4 artış ile  38.447 olarak gerçekleşmiştir. •Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2017 döneminde 64.582 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %33,5 artışla 86.204 tona yükselmiştir. •2017 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2018 Ocak ayı sonunda 331 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 87’den 90’a yükselirken, dar gövde yolcu uçak sayısı 235‘ten 223‘e düşmüştür. Kargo uçak sayısı 11‘den 18’e yükselmiştir. Ocak 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; •Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta Doğu’da %41,2, İç Hatlarda %40,3, Avrupa’da %34,0, Afrika’da %26,1 ve Kuzey Amerika’da %22,4 •Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 13,3 puan, Orta Doğu’da 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika’da 8,5 puan, Afrika’da 7,7 puan •Yolcu Sayısı ise İç Hatlar’da %41,1, Orta Doğu’da %39,4, Avrupa’da %35,4, Afrika’da %28,2, Uzak Doğu’da %24,4 artış göstermiştir. ...
08.01.2018 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Aralık 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: - Aralık 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %21,4 artışla 5,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,4, dış hatlarda %17,6 oranındadır. - Yolcu doluluk oranı Aralık 2017 döneminde 5,1 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,0 puanlık artış göstermiştir. - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Aralık 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 11,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,9 dış hat uçuşlarda ise %14,7 oranındadır. - Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Aralık 2016 dönemine kıyasla %5,9 artış gerçekleşmiştir. - Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2016 döneminde 86.476 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 102.429 tona yükselmiştir. - Aralık 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  - Ücretli Yolcu Km (ÜYK) İç Hatlarda %26,5, Avrupa'da %18,9, Orta Doğu'da %18,2, Orta ve Güney Amerika'da %16 ve Afrika'da %14,4, - Yolcu doluluk oranı Orta Doğu'da 7,1 puan, Kuzey Amerika'da 6,8 puan, Afrika'da 5,6 puan - Yolcu Sayısı ise İç Hatlar'da %26, Orta ve Güney Amerika'da %20,7, Avrupa'da %19,9, Orta Doğu'da %16,8, Afrika'da %16,4, Uzak Doğu'da %15,9 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak- Aralık 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  - Ocak- Aralık 2016 döneminde 62,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %9,3 artışla 68,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,4, dış hatlarda %8,4 oranındadır.  - Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Aralık 2016 dönemine kıyasla %3,5 artış gerçekleşmiştir.  - Yolcu doluluk oranı 4,7 puanlık artış ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir.  - Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık 2016 döneminde 170,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 artarak 173,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %7,8 artmış, dış hat uçuşlarda %0,7 artmıştır. - Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık 2016 döneminde 126,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,9 artarak 136,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,3, dış hat uçuşlarda ise %7,5 oranındadır. - Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Aralık 2016 döneminde 464.247 iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,1 artışla 469.552 olarak gerçekleşmiştir. - Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Aralık 2016 döneminde 894.304 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,5 artışla 1.122.697 tona yükselmiştir. - 2016 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 334 iken 2017 Aralık ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 234'ten 223'e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 87'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 13'ten 16'ya yükselmiştir.  ...
08.12.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Kasım 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Kasım 2016 döneminde 4,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 5,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %18,7, dış hatlarda %18,2 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Kasım 2017 döneminde 5,4 puanlık artış ile %79,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 5,6 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Kasım 2016 döneminde 9,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 10,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %18,2 dış hat uçuşlarda ise %16,9 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Kasım 2016 dönemine kıyasla %16,9 artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2016 döneminde 81.558 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,9 artışla 103.464 tona yükselmiştir. Kasım 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %31, Orta Doğu, Avrupa ve İç Hatlarda %17,5 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 8 puan, Orta Doğu’da 6,4 puan, Uzak Doğu’da 5,8 puan, Afrika’da 5,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %41,3, Uzak Doğu’da %18,7, Avrupa’da %18,2, İç Hatlar’da %18, Afrika’da %17, Orta Doğu’da %16,1 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak- Kasım 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak- Kasım 2016 döneminde 58.3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %8,3 artışla 63,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,1, dış hatlarda %7,7 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Kasım 2016 dönemine kıyasla %3,2 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,6 puanlık artış ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2016 döneminde 157,5 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1 artarak 159 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,8 artmış, dış hat uçuşlarda %0,1 artmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2016 döneminde 117,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,2 artarak 125,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,1, dış hat uçuşlarda ise %6,9 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2016 döneminde 430.224 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 432.004 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Kasım 2016 döneminde 807.828 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 1.020.072 tona yükselmiştir. 2016 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2017 Kasım ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 236’dan 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 13’den 16’ya yükselmiştir. ...
13.11.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ekim 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ekim 2016 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %12,7 artışla 6,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13, dış hatlarda %12,4 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Ekim 2017 döneminde 6,3 puanlık artış ile %81 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2016 döneminde 11.1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 artarak 12,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,7, dış hat uçuşlarda ise %10 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2016 dönemine kıyasla %7,8 artış gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2016 döneminde 86.977 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 105.767 tona yükselmiştir. Ekim 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %23,8, Orta Doğu’da %14, Uzak Doğu’da %8,7, Afrika’da %8,2 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 9 puan, Orta Doğu’da 8 puan, Avrupa’da 5,9 puan, Uzak Doğu’da 5,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %37,7, İç Hatlar’da ve Orta Doğu’da %12,6, Uzak Doğu’da %10,3, Afrika’da %10,1 ve Avrupa’da %8,8 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak-Ekim 2016 döneminde 53.8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %7,5 artışla 57,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %8,3, dış hatlarda %6,9 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2016 dönemine kıyasla %2,5 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,5 puanlık artış ile %79 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 145,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,3 artarak 145,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,3 artmış, dış hat uçuşlarda %0,6 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2016 döneminde 108,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,4 artarak 115,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %8,2, dış hat uçuşlarda ise %6,1 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2016 döneminde 396.939 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,3 azalışla 395.786 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2016 döneminde 726.270 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 917.397 tona yükselmiştir. 2016 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 334 iken 2017 Ekim ayı sonunda 329 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 237’den 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 11’den 16’ya yükselmiştir. ...
09.10.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Eylül 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Eylül 2016 döneminde 6,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %13,0 artışla 6,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,2, dış hatlarda %12,1 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Eylül 2017 döneminde 5,7 puanlık artış ile %81,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,1 puanlık artış göstermiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Eylül 2016 döneminde 12,0 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,5 artarak 13,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %13,0, dış hat uçuşlarda ise %9,0 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Eylül 2016 dönemine kıyasla %2,0 düşüş gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Eylül 2016 döneminde 78.013 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,3 artışla 97.744 tona yükselmiştir. Eylül 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Orta ve Güney Amerika’da %29,1, Afrika’da %8,3, Uzak Doğu’da %7,1 Yolcu doluluk oranı Kuzey Amerika’da 10,3 puan, Uzak Doğu’da 6,3 puan, Orta Doğu’da 5,4 puan, Avrupa’da 4,7 puan Yolcu Sayısı ise Orta ve Güney Amerika’da %39,0, İç Hatlar’da %14,4, Afrika’da %11,0, Uzak Doğu’da %7,4 ve Orta Doğu’da %5,8 artış göstermiştir.     Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   Ocak-Eylül 2016 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %6,9 artışla 51,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %6,3 oranındadır. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak-Eylül 2016 dönemine kıyasla %1,1 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık artış ile %78,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2016 döneminde 130,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,1 artarak 130,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %6,0 artmış, dış hat uçuşlarda %0,7 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2016 döneminde 97,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %5,9 artarak 102,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,7, dış hat uçuşlarda ise %5,7 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2016 döneminde 357.236 iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,7 azalışla 354.765 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2016 döneminde 639.294 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,8 artışla 810.489 tona yükselmiştir. 2016 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2017 Eylül ayı sonunda 328 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 237’den 223’e gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 86’dan 90’a, kargo uçak sayısı ise 10’dan 15’e yükselmiştir. ...
15.09.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ağustos 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ağustos 2016 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %14,3 artışla 7,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,0, dış hatlarda %14,6 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Ağustos 2017 döneminde 5,7 puanlık artış ile %84,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,3 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ağustos 2016 döneminde 13,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,1 artarak 14,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,0, dış hat uçuşlarda ise %9,5 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ağustos 2016 dönemine kıyasla %2,0 düşüş gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2016 döneminde 79.943 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %18,0 artışla 94.332 tona yükselmiştir. -Ağustos 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %4,7, Afrika'da %10,7, Orta Doğu'da %13,5, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 6,2 puan, Orta Doğu'da 8,4 puan, Kuzey Amerika'da 7,0 puan, Avrupa'da 7,1 puan >Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %6,5, Afrika'da %12,8, Orta Doğu'da %15,7 ve İç Hatlar'da %14,4 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Ağustos 2016 döneminde 42,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %6,1 artışla 44,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %6,8, dış hatlarda %5,5 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Ağustos 2016 dönemine kıyasla %0,6 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 4,1 puanlık artış ile %78,4 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2016 döneminde 114,5 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,1 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %5,6 artmış, dış hat uçuşlarda %0,9 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2016 döneminde 85,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %5,4 artarak 89,7 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,0, dış hat uçuşlarda ise %5,2 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2016 döneminde 314.661 iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,4 azalışla 310.197 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2016 döneminde 561,278 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %26,5 artışla 709,944 tona yükselmiştir. -2016 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2017 Ağustos ayı sonunda 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 239'dan 224‘e gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 15'e yükselmiştir ...
11.08.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Temmuz 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Temmuz 2016 döneminde 5,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 7,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,8, dış hatlarda %22,5 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Temmuz 2017 döneminde 10,5 puanlık artış ile %83,8 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 10,7 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Temmuz 2016 döneminde 11,6 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %19,6 artarak 13,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %25,8, dış hat uçuşlarda ise %18,6 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Temmuz 2016 dönemine kıyasla %8,9 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2016 döneminde 70.979 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %39,5 artışla 99.013 tona yükselmiştir. -Temmuz 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %13,6, Afrika'da %17,0, Orta Doğu'da %30,0, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 11,2 puan, Orta Doğu'da 15,6 puan, Kuzey Amerika'da 8,6 puan >Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %15,8, Afrika'da %19,5, Orta Doğu'da %30,5 ve İç Hatlar'da %27.6 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Temmuz 2016 döneminde 35,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %4,6 artışla 37,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,6, dış hatlarda %3,8 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Temmuz 2016 dönemine kıyasla %2,1 artış gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 3,8 puanlık artış ile %77,4 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2016 döneminde 97,8 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,6 azalarak 97,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %4,5 artmış, dış hat uçuşlarda %1,3 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2016 döneminde 71,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,6 artarak 75,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,7, dış hat uçuşlarda ise %4,4 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2016 döneminde 269.773 iken, 2017 yılının aynı döneminde %2,5 azalışla 262.949 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2016 döneminde 481,337 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %27,8 artışla 615,087 tona yükselmiştir. -2016 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 333 iken 2017 Temmuz ayı sonunda 331 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 86'dan 90'a yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 236'dan 226‘ya gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 15'e yükselmiştir. ...
11.07.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Haziran 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Haziran 2016 döneminde 5,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 5,7 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,1, dış hatlarda %15,3 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Haziran 2017 döneminde 3,4 puanlık artış ile %76,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,6 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Haziran 2016 döneminde 10,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 11,5 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,8, dış hat uçuşlarda ise %12,3 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Haziran 2016 dönemine kıyasla %9,2 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2016 döneminde 77.860 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %24,4 artışla 96.887 tona yükselmiştir. -Haziran 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  >Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %11,2, Afrika'da %11,5, Orta Doğu'da %15,9, >Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 3,9 puan, Orta Doğu'da 5,7 puan, Kuzey Amerika'da 4,7 puan > Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %12,5, Afrika'da %11,5, Orta Doğu'da %16,9 ve İç Hatlar'da %11.7 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Haziran 2016 döneminde 30,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %0,7 artışla 30,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,6, dış hatlarda %0,1 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Haziran 2016 dönemine kıyasla %0,6 artış gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artış ile %76,0 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 81,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 azalarak 80,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %2,7 artmış, dış hat uçuşlarda %2,2 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2016 döneminde 60,3 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 artarak 61,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,0, dış hat uçuşlarda ise %1,6 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2016 döneminde 226.159 iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,2 azalışla 216.767 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2016 döneminde 410,345 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,8 artışla 516,102 tona yükselmiştir. -2016 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2017 Haziran ayı sonunda 336 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 85'ten 93'e yükselmiş, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 233'den 228‘e gerilemiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 15'e yükselmiştir.  ...
08.06.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Mayıs 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Mayıs 2016 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %4,5 artışla 5,9 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %1,9, dış hatlarda %6,7 oranındadır. -Yolcu doluluk oranı Mayıs 2017 döneminde 3,2 puanlık artış ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,5 puanlık artış göstermiştir. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Mayıs 2016 döneminde 10,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,4 artarak 11,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Mayıs 2016 dönemine kıyasla %5 artış gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2016 döneminde 72.331 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %33,2 artışla 96.369 tona yükselmiştir. -Mayıs 2017 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;  Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Uzak Doğu'da %12, Afrika'da %8,3,  Yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da 6,4 puan, Orta Doğu'da 4,1 puan,  Yolcu Sayısı ise Uzak Doğu'da %11,8, Afrika'da %6,8 ve Avrupa'da %5,3 artış göstermiştir. Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Mayıs 2016 döneminde 25,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %1,8 düşüşle 24,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %0,4, dış hatlarda %3,0 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Mayıs 2016 dönemine kıyasla %1,1 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık artış ile %75,9 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2016 döneminde 67,9 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %3,4 azalarak 65,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,5 artmış, dış hat uçuşlarda %4,1 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2016 döneminde 50,0 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %0,5 azalarak 49,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK iç hat uçuşlarda %0,2 artmış, dış hat uçuşlarda ise %0,6 azalmıştır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 187.424 iken, 2017 yılının aynı döneminde %6,0 azalışla 176.149 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 332,485 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 418,668 tona yükselmiştir. -2016 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 322 iken 2017 Mayıs ayı sonunda 338 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 82'den 94'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 229'dan 231‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 13'e yükselmiştir.  ...
10.05.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Nisan 2016 döneminde 19,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %3,7 düşüşle 18,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %1,0, dış hatlarda %5,7 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Nisan 2016 dönemine kıyasla %2,8 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 2,0 puanlık artış ile %75,6 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2016 döneminde 53,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %4,9 azalarak 50,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,9 artmış, dış hat uçuşlarda %5,9 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2016 döneminde 39,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %2,4 azalarak 38,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %0,4, dış hat uçuşlarda ise %2,7 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2016 döneminde 146.337 iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,2 azalışla 135.879 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2016 döneminde 260.154 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %24,1 artışla 322.904 tona yükselmiştir. -2016 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 314 iken 2017 Nisan ayı sonunda 337 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 79’dan 92’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 224’den 232‘ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11‘den 13’e yükselmiştir.  ...
18.04.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  -Ocak-Mart 2016 döneminde 14,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %8,0 düşüşle 13,0 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %2,9, dış hatlarda %11,8 oranındadır.  -Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Mart 2016 dönemine kıyasla %11,6 düşüş gerçekleşmiştir.  -Yolcu doluluk oranı 0,4 puanlık artış ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir.  -Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2016 döneminde 39,4 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,8 azalarak 36,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %1,0 artmış, dış hat uçuşlarda %9,0 azalmıştır. -Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2016 döneminde 29,1 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,3 azalarak 26,9 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda ise %8,1 oranındadır. -Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2016 döneminde 107.850 iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,6 azalışla 97.506 olarak gerçekleşmiştir. -Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2016 döneminde 189.481 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %19,4 artışla 226.256 tona yükselmiştir. -2016 Mart ayı sonunda uçak sayısı 306 iken 2017 Mart ayı sonunda 337 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 76’dan 90’a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 220’den 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
10.03.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan ve Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 47.000.000 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda) ise geçici vergi beyannamesine göre 6.467.842.402 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 639.770.079 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yasal kayıtlarda dağıtılabilir kar olmadığında kar dağıtımı yapılamayacağından, Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere;                                              Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 47.000.000 TL net dönem zararının da geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi uygun olup 2016 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. ...
7.03.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  Ocak-Şubat 2016 döneminde 9,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %10,4 düşüşle 8,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,4, dış hatlarda %14,3 oranındadır.  Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak-Şubat 2016 dönemine kıyasla %12,3 ve %11,1 düşüş gerçekleşmiştir.  Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık artış ile %73,0 olarak gerçekleşmiştir.  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2016 döneminde 25,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %9,0 azalarak 23,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %0,1 artmış, dış hat uçuşlarda %10,2 azalmıştır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2016 döneminde 18,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %8,9 azalarak 17,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %3,9, dış hat uçuşlarda ise %9,7 oranındadır. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2016 döneminde 70.302 iken, 2017 yılının aynı döneminde %11,2 azalışla 62.446 olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2016 döneminde 121.047 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 133.546 tona yükselmiştir. 2016 Şubat ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017 Şubat ayı sonunda 296 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49, dış hat şehir sayısı ise 235'den 247'ye yükselmiştir. 2016 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 302 iken 2017 Şubat ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 74'den 88'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 218'den 235‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 12'ye yükselmiştir.  ...
13.02.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2017 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak 2016 döneminde 4,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2017 yılının aynı döneminde %12,0 düşüşle 4,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki düşüş iç hatlarda %5,1, dış hatlarda %17,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında Ocak 2016 dönemine kıyasla %13,6 ve %16,2 düşüş gerçekleşmiştir.  •    Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüş ile %72,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2016 döneminde 13,2 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %8,7 azalarak 12,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK düşüşü iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %9,6 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2016 döneminde 9,7 milyar iken, 2017 yılının aynı döneminde %10,0 azalarak 8,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK düşüşü iç hat uçuşlarda %3,8, dış hat uçuşlarda ise %10,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2016 döneminde 35.772 iken, 2017 yılının aynı döneminde %12,6 azalışla 31.276 olarak gerçekleşmiştir. •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2016 döneminde 58.871 ton iken, 2017 yılının aynı döneminde %7,6 artışla 63.325 tona yükselmiştir. •    2016 Ocak ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2017 Ocak ayı sonunda 296 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235’den 247’ye yükselmiştir. •    2016 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 298 iken 2017 Ocak ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 215’den 235‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 11’e yükselmiştir.  ...
11.01.2017 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Aralık 2015 döneminde 61,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 62,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %3,8, dış hatlarda %1,5 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2015 dönemine kıyasla %14,1 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 153,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 170,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,6, dış hat uçuşlarda %11,5 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2015 döneminde 119,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,3 artarak 126,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %6,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2015 döneminde 452.763 iken, 2016 yılının aynı döneminde %2,5 artışla 464.031'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2015 döneminde 719,928 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 876,228 tona yükselmiştir. •    2015 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 284 iken 2016 Aralık ayı sonunda 295 olmuştur. İç hat şehir sayısı değişmeksizin 49 olmuş, dış hat şehir sayısı ise 235’den 246’ya yükselmiştir. •    2015 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Aralık ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 73’den 87’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216’dan 234‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
08.12.2016 - Özel Durum Açıklaması  Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Kasım 2015 döneminde 56,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,0 artışla 58,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,3, dış hatlarda %2,1 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2015 dönemine kıyasla %14,9 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2015 döneminde 140,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artarak 157,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,9, dış hat uçuşlarda %12,9 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2015 döneminde 109,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,8 artarak 117,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,7, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2015 döneminde 416.422 iken, 2016 yılının aynı döneminde %3,3 artışla 430.092'ye yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2015 döneminde 654,051 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 791,285 tona yükselmiştir. •    2015 Kasım ayı sonunda uçulan şehir sayısı 280 iken 2016 Kasım ayı sonunda 292 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 232’den 243’e yükselmiştir. •    2015 Kasım ayı sonunda uçak sayısı 299 iken 2016 Kasım ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 72’den 86’ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 217’den 236‘ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 13’e yükselmiştir.  ...
11.11.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ekim 2015 döneminde 51,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,7 artışla 53,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,5, dış hatlarda %3,0 oranındadır. • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısında %0,1, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2015 dönemine kıyasla %16,8 artış sağlanmıştır. • Yolcu doluluk oranı 4,0 puanlık düşüş ile %74,6 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 127,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %13,6 artarak 145,0 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda %14,7 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2015 döneminde 100,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 108,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,9, dış hat uçuşlarda ise %8,3 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2015 döneminde 380.740 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,2 artışla 396.846'ya yükselmiştir. • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2015 döneminde 590,872 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 714,712 tona yükselmiştir. • 2015 Ekim ayı sonunda uçulan şehir sayısı 279 iken 2016 Ekim ayı sonunda 292 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 231'den 243'e yükselmiştir. • 2015 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 297 iken 2016 Ekim ayı sonunda 334 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 216'dan 237‘ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10‘dan 11'e yükselmiştir. ...
12.10.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Eylül 2015 döneminde 46,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 48,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,4, dış hatlarda %3,5 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2015 dönemine kıyasla %17,9 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,2 puanlık düşüş ile %74,5 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2015 döneminde 113,9 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,3 artarak 130,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda %15,5 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2015 döneminde 89,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 97,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,8, dış hat uçuşlarda ise %8,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2015 döneminde 340.860 iken, 2016 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 357.136'ya yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2015 döneminde 531,906 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,5 artışla 635,755 tona yükselmiştir. • 2015 Eylül ayı sonunda uçulan şehir sayısı 277 iken 2016 Eylül ayı sonunda 291 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 229'dan 242'ye yükselmiştir. • 2015 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 298 iken 2016 Eylül ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 71'den 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 217'den 237‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 10 adet mevcuttur. ...
09.09.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ağustos 2015 döneminde 40,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %3,8 artışla 42,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %4,8, dış hatlarda %3,0 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı değişmemiş, Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2015 dönemine kıyasla %17,7 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,4 puanlık düşüş ile %74,4 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2015 döneminde 100,1 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,1 artarak 114,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,1, dış hat uçuşlarda %15,3 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2015 döneminde 78,8 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 84,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,0, dış hat uçuşlarda ise %8,2 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2015 döneminde 299.281 iken, 2016 yılının aynı döneminde %5,0 artışla 314.373'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2015 döneminde 472,178 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %18,4 artışla 558,832 tona yükselmiştir. • 2015 Ağustos ayı sonunda uçulan şehir sayısı 277 iken 2016 Ağustos ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 229'den 241'e yükselmiştir. • 2015 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 294 iken 2016 Ağustos ayı sonunda 335 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 69'dan 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 215'den 239‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 10 adet mevcuttur. ...
16.08.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Temmuz 2015 döneminde 34,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %4,4 artışla 35,9 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,9, dış hatlarda %3,2 oranındadır.  • Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,7 ve %16,9 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 4,3 puanlık düşüş ile %73,7 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2015 döneminde 85,6 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,1 artarak 97,6 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %6,7, dış hat uçuşlarda %15,2 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2015 döneminde 66,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artarak 71,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %6,0, dış hat uçuşlarda ise %8,1 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2015 döneminde 255.241 iken, 2016 yılının aynı döneminde %5,7 artışla 269.699'a yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2015 döneminde 409,634 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %9,2 artışla 447,240 tona yükselmiştir. • 2015 Temmuz ayı sonunda uçulan şehir sayısı 276 iken 2016 Temmuz ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 228'den 241'e yükselmiştir. • 2015 Temmuz ayı sonunda uçak sayısı 289 iken 2016 Temmuz ayı sonunda 333 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 69'dan 86'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 211'den 236‘ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 11'e yükselmiştir. ...
14.07.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Haziran 2015 döneminde 28,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %5,5 artışla 30,1 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,7, dış hatlarda %3,9 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %5,2 ve %18,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,9 puanlık düşüş ile %73,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 71,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 81,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda %15,6 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2015 döneminde 55,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 60,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %7,6, dış hat uçuşlarda ise %8,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2015 döneminde 212.419 iken, 2016 yılının aynı döneminde %6,4 artışla 226.065'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2015 döneminde 347,810 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artışla 389,198 tona yükselmiştir. •    2015 Haziran ayı sonunda uçulan şehir sayısı 276 iken 2016 Haziran ayı sonunda 290 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 228’den 241’e yükselmiştir. •    2015 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 282 iken 2016 Haziran ayı sonunda 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 65’den 85’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 207’den 233‘e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 11’e yükselmiştir. ...
13.06.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Mayıs 2015 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 25,0 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %5,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,2 düşüş ve %20,4 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 58,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 67,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %9,3, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 45,2 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 50,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,5, dış hat uçuşlarda ise %10,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 173.837 iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 187.482'e yükselmiştir.  •    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 284.128 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,4 artışla 313,772 tona yükselmiştir. •    2015 Mayıs ayı sonunda uçulan şehir sayısı 274 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 289 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 226’dan 240’a yükselmiştir. •    2015 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 277 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 322 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 64’den 82’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 203’den 229‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 11’e yükselmiştir. ...
16.05.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Nisan 2015 döneminde 17,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,6 artışla 19,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,8, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %0,3 düşüş ve %21,1 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 3,4 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2015 döneminde 45,1 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %17,5 artarak 53,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %10,2, dış hat uçuşlarda %18,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2015 döneminde 34,9 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,3 artarak 39,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,0, dış hat uçuşlarda ise %12,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2015 döneminde 134.455 iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,9 artışla 146.424'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2015 döneminde 218.855 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,9 artışla 244,881 tona yükselmiştir. * 2015 Nisan ayı sonunda uçulan şehir sayısı 269 iken 2016 Nisan ayı sonunda 285 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 226'dan 236'ya yükselmiştir. * 2015 Nisan ayı sonunda uçak sayısı 274 iken 2016 Nisan ayı sonunda 314 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 62'den 79'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 202'den 224'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10'dan 11'e yükselmiştir. ...
21.04.2016 - Özel Durum Açıklaması Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olumsuz fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği" çerçevesinde kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.  Ortaklığımız, operasyonel performansının şeffaf bir şekilde izlenebilmesi amacıyla trafik sonuçlarını aylık olarak açıklamaktadır. En son 14.04.2016 tarihinde açıkladığımız ilk çeyrek trafik sonuçlarımıza göre %19,1 kapasite artışına karşın olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak gerileyen direkt yolcu potansiyeli nedeniyle %10,3 yolcu sayısı artışı ve yolcu doluluk oranında 2,9 puan düşüş gerçekleşmiştir.   Aracı kurumların yayınlamakta olduğu analist raporları tamamen ilgili kurumların kendi iç sektörel araştırmaları  ile kendi tahmin ve hesaplamalarına dayanan bağımsız görüşlerini ifade etmekte olup Ortaklığımız yönetiminin görüşlerini yansıtmamaktadır. Ortaklığımız 2016 yılı için 12.01.2016 tarihinde açıklamış olduğu %20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefini korumaktadır.  Ayrıca, 4 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu yetkilendirilmesi alınan "Hisse Geri Alım Programı"  üç yıl süreyle geçerli olup Yönetim Kurulumuz Ortaklığın yatırım planı,  nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya yetkilidir.  Program dahilinde pay alım işlemlerine başlama kararı verilmesi halinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.   ...
14.04.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2015 döneminde 12,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 14,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,4, dış hatlarda %9,4 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2015 dönemine kıyasla %1,9 ve %22,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 2,9 puanlık düşüş ile %74,0 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2015 döneminde 33,0 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,1 artarak 39,3 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %11,3, dış hat uçuşlarda %20,2 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2015 döneminde 25,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artarak 29,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,7, dış hat uçuşlarda ise %15,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2015 döneminde 97.785 iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 107.901'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2015 döneminde 159.559 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 178.697 tona yükselmiştir. * 2015 Mart ayı sonunda uçulan şehir sayısı 265 iken 2016 Mart ayı sonunda 285 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 222'den 236'ya yükselmiştir. * 2015 Mart ayı sonunda uçak sayısı 268 iken 2016 Mart ayı sonunda 306 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 56'dan 76'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 203'den 220'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
15.03.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Şubat 2015 döneminde 8,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %11,2 artışla 9,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %12,6, dış hatlarda %10,2 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2015 dönemine kıyasla %5,8 ve %20,9 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 3,0 puanlık düşüş ile %73,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2015 döneminde 21,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 25,6 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %12,2, dış hat uçuşlarda %21,0 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2015 döneminde 16,3 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %15,2 artarak 18,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %12,5, dış hat uçuşlarda ise %15,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2015 döneminde 62.990 iken, 2016 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 70.338'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2015 döneminde 97.423 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %14,6 artışla 111.691 tona yükselmiştir. * 2015 Şubat ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2016 Şubat ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2015 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 263 iken 2016 Şubat ayı sonunda 302 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 74'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 199'dan 218'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
16.02.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak 2015 döneminde 4,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %8,1 artışla 4,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9,1, dış hatlarda %7,4 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2015 dönemine kıyasla %3,5 ve %15,4 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 2,2 puanlık düşüş ile %74,2 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2015 döneminde 11,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %15,4 artarak 13,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %8,3, dış hat uçuşlarda %16,3 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2015 döneminde 8,7 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %12,1 artarak 9,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %8,8, dış hat uçuşlarda ise %12,6 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2015 döneminde 33.293 iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,6 artışla 35.808'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2015 döneminde 48.347 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %8,0 artışla 52.213 tona yükselmiştir. * 2015 Ocak ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2016 Ocak ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2015 Ocak ayı sonunda uçak sayısı 262 iken 2016 Ocak ayı sonunda 298 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 73'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198'den 215'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
12.01.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2016 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımız 2016 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:   Filo / Network Gelişimi 2016 yıl sonunda 240 dar gövde, 87 geniş gövde ve 12 kargo uçağı olmak üzere toplam uçak sayısının 339'a, yıl içerisinde açılacak 6 yeni hat ile uçulan nokta sayısının 290'a ulaşması planlanmaktadır. Trafik Gelişimi 2016 yılında iç hatlarda 30,6 milyon; dış hatlarda 40,8 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 72,4 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %11, Amerika'da %31, Afrika'da %27, Uzak Doğu'da %23, Avrupa'da %17 ve Orta Doğu'da %17 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %21 artışla 186 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %78 olması beklenmektedir.  2016 yılında %13 artış ile 815 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir. Finansal Gelişim 2016 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %18 ve ortalama personel sayısında %19 artış öngörülmektedir. 2016 yılı ortalama EUR/USD paritesinin 1,10 ortalama USD/TL kurunun 3,14 ve hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 647 USD olacağı varsayımıyla, yaklaşık 12,2 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. 2015 yılına göre dolar cinsinden birim yolcu gelirlerinin yaklaşık %3, yakıt hariç birim giderlerin yaklaşık %1,5 düşmesi beklenmektedir. %20-22 arasında EBITDAR marjı hedeflenmektedir. ...
11.01.2016 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Aralık 2014 döneminde 54,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %11,8 artışla 61,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15,7, dış hatlarda %9,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2014 dönemine kıyasla %6,5 ve %18,1 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,4 puanlık düşüş ile %77,9 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2014 döneminde 134,8 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %13,6 artarak 153,2 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,1, dış hat uçuşlarda %13,7 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2014 döneminde 106,9 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,7 artarak 119,4 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,2, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2014 döneminde 413.492 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,6 artışla 452.982'ye yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2014 döneminde 662.689 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 720.440 tona yükselmiştir. * 2014 Aralık ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2015 Aralık ayı sonunda 284 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 49'a, dış hat şehir sayısı ise 218'den 235'e yükselmiştir. * 2014 Aralık ayı sonunda uçak sayısı 261 iken 2015 Aralık ayı sonunda 299 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 55'den 73'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 197'den 216'ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
16.11.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ekim 2014 döneminde 46,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %12,1 artışla 51,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,2, dış hatlarda %9,2 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2014 dönemine kıyasla %6,6 ve %18,4 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 1,2 puanlık düşüş ile %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2014 döneminde 112,4 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %13,0 artarak 127,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,1, dış hat uçuşlarda %13,0 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2014 döneminde 90,0 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,4 artarak 100,2 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,6, dış hat uçuşlarda ise %10,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2014 döneminde 347.691 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 380.620'ye yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2014 döneminde 542.935 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,1 artışla 581.708 tona yükselmiştir. • 2014 Ekim ayı sonunda uçulan şehir sayısı 261 iken 2015 Ekim ayı sonunda 279 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 218’den 231’e yükselmiştir. • 2014 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 260 iken 2015 Ekim ayı sonunda 297 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 53’den 71’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198’den 216’ya yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
19.10.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Eylül 2014 döneminde 41,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %12,2 artışla 46,5 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,5, dış hatlarda %9,1 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2014 dönemine kıyasla %6,2 ve %16,8 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 0,8 puanlık düşüş ile %79,0 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2014 döneminde 100,4 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %12,6 artarak 113,0 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %12,9, dış hat uçuşlarda %12,6 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2014 döneminde 80,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,5 artarak 89,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %15,8, dış hat uçuşlarda ise %10,8 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2014 döneminde 311.889 iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,3 artışla 340.993'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2014 döneminde 485.845 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 531.933 tona yükselmiştir. • 2014 Eylül ayı sonunda uçulan şehir sayısı 260 iken 2015 Eylül ayı sonunda 277 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 217’den 229’a yükselmiştir. • 2014 Eylül ayı sonunda uçak sayısı 265 iken 2015 Eylül ayı sonunda 298 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 56’dan 71’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 200’den 217’ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
17.09.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Ağustos 2014 döneminde 36,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 40,7 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15,7, dış hatlarda %9,0 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2014 dönemine kıyasla %6,0 ve %16,0 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 0,8 puanlık düşüş ile %78,8 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2014 döneminde 88,6 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %12,2 artarak 99,3 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %11,9, dış hat uçuşlarda %12,2 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2014 döneminde 70,5 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,1 artarak 78,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %14,7, dış hat uçuşlarda ise %10,5 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2014 döneminde 275.340 iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 299.305'e yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2014 döneminde 427.317 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,5 artışla 472.317 ton’a yükselmiştir. • 2014 Ağustos ayı sonunda uçulan şehir sayısı 260 iken 2015 Ağustos ayı sonunda 277 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 217’den 229’a yükselmiştir. • 2014 Ağustos ayı sonunda uçak sayısı 263 iken 2015 Ağustos ayı sonunda 294 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 54’den 69’a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 200’den 215’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
17.08.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  *Ocak-Temmuz 2014 döneminde 31,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %10,7 artışla 34,4 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,1, dış hatlarda %8,2 oranındadır.  *Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2014 dönemine kıyasla %5,2 ve %14,5 artış sağlanmıştır. Bu oranlar, sadece Temmuz ayında 2014 yılı Temmuz ayına kıyasla %20 ve %25 olarak gerçekleşmiştir. *Yolcu doluluk oranı 0,6 puanlık düşüş ile %78,2 olarak gerçekleşmiştir.  *Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2014 döneminde 76,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,2 artarak 84,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %10,0, dış hat uçuşlarda %11,4 oranındadır. *Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2014 döneminde 60,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 66,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %13,0, dış hat uçuşlarda ise %9,9 oranındadır. *Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2014 döneminde 236.736 iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 255.251'e yükselmiştir.  *Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2014 döneminde 374.215 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 409.614 ton'a yükselmiştir. *2014 Temmuz ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 259 iken 2015 Temmuz ayı sonunda 276 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 48'e, dış hat şehir sayısı ise 216'dan 228'e yükselmiştir. *2014 Temmuz ayı sonunda mevcut uçak sayısı 261 iken 2015 Temmuz ayı sonunda 289 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 53'den 69'a, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 199'dan 209'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
14.07.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Haziran 2014 döneminde 26,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,5 artışla 28,5 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,2, dış hatlarda %6,6 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2014 dönemine kıyasla %2,8 ve %12,7 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,8 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2014 döneminde 64,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,1 artarak 70,7 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %7,4, dış hat uçuşlarda %10,5 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2014 döneminde 50,7 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,6 artarak 55,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,0, dış hat uçuşlarda ise %8,4 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2014 döneminde 199.988 iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,2 artışla 212.446'ya yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2014 döneminde 324.157 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,1 artışla 347.330 ton'a yükselmiştir. * 2014 Haziran ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 257 iken 2015 Haziran ayı sonunda 276 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43'den 48'e, dış hat şehir sayısı ise 214'den 228'e yükselmiştir. * 2014 Haziran ayı sonunda mevcut uçak sayısı 257 iken 2015 Haziran ayı sonunda 282 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 50'den 65'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 198'den 207'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
15.06.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  • Ocak-Mayıs 2014 döneminde 21,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %8,7 artışla 23,2 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %7,4 oranındadır.  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2014 dönemine kıyasla %3,7 ve %11,4 artış sağlanmıştır.  • Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,6 olarak gerçekleşmiştir.  • Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2014 döneminde 52,5 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,2 artarak 57,9 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %5,8, dış hat uçuşlarda %10,8 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2014 döneminde 41,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,8 artarak 44,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %9,0, dış hat uçuşlarda ise %8,7 oranındadır. • Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 163.998 iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,0 artışla 173.789'a yükselmiştir.  • Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 271.165 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 284.198 ton’a yükselmiştir. • 2014 Mayıs ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 251 iken 2015 Mayıs ayı sonunda 274 olmuştur. İç hat şehir sayısı 43’den 48’e, dış hat şehir sayısı ise 208’den 226’ya yükselmiştir. • 2014 Mayıs ayı sonunda mevcut uçak sayısı 250 iken 2015 Mayıs ayı sonunda 277 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 47’den 64’e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 194’den 203’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9’dan 10’a yükselmiştir. ...
15.05.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Nisan 2014 döneminde 16,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %7,3 artışla 17,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,8, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2014 dönemine kıyasla %3,1 ve %10,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 41,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,0 artarak 44,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda %10,0 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 32,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,6 artarak 34,6 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,3, dış hat uçuşlarda ise %8,0 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2014 döneminde 128.024 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 134.114'e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2014 döneminde 213.153 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %2,3 artışla 218.148 ton'a yükselmiştir. * 2014 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 269 olmuştur. İç hat şehir sayısında değişiklik olmaksızın 43 adet mevcut olup, dış hat şehir sayısı ise 204'den 225'e yükselmiştir. * 2014 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 274 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 46'dan 62'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 192'den 202'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir. ...
14.04.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2014 döneminde 12,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,5 artışla 12,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,9, dış hatlarda %7,0 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2014 dönemine kıyasla %2,8 ve %10,2 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık düşüş ile %76,6 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2014 döneminde 30,2 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,4 artarak 33,1 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %10,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2014 döneminde 23,6 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,3 artarak 25,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %4,1, dış hat uçuşlarda ise %7,8 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mart 2014 döneminde 93.844 iken, 2015 yılının aynı döneminde %3,9 artışla 97.493' e yükselmiştir.  * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2014 döneminde 156.541 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %1,9 artışla 159.515 tona yükselmiştir. * 2014 Mart ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 246 iken 2015 Mart ayı sonunda 265 olmuştur. İç hat şehir sayısında değişiklik olmaksızın 43 adet mevcut olup, dış hat şehir sayısı ise 203'den 222'ye yükselmiştir. * 2014 Mart ayı sonunda mevcut uçak sayısı 241 iken 2015 Mart ayı sonunda 268 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 43'den 56'ya, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 189'dan 203'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
17.03.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:   * Ocak-Şubat 2014 döneminde 7,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %6,1 artışla 8,3 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %5,6, dış hatlarda %6,4 oranındadır.   * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2014 dönemine kıyasla %0,8 ve %9,3 artış sağlanmıştır.   * Yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüş ile %76,2 olarak gerçekleşmiştir.   * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2014 döneminde 19,7 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %8,3 artarak 21,4 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %0,4, dış hat uçuşlarda %9,5 oranındadır.  * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2014 döneminde 15,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %6,7 artarak 16,3 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %3,8, dış hat uçuşlarda ise %7,2 oranındadır.  * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2014 döneminde 61.238 iken, 2015 yılının aynı döneminde %2,6 artışla 62.808' e yükselmiştir.   * Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2014 döneminde 97.167 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %0,1 artışla 97.296 tona yükselmiştir.  * 2014 Şubat ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2015 Şubat ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir.  * 2014 Şubat ayı sonunda mevcut uçak sayısı 237 iken 2015 Şubat ayı sonunda 263 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 43'den 55'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 185'den 199'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.    ...
06.03.2015 - Özel Durum Açıklaması Saygın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Moody's ve S&P, Türk Hava Yolları' nın ilk halka açık kurumsal kredi notunu sağlam finansal yapısına ve ulusal bayrak taşıyıcı kimliğine de vurgu yaparak sırasıyla Ba1 ve BB+ olarak tespit etti. Moody's tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları'nın sağlıklı finansal durumunun düşük maliyet yapısı ve tarihsel olarak rakiplerinin ortalamasının üzerinde seyreden karlılık göstergeleri ile desteklendiği belirtilmiş, Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen turizmi ile desteklenen yaygın yolcu geliri bazına sahip olduğu ve İstanbul'un coğrafi lokasyonunun, Atatürk Havalimanının uluslararası bir havacılık merkezi olmasına imkan tanıdığı ifade edilmiştir. Türk Hava Yolları'nın Türkiye'de ekonominin ve turizmin gelişmesinde etkin bir rol oynadığının da altı çizilmiştir. Moody's, Türk Hava Yolları'nın görünümünü de "Stable (Durağan)" olarak belirlemiş, bu görüşünün başlıca nedenleri arasında yolcu büyümesi, istikrarlı sektör talebi ve sağlıklı doluluk oranlarını göstermiştir. "Durağan" görünüm ayrıca Türk Hava Yolları'nın verimli maliyet yapısının ve rakiplerinden yüksek seyreden karlılık rakamlarının devam edeceğini varsaymaktadır. S&P tarafından yapılan basın açıklamasında ise söz konusu kredi notunun, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki lider pozisyonuna, İstanbul'un uluslararası bir transfer merkezi olarak avantajlı coğrafi konumuna ve şirketin son üç yılda gösterdiği güçlü istikrarlı büyümeye bağlı olduğu belirtilmiştir. S&P açıklamasında ayrıca Türk Hava Yolları'nın Türkiye ekonomisi için oynadığı önemli role de vurgu yapmıştır. Bu kredi notları ile Türk Hava Yolları, hem Moody's hem S&P tarafından derecelendirilmiş olan global network taşıyıcıları arasında ikinci en yüksek kredi notunu elde etmiş olmaktadır. İlgili raporlar ekte bilgilerinize sunulmaktadır. -Moody's -S&P ...
25.02.2015 - Özel Durum Açıklaması Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hamdi Topçu'nun 2014 yılı sonuçlarının paylaşılması amacıyla bu sabah gerçekleştirdiği basın toplantısında kullanılan sunum web sitemizde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Toplantıda öne çıkan bazı önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. - 2015 yılı içinde ilave 7 adet uçağın filoya dahil edilmesi planlanmakta olup bu uçakların kiralanmasına ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Uçakların filoya dahil edilmesi halinde 2015 yılı sonunda 300 uçağa ulaşılacak olup daha önce bütçe hedefleri çerçevesinde paylaşılan trafik ve finansal beklentiler revize edilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. - 2015 yılında iştirak şirketlerimiz ile birlikte toplam 3,7 milyar USD yatırım yapılması planlanmaktadır. Bu tutarın 3,1 milyar USD'lik kısmı Ana Ortaklığın satınalmasını gerçekleştirdiği uçaklar dahil Ortaklığımız yatırım tutarıdır. - 17-20 Şubat 2015 tarihleri arasında elverişsiz hava koşulları nedeniyle 1.195 dar gövde ve 73 geniş gövde uçuşu iptal edilmiş, 56 uçak başka bir havalimanına yönlendirilmiştir. Toplam 90.000 yolcuya havalimanlarında ikram verilmiş, 8.000 kişiye konaklama imkanı sağlanmıştır. Bu sürecin Ortaklığımıza yaklaşık olarak maliyeti 26 Milyon EUR olarak hesaplanmaktadır. - Ortaklığımız her tipte uçağı filosuna dahil etme kabiliyetine sahiptir ve her uçak tipi ile ilgili teknik görüşmler yapılmaktadır. Bugün itibariyle Yönetim Kurulumuzun A380 alımına ya da kiralanmasına yönelik bir kararı bulunmamaktadır. 2015 yılı içerisinde A380 tipi uçakla operasyon yapma planı bulunmamaktadır. - Finansman enstrümanlarımızın çeşitlendirilmesi amacıyla bono ihracı planlanmaktadır. Konuya ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup doğru finansal şartlar oluştuğu taktirde 2015 yılının ilk yarısında gerçekleştirilecektir. ...
13.02.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak 2014 döneminde 4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %9,5 artışla 4,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,6, dış hatlarda %10,9 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2014 dönemine kıyasla %4,2 ve %13,7 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,5 puanlık düşüş ile %76,3 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2014 döneminde 10,3 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %11,0 artarak 11,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %1,4, dış hat uçuşlarda %12,4 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2014 döneminde 7,9 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %10,3 artarak 8,7 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,4, dış hat uçuşlarda ise %11,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak 2014 döneminde 31.800 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,5 artışla 33.245' e yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak 2014 döneminde 48.137 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %0,4 artışla 48.306 ton'a yükselmiştir. * 2014 Ocak ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2015 Ocak ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir. * 2014 Ocak ayı sonunda mevcut uçak sayısı 234 iken 2015 Ocak ayı sonunda 262 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 43'den 55'e, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.02.2015 - Public Disclosure Traffic results for the period of January 2015 are as follows: *During the period of January 2015 total passenger carried has increased by 9.5%, reaching to 4.4 million passengers from 4 million passengers for the same period of 2014.  Increase in number of passengers carried in domestic and international lines is 7.6% and 10.9%, respectively. * International Business/Comfort Class passengers increased by 4.2% for the same period, while international-to-international transfer passengers increased by 13.7%. * L/F decreased by 0.5 point to 76.3%.  * ASK with 11.0% increase reached to 11.4 billion during the period of January 2015 from 10.3 billion for the same period of 2014. Increase in ASK in domestic and international lines is 1.4% and 12.4%, respectively. * RPK with 10.3% increase reached to 8.7 billion during the period of January 2015 from 7.9 billion for the same period of 2014. Increase in RPK in domestic and international lines is 5.4% and 11.1%, respectively. * Number of landing (passenger aircraft), 31,800 for the period of January 2014 has increased to 33,245 in 2015. (+4.5%) * Cargo/Mail carried during the period of January 2015 reached to 48,306 tons from 48,137 tons in 2014. (+0.4%) * By the end of January 2015, number of destinations went up to 261 from 243, compared to January of 2014. Number of domestic destinations has increased from 42 to 43 and international destinations from 201 to 218. * By the end of January 2015, number of aircraft went up to 262 from 234, compared to January of 2014. While number of wide body aircraft has increased from 43 to 55, narrow body from 182 to 198, cargo aircraft remained the same, total of 9. ...
14.01.2015 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Aralık 2013 döneminde 48,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 54,7 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,2, dış hatlarda %13,3 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2013 dönemine kıyasla %13,5 ve %20,0 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2013 döneminde 116,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 135,3 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %13,8, dış hat uçuşlarda %16,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2013 döneminde 92,0 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 106,8 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda 15,8, dış hat uçuşlarda ise %16,1 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2013 döneminde 370.158 iken, 2014 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 413.376' ya yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2013 döneminde 565.315 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 667.743 ton'a yükselmiştir. * 2013 Aralık ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 243 iken 2014 Aralık ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 201'den 218'e yükselmiştir. * 2013 Aralık ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Aralık ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 42'den 55'e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 197'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
16.12.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Kasım 2013 döneminde 44,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,3 artışla 50,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,5, dış hatlarda %13,2 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2013 dönemine kıyasla %14,1 ve %20,5 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık düşüş ile %79,1 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 106,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,5 artarak 124,0 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14,4, dış hat uçuşlarda %16,8 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2013 döneminde 84,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 98,1 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,3 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2013 döneminde 339.292 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,0 artışla 379.991' e yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2013 döneminde 511.675 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 608.531 ton'a yükselmiştir. * 2013 Kasım ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 241 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42'den 43'e, dış hat şehir sayısı ise 199'dan 218'e yükselmiştir. * 2013 Kasım ayı sonunda mevcut uçak sayısı 232 iken 2014 Kasım ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 41'den 54'e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.11.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Ekim 2013 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 46,2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %13,9, dış hatlarda %13,6 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2013 dönemine kıyasla %15,0 ve %21,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 96,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 113,1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %15,5, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2013 döneminde 77,0 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,9 artarak 90,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %16,9 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2013 döneminde 308.716 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12,6 artışla 347.747' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2013 döneminde 457.711 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,7 artışla 547.791 ton'a yükselmiştir. •    2013 Ekim ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 239 iken 2014 Ekim ayı sonunda 261 olmuştur. İç hat şehir sayısı 42’den 43’e, dış hat şehir sayısı ise 197’den 218’e yükselmiştir. •    2013 Ekim ayı sonunda mevcut uçak sayısı 231 iken 2014 Ekim ayı sonunda 260 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 53’e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 198’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
13.10.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Eylül 2013 döneminde 36,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %14,3 artışla 41,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %14,9, dış hatlarda %14,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2013 dönemine kıyasla %15,6 ve %22,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı değişiklik olmaksızın %79,7 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2013 döneminde 86,2 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 101,1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %16,8, dış hat uçuşlarda %17,5 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2013 döneminde 68,7 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 80,6 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %18,3, dış hat uçuşlarda %17,3 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2013 döneminde 274.890 iken, 2014 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 311.975' e yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2013 döneminde 406.986 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,4 artışla 490.074 ton'a yükselmiştir. •    2013 Eylül ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 239 iken 2014 Eylül ayı sonunda 260 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 42’den 43’e, Dış Hat şehir sayısı ise 197’den 217’ye yükselmiştir. •    2013 Eylül ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Eylül ayı sonunda 265 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 56’ya, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 200’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11’den 9’a düşmüştür. ...
16.09.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Ağustos 2013 döneminde 31,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %14,8 artışla 36,4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,0, dış hatlarda %14,0 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2013 dönemine kıyasla %15,9 ve %23,3 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0,2 puan düşüşle %79,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2013 döneminde 75,6 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,9 artarak 89,2 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda ve dış hat uçuşlarda %17,9 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2013 döneminde 60,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %17,6 artarak 70,9 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %19,3, dış hat uçuşlarda %17,4 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2013 döneminde 240.743 iken, 2014 yılının aynı döneminde %14,2 artışla 275.047' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2013 döneminde 357.327 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,0 artışla 432.209 ton'a yükselmiştir. •    2013 Ağustos ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 237 iken 2014 Ağustos ayı sonunda 260 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 41’den 43’e, Dış Hat şehir sayısı ise 196’dan 217’ye yükselmiştir. •    2013 Ağustos ayı sonunda mevcut uçak sayısı 233 iken 2014 Ağustos ayı sonunda 263 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 54’e, Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 182’den 200’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 11’den 9’a düşmüştür. ...
14.08.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Temmuz 2013 döneminde 26,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 31 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %17,4, dış hatlarda %13,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2013 dönemine kıyasla %14,2 ve %25,5 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0.3 puan düşüşle %78,9 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2013 döneminde 64,7 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 76,7 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %21,0, dış hat uçuşlarda %18,1 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2013 döneminde 51,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,0 artarak 60,5 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %21,7, dış hat uçuşlarda %17,4 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2013 döneminde 205.206 iken, 2014 yılının aynı döneminde %15,2 artışla 236.322' ye yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2013 döneminde 312.072 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,4 artışla 378.973 ton'a yükselmiştir. •    2013 Temmuz ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 237 iken 2014 Temmuz ayı sonunda 259 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 41’den 43’e; Dış Hat şehir sayısı ise 196’dan 216’ya yükselmiştir. •    2013 Temmuz ayı sonunda mevcut uçak sayısı 230 iken 2014 Temmuz ayı sonunda 261 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 40’dan 53’e; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 180’den 199’a yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 9’a düşmüştür. ...
22.07.2014 - Özel Durum Açıklaması Bazı basın kuruluşlarında Ortaklığımız hakkında haksız, gerçeğe uygun olmayan ve açıkça Ortaklığımızın yıpratılmasına yönelik art niyetli haberler yer almaktadır.  Yayınlanan haberlerde yazılan olaylar ve yapılan yorumlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Hava Yolları'nda hat açılışları da dahil olmak üzere tüm stratejik kararlar sadece Şirket menfaatleri gözetilerek alınmaktadır. Ortaklığımızda nakit açığı ya da işletme sermayesi ihtiyacı olmadığı gibi tamamı uluslararası piyasalardan edinilmiş, düşük faizli ve uzun vadeli uçak finansmanına yönelik borçlanma dışında herhangi bir finansal borç da bulunmamaktadır.  Türk Hava Yolları'nın 2014 yılı faaliyetleri ve mali durumu bütçesine paralel bir şekilde devam etmekte olup, 2014 yılında da son on yılda olduğu gibi hedeflediği karlılığa ulaşması beklenmektedir.   Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, haber ya da yorum yapılması yahut bunların yayılması piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede her türlü kurum ve kuruluş tarafından Ortaklığımız hakkında doğru haber ve yayın yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve Ortaklığımızca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılması gerekmekte olup aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun söz konusu olacağı bilinmelidir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ...
14.07.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Haziran 2013 döneminde 22,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %16,8 artışla 26,2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %19,9, dış hatlarda %14,7 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2013 dönemine kıyasla %13,9 ve %28,4 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %79 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2013 döneminde 54,1 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artarak 64,6 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %24,4, dış hat uçuşlarda %18,6 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2013 döneminde 42,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,2 artarak 51 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %24,8, dış hat uçuşlarda %18,4 oranındadır. * Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2013 döneminde 171.026 iken, 2014 yılının aynı döneminde %16,7 artışla 199.556' ya yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2013 döneminde 263.170 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %24,9 artışla 328.659 ton'a yükselmiştir. * 2013 Haziran ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 234 iken 2014 Haziran ayı sonunda 257 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 38'den 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 196'dan 214'e yükselmiştir. * 2013 Haziran ayı sonunda mevcut uçak sayısı 223 iken 2014 Haziran ayı sonunda 257 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 38'den 50'ye; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 175'den 198'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10'dan 9'a düşmüştür. ...
12.06.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  •    Ocak-Mayıs 2013 döneminde 18,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %18,0 artışla 21,3 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %22,7, dış hatlarda %14,8 oranındadır.  •    Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2013 dönemine kıyasla %15,3 ve %29,4 artış sağlanmıştır.  •    Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %78,5 olarak gerçekleşmiştir.  •    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2013 döneminde 44,1 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,0 artarak 52,9 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %27,2, dış hat uçuşlarda %19,0 oranındadır. •    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2013 döneminde 34,6 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 41,5 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %28,0, dış hat uçuşlarda %18,7 oranındadır. •    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2013 döneminde 138.538 iken, 2014 yılının aynı döneminde %18,1 artışla 163.648' e yükselmiştir.  •    Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2013 döneminde 215.564 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 271.332 ton'a yükselmiştir. •    2013 Mayıs ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 228 iken 2014 Mayıs ayı sonunda 251 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 38’den 43’e; Dış Hat şehir sayısı ise 190’dan 208’e yükselmiştir. •    2013 Mayıs ayı sonunda mevcut uçak sayısı 220 iken 2014 Mayıs ayı sonunda 250 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37’den 47’ye; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 173’den 194’e yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 9’a düşmüştür. ...
13.05.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  *           Ocak-Nisan 2013 döneminde 13,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 16,6 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,8, dış hatlarda %15,0 oranındadır.  *           Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2013 dönemine kıyasla %15,7 ve %29,5 artış sağlanmıştır.  *           Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %78,2 olarak gerçekleşmiştir.  *           Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 34,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,7 artarak 41,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %30,6, dış hat uçuşlarda %19,3 oranındadır. *           Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 26,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,5 artarak 32,3 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %31,9, dış hat uçuşlarda %18,9 oranındadır. *           Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2013 döneminde 107.154 iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,5 artışla 128.075' a yükselmiştir.  *           Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2013 döneminde 169.581 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 213.128 ton'a yükselmiştir. *           2013 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 222 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 186'dan 204'e yükselmiştir. *           2013 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 218 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 46'ya; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 172'den 192'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
15.04.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Mart 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:  * Ocak-Mart 2013 döneminde 10 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %20,2 artışla 12 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,9, dış hatlarda %15,1 oranındadır.  * Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2013 dönemine kıyasla %16,9 ve %26,8 artış sağlanmıştır.  * Yolcu doluluk oranı 0.3 puan düşüşle %77,7 olarak gerçekleşmiştir.  * Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2013 döneminde 25 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21,5 artarak 30,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %19,7 oranındadır. * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2013 döneminde 19,5 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %21 artarak 23,6 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35, dış hat uçuşlarda %19,1 oranındadır. * Konma Sayısı, Ocak-Mart 2013 döneminde 77.887 iken, 2014 yılının aynı döneminde %20.7 artışla 93.979' a yükselmiştir.  * Kargo-Posta, Ocak-Mart 2013 döneminde 123.608 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %26,7 artışla 156.662 ton'a yükselmiştir. * 2013 Mart ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Mart ayı sonunda 246 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 203'e yükselmiştir. * 2013 Mart ayı sonunda mevcut uçak sayısı 215 iken 2014 Mart ayı sonunda 241 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 169'dan 189'a yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur. ...
10.04.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; Ortaklığımız Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapan Sn. Mehmet Nuri Yazıcı 'nın 28.03.2014 tarihinde istifa etmesi nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Arzu Akalın 'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11-2 maddesinde  "Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur" ifadesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Duygu İnceöz 'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Mali Denetim Komitesi'nin isminin Denetimden Sorumlu Komite olarak değiştirilmesine ve Ortaklığımız Mali Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan Sn. Prof. Dr. Mecit Eş 'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Komitesi Başkan Vekili olarak atanması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. İlker Aycı'nın Denetimden Sorumlu  Komite Üyesi olarak atanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ortaklığımız Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına ve Ortaklığımız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. İlker Aycı 'nın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Naci Ağbal 'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. ...
10.03.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak-Şubat 2013 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %22,1 artışla 7,8 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %28,6, dış hatlarda %17,7 oranındadır. Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2013 dönemine kıyasla %18,2 ve %28,4 artış sağlanmıştır. Yolcu doluluk oranı 0.4 puan artışla %76,9 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 16,2 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %22,3 artarak 19,8 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %20,7 oranındadır. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 12,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %23 artarak 15,2 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35,3, dış hat uçuşlarda %21,2 oranındadır. Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2013 döneminde 50.521 iken, 2014 yılının aynı döneminde %21.5 artışla 61.389' a yükselmiştir.  Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2013 döneminde 74.939 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %29,7 artışla 97.188 ton'a yükselmiştir. 2013 Şubat ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Şubat ayı sonunda 243 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 42'ye; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 201'e yükselmiştir. 2013 Şubat ayı sonunda mevcut uçak sayısı 211 iken 2014 Şubat ayı sonunda 237 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; dar gövde yolcu uçak sayısı ise 202'den 228'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur ...
15.01.2014 - Özel Durum Açıklaması Bazı basın kuruluşlarında Ortaklığımız'ca bir bankanın yıpratılması yönünde aksiyonlar alındığına ilişkin haberler yer almaktadır. Türk Hava Yolları hazine işlemleri Yönetim Kurulu'nun belirlediği prosedürlerle ifa edilmektedir. Hazine işlemleri çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı banka üzerinden, bankaların kredibilite ve risk limitleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız yerli ve uluslararası para piyasalarındaki gelişmeler ışığında çalıştığı tüm bankaların kredilibitesini ve çalışma esaslarını düzenli olarak gözden geçirerek gerekli revizyonları yapmaktadır. Son dönemde de para piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle döviz kurlarındaki ani yükseliş karşısında Ortaklığımız, kısa dönemli döviz ve TL yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi için likidite yönetimine yönelik gerekli aksiyonları almaktadır. Alınan kararlar, ticari kurallar çerçevesinde tüm taraflar ile karşılıklı olarak müzakere edilmek suretiyle uygulamaya konulmaktadır. Gerek Yönetim Kurulu gerek Ortaklığımız temsilcileri Ortaklık adına hareket ederken "basiretli bir işadamı" gibi davranmaktadır. Yayınlanan haberlerde yazılan olaylar ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır ve halen ilgili bankada Türk Hava Yolları nakdi bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, haber ya da yorum yapılması yahut bunların yayılması piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede her türlü kurum ve kuruluş tarafından Ortaklığımız hakkında doğru haber ve yayın yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve Ortaklığımızca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılması gerekmekte olup aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun söz konusu olacağı bilinmelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ...
10.01.2014 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak - Aralık 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: • Ocak-Aralık 2012 döneminde 39,0 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %23,6 artışla 48,3 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %26,1, dış hatlarda %21,9 oranındadır. • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2012 dönemine kıyasla %23,1 ve %29,2 artış sağlanmıştır. • Yolcu doluluk oranı 1.4 puan artışla %79,0 olarak gerçekleşmiştir. • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2012 döneminde 96,1 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21,1 artarak 116.4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %28,5, dış hat uçuşlarda %20,1 oranındadır. • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2012 döneminde 74,7 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23,2 artarak 92,0 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %29,3, dış hat uçuşlarda %22,3 oranındadır. • Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2012 döneminde 302.416 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22.2 artışla 369.572'ye, • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Aralık 2012 döneminde 217 iken, 2013 yılının aynı döneminde %12 artışla 243'e, • Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2012 döneminde 470.636 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %20,1 artışla 565.338 ton'a, yükselmiştir. ...
30.12.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen konsolide olmayan 2014 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımız 2014 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir:   Filo / Network Gelişimi 2014 yıl sonunda 204 dar gövde, 54 geniş gövde ve 9 kargo uçağı olmak üzere toplam uçak sayısının 267'ye, yıl içerisinde açılacak 16 yeni hat ile uçulan nokta sayısının 259'a ulaşması planlanmaktadır. Trafik Gelişimi 2014 yılında iç hatlarda 26,2 milyon; dış hatlarda 32,3 milyon olmak üzere, özel kira ve hac-umre yolcusu ile birlikte toplam 59,5 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. Türkiye'de %33, Güney Amerika'da %29, Afrika'da %25, Uzak Doğu'da %22, Kuzey Amerika'da %20, Avrupa'da %16 ve Orta Doğu'da %13 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %21 artışla 141 Milyar AKK'ya ulaşılması planlanırken yolcu doluluk oranının %78,8 olması beklenmektedir. 2014 yılında %23 artış ile 653 bin ton kargo taşınması hedeflenmektedir. Finansal Gelişim 2013 yılına göre birim yolcu gelirinde iç hatlarda TL cinsinden %2 düşüş, dış hatlarda Euro cinsinden %1 artış,  yakıt hariç birim giderlerde ise Dolar cinsinden %2 artış beklenmektedir. 2014 yılında uçak utilizasyonunda %2,  toplam akaryakıt tüketiminde %23 ve ortalama personel sayısında %18 artış öngörülmektedir. Söz konusu ticari faaliyetler neticesinde %17 artışla toplam 11,4 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. ...
15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.133.367.233 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 1.214.388.943 TL’dir. Ortaklığın 29 Mart 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere Yönetim Kurulumuz’ca; Ortaklığımız yasal finansal tablolarına göre elde edilen 1.214.388.943 TL net dönem karının öncelikle yasal geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, kalan pozitif tutar olan 174.367.831 TL üzerinden TTK 519/1 maddesine istinaden %5 oranında 8.718.392 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 165.649.439 TL ile yasal finansal tablolarda yer alan 198.959.553 TL olağanüstü yedekler rakamının toplamı olan 364.608.993 TL’nin tamamının kar dağıtımına konu edilmesi, bu rakamın 173.280.902 TL’sinin nakit temettü olarak dağıtılması, nakit temettü ile ilgili olarak TTK 519/2/c maddesine istinaden 11.328.090 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, geriye kalan 180.000.000 milyon TL’ninse bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması, böylece Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1.380 milyon TL’ye yükseltilmesi, SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karından geriye kalan kısmın ise geçmiş yıllar karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiştir. Kar dağıtımı neticesinde 1 TL nominal bedelli hisse başına dağıtılacak brüt temettü tutarı nakit 0,1444 TL, bedelsiz hisse senedi olarak ise 0,1500 olup toplam 0,2944 TL’dir. Toplam brüt temettü tutarının SPK’ya göre net dağıtılabilir dönem karına oranı ise %31,41 olmaktadır. 2012 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. ...
15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat 2012 döneminde 5.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 6.4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15, dış hatlarda %35 oranında gerçekleşmiştir. Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2012 dönemine kıyasla sırasıyla %20 ve %38 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,7 puan artışla %76,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 13.2 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artarak 16.2 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14, dış hat uçuşlarda %24 oranında gerçekleşmiştir. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 9.5 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %31 artarak 12.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %16, dış hat uçuşlarda %33 oranında gerçekleşmiştir. Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 41.488 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 50.533'e, Uçulan nokta sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 189 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16 artışla 219'a, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2012 döneminde 62.035 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artışla 74.935 ton'a, yükselmiştir. ...
2012 - Özel Durum Açıklamaları 28.12.2012 Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Naci AĞBAL’ın istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. İbrahim Halil KIRŞAN’in denetim kurulu üyeliği onaylanmıştır.   28.12.2012 Ortaklığımız 2013 yılında da büyümeye devam edecek olup, 2013 yılı hedeflerini de bu çerçevede belirlemiştir. 2013 yılında 115,2 Milyar AKK, 90,8 Milyar ÜYK ve %78,8 doluluk oranı ile 17,7 milyon iç hat; 27,3 milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 46 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir. Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 3,992 Milyon Litre akaryakıt tüketimi, 3,7 Milyar USD maliyeti ile gerçekleştirilmesi; toplam ciro'nun ise 9,7 Milyar USD olması beklenmektedir.   28.12.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Kolombiya’nın başkenti Bogota'ya, Ürdün’de Akabe’ye, Mali’nin başkenti Bamako’ya tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   14.12.2012 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2011 döneminde 30.1 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,5 artışla 35.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %36,4 ve %43,3 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %77,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2011 döneminde 74.4 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,2 artarak 87.9 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2011 döneminde 54.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,6 artarak 68.4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2011 döneminde 243.940 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,6 artışla 277.066'ya, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2011 döneminde 335.938 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %24,6 artışla 418.419 ton'a, yükselmiştir. 07.12.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a, Çad'ın başkenti Ndjamena'ya, Nepal'in başkenti Kathmandu'ya, Afganistan'da Mezar-ı Şerif'e, Güney Sudan'da Juba'ya, Azerbaycan'da Lenkeran'a ve Almanya'da Friedrichshafen'a tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   23.11.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Avusturya'da Salzburg'a, Mısır'da Luksor ve Aswan'a ve Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir.   14.11.2012 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.   Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2011 döneminde 27.4 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 32.8 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %39,5 ve %44,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %78,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2011 döneminde 67.4 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,3 artarak 79.8 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2011 döneminde 49.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,7 artarak 62.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2011 döneminde 221.958 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,5 artışla 251.924’e, Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2011 döneminde 305.856 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,9 artışla 378.852 ton’a, yükselmiştir. 09.11.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak  Venezuela'nın başkenti Caracas'a, Meksika'nın başkenti Mexico City'ye, Küba’nın başkenti Havana’ya, Amerika'da Boston ve San  Francisco 'ya ve Kanada'da Montreal'e tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 06.11.2012 Bilindiği gibi Ortaklığımız ile Lufthansa Havayolu Şirketi arasında Ekim 1989 yılında Ortak olduğumuz Güneş Express Havacılık A.Ş.ve ayrıca Nisan 2008 yılında üyesi olduğumuz Star Alliance çerçevesinde süre gelen bir işbirliği mevcut olup, bu işbirliği çerçevesinde de Lufthansa ile müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz konusunda sürekli görüşmeler yapılmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen işbirliğine ilave olarak farklı bir yapılanma konusu düşünce aşamasında olup bunun eyleme dökülmesine yönelik olarak Lufthansa ile henüz yapılmış görüşme veya almış olduğumuz bir karar olmadığı hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 22.10.2012 Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2014 yılında 3 adet, 2015 yılında 7 adet, 2016 yılında 5 adet ve 2017 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet kesin ve 5 adet opsiyon B777-300ER uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar vermiştir. 12.10.2012 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Yolcu Sayısı Ocak-Eylül 2011 döneminde 24.3 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 29.1 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %42,8 ve %45,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,3 puan artışla %77,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2011 döneminde 60 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 71.1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2011 döneminde 43.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,1 artarak 55.3 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2011 döneminde 198.419 iken, 2012 yılının aynı döneminde %13,1 artışla 224.392'ye, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2011 döneminde 269.078 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,7 artışla 340.856 ton'a, yükselmiştir. 10.10.2012 Ortaklığımızın bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Ortaklık Anasözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğe (Seri:IV,No:56) uyum amacıyla Ortaklık Anasözleşmesinin 6., 10., 11.,14.,15.,17., ve 29. maddelerinin değiştirilmesine, mevcut Geçici 1., 2., ve 3. maddelerinin sözleşmeden çıkarılmasına ve Anasözleşmeye 41. madde ve Geçici 1. maddenin eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da uygun bulunan tasarı görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Anasözleşmenin 10. md.sindeki değişiklik sebebiyle Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldığından, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Sn. Naci AĞBAL ile Sn. Mehmet Nuri YAZICI’nın üye atamaları onaylanmıştır. Ortaklık Denetim Kurulu üyesi iken istifa eden Sn. Orhan BİRDAL’ın 07.06.2012 tarihindeki istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliği için Anasözleşmenin 21. md.sine istinaden diğer denetim kurulu üyeleri tarafından seçilen Sn. Mecit EŞ’in denetim kurulu üyeliği onaylanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 10.10.2012 Ortaklığımız Denetim Kurulu üyesi Sn.Naci Ağbal 9 Ekim 2012 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 08.10.2012 Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu önümüzdeki dönemde geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2014 yılında 4 adet, 2015 yılında 6 adet ve 2016 yılında 5 adet olmak üzere toplam 15 adet A330-300 uçağının Airbus firmasından satın alınmasına karar vermiştir. 05.10.2012 İlgi: 18.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızda Ortaklığımızca Aydın Çıldır Havalimanı’nın, seyrüsefer hizmetleri hariç, 20 yıl süreyle işletmeciliğini yapmak, havacılık eğitimi, sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar, pist uzunluğuna uygun uçak tipleri ile yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere "THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş." ünvanlı şirket kurulduğu belirtilmişti. Söz konusu proje yatırımının sermaye artırarak finanse edileceği kararlaştırılmış olduğundan; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 50.000.000 TL'ye kadar sermaye artışına iştirak edilmesine karar verilmiştir. 04.10.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak  Malta, Polonya'da bulunan Krakov ve Suudi Arabistan'da bulunan El-Kasım ve Abha noktalarına tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 20.09.2012 Ortaklığımız  Denetim Kurulu’nca istifa suretiyle boşalan bir adet Denetim Kurulu üyeliğine 1953 Samsun doğumlu  Mecit Eş’in  seçilmesine karar verilmiştir. 17.09.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Doğu Afrika'da bulunan Eritre'nin başkenti Asmara noktasına, Orta Afrika'da bulunan Gabon'un başkenti Libreville noktasına, İspanya'da bulunan Santiago de Compostela noktasına ve Kütahya'da inşa edilmekte olan Zafer Havalimanı'na tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verilmiştir. 13.09.2012 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2011 döneminde 21.2 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,7 artışla 25.4 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %45 ve %46,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,2 puan artışla %77 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2011 döneminde 52.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,7 artarak 62.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2011 döneminde 37.8 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,4 artarak 48.2 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2011 döneminde 174.735 iken, 2012 yılının aynı döneminde %12,7 artışla 196.869’a, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2011 döneminde 238.382 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %26,3 artışla 301.031 ton’a, yükselmiştir. 16.08.2012 İlgi: 07.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamayan 42 madde Yüksek Hakem Kurulu'nun 02.08.2012 tarihli toplantısında karara bağlanmıştır. Yüksek Hakem Kurulu, personel ücretlerine 2011 yılının ilk altı aylık dönemi için %5, ikinci altı aylık dönemi için %5, 2012 yılının ilk altı aylık dönemi için %4, ikinci altı aylık dönemi için %3 artış yapılmasına karar vermiştir. 13.08.2012 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz 2011 döneminde 18.1 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19 artışla 21.6 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %44,3 ve %47,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,3 puan artışla %76,4 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2011 döneminde 45.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,5 artarak 53.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2011 döneminde 32.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,3 artarak 40.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2011 döneminde 150.153 iken, 2012 yılının aynı döneminde %12 artışla 168.229’a, Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2011 döneminde 209.702 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,9 artışla 264.032 ton’a, yükselmiştir. 23.07.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İsfahan ve Kirmanşah (İran), Kilimanjaro (Tanzanya), Mombasa (Kenya), Lüksemburg, Aden (Yemen) ve Luanda'ya (Angola) tarifeli seferler icra edilmesine karar verilmiştir. 12.07.2012 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2011 döneminde 14.8 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %20 artışla 17.7 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %44,8 ve %47,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan artışla %75,2 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2011 döneminde 37.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,8 artarak 44.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2011 döneminde 26.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %28,6 artarak 33.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2011 döneminde 124.843 iken, 2012 yılının aynı döneminde %11,7 artışla 139.424’e, Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2011 döneminde 179.094 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,3 artışla 224.358 ton’a, yükselmiştir. 11.07.2012 İlgi: 14.06.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımızda bahsekonu Hisse Devir Sözleşmesi taraflarca imzalanmış olup tescil işlemlerine başlanmıştır. Gelişmeler hakkında bilahere bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 10.07.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, filo müsaitliğine bağlı olarak 2012 yılı içerisinde Ankara-Iğdır arasında karşılıklı tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 18.06.2012 Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Aydın Çıldır Havalimanının seyrüsefer hizmetleri hariç işletme haklarının kiralama yoluyla 20 yıl süreyle devredilmesine ilişkin yapılan ihaleyi Ortaklığımız kazanmış olup, Ortaklığımız Yönetim Kurulunca Aydın Çıldır havalimanının işletmeciliğini yapmak, havacılık eğitimi, sportif ve eğitim amaçlı uçuşlar, pist uzunluğuna uygun uçak tipleri ile yolcu taşımacılığına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve  Ana Sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet göstermek üzere 50.000 TL (EllibinTürkLirası)  nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.'nun 49.996 TL, Kazım Çalışkan'ın  1 TL, Ahmet Asaf Bora'nın 1 TL, Temel Kotil'in 1 TL, ve Hamdi Topçu'nun 1 TL hisse sahibi olduğu, "THY Aydın Çıldır Havalimanı İşletme A.Ş." ünvanlı şirketin kurulmasına karar verilmiştir. 18.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, Sharm El Sheikh, Niamey, Ougadougou, Hurgada , Douala, Yaounde ve Sebha noktalarına tarifeli seferler icra edilmesine karar verilmiştir. 14.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu Bosna Hersek Havayollarındaki ortaklığını  sonlandırma kararı almış olup, bu kapsamda  Ortaklığımıza ait olan %49'luk hisse payının devrine ilişkin olarak, Bosna Hersek Federasyonu ile Hisse Devir Sözleşmesi imzalanacaktır. Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. 14.06.2012 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.   iken,  2012 yılının aynı döneminde  %18,9 artışla 14.3 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %37,2 ve %44,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,6 puan artışla %74,3 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2011 döneminde 30.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,1 artarak 36.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2011 döneminde 21.1 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,6 artarak 27 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2011 döneminde 102.246 iken, 2012 yılının aynı döneminde %10,4 artışla 112.879’a, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2011 döneminde 148.948 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,4 artışla 183.790 ton’a, yükselmiştir. 13.06.2012 Son günlerde basında Ortaklığımızın Suriye satış hasılatından biriken yaklaşık 12 milyon USD karşılığı nakde Suriye resmi makamları tarafından el konulduğunu ya da bu tutarın geri dönülemez bir şekilde kaybedildiğini ima eden bazı haberler çıkmıştır. Ortaklığımız Ortadoğu ve Afrika gibi kapalı kambiyo rejimlerinin yaygın olduğu ve para transferlerinde uzun resmi onay süreçlerinin bulunduğu jeopolitik açıdan da dünyanın en zor coğrafyalarından birinde yaygın bir şekilde operasyon yapmakta olup dönemsel olarak bu bölgelerde kur riskine ilişkin sorunlar ve para transferlerinde zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Suriye'de yaşanan olaylarda da benzer şekilde kur riski ve para transferi zorlukları yaşanmakta olup Ortaklığımızın operasyonlarının durdurulduğu gün itibari ile Suriye'deki uluslararası bir bankada Ortaklığımıza ait hesaplarda mevduat olarak tutulmakta olan yaklaşık 9 milyon USD karşılığı tutar bloke olup mevcut şartlarda Suriye Bankacılık sisteminin uluslararası transfer yapabilme yeteneği de bulunmamaktadır. Bu çerçevede Suriyedeki uluslararası bir bankadaki mevduatımız üzerinden bulunduğu süre içinde faiz geliri elde edilmekte olup, haberde bahsedildiği şekilde bir zarar söz konusu değildir. 07.06.2012 Türk Hava Yolları A.O. ve Hava-İş Sendikası yetkilileri ile 5 Haziran 2012 Salı günü yapılan görüşmede, Sendika yetkilileri işten çıkartılanların tekrar işe alınmalarını talep etmişti. Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirme sonucu iş akti feshedilen personelin tekrar işe alınma talebinin kabul edilmemesine karar verilmiştir. Alınan bu karar ve Türk Hava Yolları A.O.’nun Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini sürdürme niyeti Sendika yetkililerine iletilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 07.06.2012 Ortaklığımız Denetim Kurulu üyesi Sn.Orhan Birdal bugün görevinden istifa etmiş olup, Türk Hava Yolları AO, Anasözleşme hükümleri çerçevesinde yeni denetçi seçimi yapılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.06.2012 İlgi: 21.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca Polonya ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması hususunda İcra Komitesinin yetkilendirilmiş olduğu ilgi Özel Durum Açıklamamız ile bildirilmiş idi. Bu çerçevede, geniş kapsamlı bir mali, ticari, teknik ve hukuki ön-değerlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Avrupa’nın köklü şirketlerinden olan LOT havayollarının ticari ve stratejik potansiyeli Avrupa Birliği ve Polonya Havacılık mevzuatının yabancı sahiplik ve yönetim kontrolü koşullarıyla birlikte düşünüldüğünde, olası bir satın almanın Ortaklığımızın orta-uzun vadeli büyüme ve hissedar değeri yaratma hedeflerine katkısının sınırlı olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ortaklığımız Yönetim Kurulu LOT Havayolları özelleştirmesi sürecine dair çalışmaların nihayetlendirilerek projede ileri safhalara geçilmemesi kararı almıştır. Türk Hava Yolları AO orta-uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek yatırım fırsatlarını global perspektifte yakından takip etmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.06.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2012 yılında uçak müsaitliğine bağlı olarak Istanbul-Male-Istanbul hattının açılmasına karar verilmiştir. 31.05.2012 28 Mayıs saat 22.00 civarında Hava-İş sendikası duyuru yayınlayarak kanunsuz eylem çağrısı sonucu yasadışı eyleme katılan ve görevine gelmeyen Türk Hava Yolları A.O’dan 260 THY Teknik A.Ş.’den ise 45 kişinin 2822 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince iş akitleri feshedilmiştir. Söz konusu yasadışı eylem sonucunda kabin ekiplerindeki eksiklikler nedeniyle iptal edilen 223 uçuş nedeniyle Ortaklığımızın şu ana kadar uğradığı zarar yaklaşık 2 milyon USD’lik olduğu tespit edilmiştir. Ortaklığımızın uğradığı maddi zararın Sendika yönetimi ve eyleme katılanlardan tazmini için dava açılmasına karar verilmiş olup, ayrıca yasadışı eylem çağrısı ve eylemle ilgili olarak ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna Saygılarımızla arz ederiz. 21.05.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK ve Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK, Gülsüm AZERİ ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin atanmalarına karar verilmiştir. 18.05.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılında uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İstanbul-Marsilya-İstanbul hattının açılmasına, İstanbul-Riga-İstanbul hattının İstanbul-Vilnius-Riga-İstanbul ve İstanbul-Riga-Talin-İstanbul olarak; İstanbul-Dakar-İstanbul hattının ise Istanbul- Nouakchott-Dakar-İstanbul olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 10.05.2012 Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2011 döneminde 9.3 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %18,7 artışla 11.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %51,5 ve %41,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,7 puan artışla %73,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2011 döneminde 23.9 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,1 artarak 28.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2011 döneminde 16.3 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %27,9 artarak 20.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2011 döneminde 80.090 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,6 artışla 87.766’ya, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2011 döneminde 119.789 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %22,2 artışla 146.333 ton’a, yükselmiştir. 07.05.2012 Ortaklığımızın 2011 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2012 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre gerçekleşen 18,516,632.- TL net dönem karı, tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 1.040.827.727 TL net dönem zararı ile kapanan 2011 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı oybirliği ile tasdik edildi. 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'ca ibrası oybirliği ile, Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek diğer sermaye kalemlerinin toplamı 199.766.169 TL olup, yasal dönem zararı bu tutardan daha büyük olduğu için 2011 yılı mali sonuçları neticesinde hissedarlara kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabileceği, bağışın şekli,miktarı ve yapılacağı gerçek veya tüzel kişinin seçiminde Ortaklığın kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetileceği ve yapılan bağışların detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulacağına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirlenen Bağış Politikası Genel Kurul tarafından oyçokluğu ile, Ortaklığımızın DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) ile olan üç yıllık bağımsız denetim hizmet sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona ermesi nedeniyle, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche) firmasından 2 yıl süre ile 2012 ve 2013 yıllarında da hizmet alınmasına devam edilmesine oyçokluğu ile, Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan BİRDAL ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oyçokluğu ile, karar verildi. 2011 yılı içerisinde Somali'de yaşanan insanlık dramının ortadan kaldırılması amacıyla Ortaklığımızca gerçekleştirilen insani yardım seferleri bedeli olan 544.104.-TL tutarın tahsil edilememiş olması ve Başbakanlıktan bağış makbuzu/yazısı tahtında bağış olarak dikkate alınmasına, ayrıca Ortaklığımız ile Erboz Gıda Turizm San. ve Dış Tic.Ltd.Şti. arasında 04.08.2011 tarihinde akdedilmiş olan "THY A.O. Kantin/Kafeterya Mahalleri İşletimi Hizmeti" sözleşmesi kapsamında Ortaklığımızın 3 yıl süre ile elde edeceği toplam net kira geliri olan 327.600.-TL'nin THY Spor Kulübüne bağışlanmasına ilişkin bilgi verildi. 04.05.2012 İlgi: 19.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (HAVA-İŞ) arasında yürütülmekte olan 23. Dönem Toplu İş Sözlesmesi sürecinde uyuşmazlığa kalan maddeler üzerinde bir uzlaşma sağlanamaması nedeni ile Resmi Arabulucu görüşmeleri sona ermiştir.Resmi Arabulucunun yasal süreler içerisinde hazırlayacağı rapor taraflara tebliğ edilecektir. 30.04.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; 2012 yılında uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak, İstanbul-Houston-İstanbul ve İstanbul-Köstence-İstanbul hattının açılmasına, İstanbul-Hartum-Mogadişu-Hartum-İstanbul seferlerinin İstanbul-Cibuti-Mogadişu-Cibuti-İstanbul olarak; İstanbul-Nahçivan-İstanbul seferlerinin ise İstanbul-Gence-Nahçivan-İstanbul olarak icra edilmesine karar verilmiştir. 12.04.2012 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 18.516.632 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem zararı ise 1.040.827.727 TL'dir. Yasal kayıtlara göre kar dağıtımına konu edilebilecek diğer sermaye kalemlerinin toplamı 199.766.169 TL olup, yasal dönem zararı bu tutardan daha büyük olduğu için 2011 yılı mali sonuçları neticesinde hissedarlara kar dağıtımı yapılamayacaktır. Bu çerçevede, Ortaklığın 7 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Yasal mali tablolara göre net dönem zararı olan 1.040.827.727 TL'nin Geçmiş Yıllar Zararları hesabına transfer edilmesi; UFRS mali tablolara göre net dönem karı olan 18.516.632 TL'ninse Geçmiş Yıllar Karları hesabına transfer edilmesine karar verilmiş olup 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 12.04.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca aşağıda belirtilen gerekçelerle, 21 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı-Kur Değişimlerinin Etkileri çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın Geçerli Para Birimi'nin 1.1.2011'den başlamak üzere Türk Lirası'ndan ABD Doları'na çevrilmesine ve 1.1.2011-31.12.2011 dönemine ait mali tabloların geçerli para birimi ABD Doları olarak düzenlenerek İMKB'na gönderilmesine karar verilmiştir. Ortaklığımız hava taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup verilen hizmetin özelliği nedeni ile sektör uluslararası rekabete açık bir sektördür. Bu nedenle sektörde faaliyetler çoklu para birimleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız tarifeli hizmet gelirlerinin yüzde 84'ü dış hat uçuşlardan kaynaklanmaktadır. Ortaklığımızın uçtuğu hatlardaki fiyatlar ilgili hattın göreceli rekabet ve piyasa koşulları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ortaklığımız faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri içerisinde ABD Doları ve Avro'nun önemli bir ağırlığı bulunmaktadır. Yine finansal varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığını ABD Doları ve Avro kalemler oluşturmaktadır. Bilançomuzda yer alan en önemli varlık kalemi olan uçaklar ve uçak ilişkili diğer varlıklar uluslararası piyasada ABD Doları cinsinden değerlendirilmektedir. 31.12.2011 tarihi itibariyle bu varlıkların toplam maddi duran varlıklara ve toplam varlıklara oranı sırası ile %95 ve %64 gibi yüksek bir seviyededir. Aynı tarih itibariyle uçak alımları ile ilişkili olan finansal kiralama borçlarının toplam yükümlülüklere oranı ise %66'dır. 2011 yılında gerçekleşen uçak girişleri nedeniyle önceki yıla göre ABD Doları olarak maddi duran varlık değerindeki artış oranı %50 olmuştur. Aynı dönemde, uçaklarla ilişkili ve ağırlıklı olarak ABD Doları bazlı finansal kiralama borçlarındaki artış oranı da %56 gibi yüksek bir orandadır. 2011 yılındaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde, 2011 yılında TL karşısında ABD Doları'nın %22, Avro'nun ise %19 değer kazanması, TL olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen finansal kiralama borçları arasında dengesizlik oluşmasına ve geçerli para biriminin TL olarak devam ettiği durumda mali tablolarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali tabloların Ortaklığın mali durumunu doğru bir şekilde göstermekten uzaklaşmasına yol açmaktadır. Yapılan şirket içi çalışmalarda, 2010 yılı sonu bilançosu bakımından, geçerli para biriminin TL olduğu bilanço, geçerli para biriminin geriye dönük olarak ABD Doları olduğu bilanço ile karşılaştırıldığında önemli bir farklılığın ortaya çıkmadığı, para birimi değişikliği ihtiyacının esas olarak 2011'de belirginleştiği görülmüştür. Yukarıda belirtilen hususların yanında şu hususlar da geçerli para biriminin ABD Doları'na çevrilmesinde önemli etkenler olmuştur. Ortaklığımız son yıllarda yaptığı yatırımlarla filosundaki uçak sayısını ve dış hat uçuş noktası sayısını önemli sayıda arttırmıştır. 2009 yılı sonunda 20 olan geniş gövde uçak sayısı 2010 yılı sonunda 29'a, 2011 yılı sonunda ise 35'e ulaşmıştır. 2009 yılı sonunda 134 olan toplam uçak sayısı ise 2010 yılı sonunda 158'e, 2011 yılı sonunda da 180'e ulaşmıştır. 2010 yılı sonunda 130 olan dış hat destinasyon sayısı 19 artışla 2011 yılı sonunda 149'a yükselmiştir. İzleyen dönemde bu sayıların daha da artması beklenmektedir. Bu gelişmeler Ortaklığın network taşıyıcı vasfını iyice perçinlemiştir. Filomuza katılan geniş gövde uçaklarla birlikte, yurt dışından yurt dışına taşınan transit yolcu sayısının artmaya devam edeceği ön görülmektedir. 2011 yılında taşınan transit yolcunun toplam dış hat yolcu sayısına oranı %40'tır. Ortaklığımızın uçuş ağının görece sınırlı bir coğrafi alandan küresel alana dönüşmesi ve İstanbul'u önemli bir uluslararası uçuş merkezi yapmaya yönelik strateji kapsamında, rekabet/faaliyet içinde bulunduğumuz coğrafyaların genişlemesi sebebiyle, TL'nin rekabet /faaliyet unsurları açısından, içinde bulunduğumuz temel ekonomik çevreyi yansıtmaktaki etkisi azalmıştır. ABD Doları'nın mevcut faaliyetlerimize olan etkisi daha fazladır. Geçerli para biriminin değiştirilmesi ile birlikte, Ortaklığımızın sunum (raporlama) para birimi Türk Lirası olarak kalmaya devam edecek ve yabancı para birimi cinsinden hazırlanan finansal tablolarımız 21 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardına göre raporlama para birimi olan Türk Lirası'na çevrilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 12.04.2012 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2011 döneminde 6.7 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %18,9 artışla 8 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %43,5 ve %42,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 5,5 puan artışla %72,7 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2011 döneminde 17.3 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %19,2 artarak 20.6 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2011 döneminde 11.6 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %28,9 artarak 15 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mart 2011 döneminde 58.674 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,7 artışla 64.363’e, Kargo-Posta, Ocak-Mart 2011 döneminde 86.852 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %25,6 artışla 109.105 ton’a, yükselmiştir. yükselmiştir. 19.03.2012 İlgi: 02.02.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları A.O. ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava İş)  arasında 02.02.2012 tarihinde başlayan 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri çerçevesinde, 19.03.2012 (bugün) tarihinde yapılan toplantıda 42 madde üzerinde anlaşmaya varılamamış ve taraflarca uyuşmazlık tutanağı imza altına alınmıştır.  Bundan sonraki süreçte görüşmelere arabulucu marifeti ile devam edilecektir.   Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 15.03.2012 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2011 döneminde 4.2 milyon iken,  2012 yılının aynı döneminde  %19,2 artışla 5.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %42,5 ve %37,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,8 puan artışla %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2011 döneminde 10.9 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,8 artarak 13.2 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2011 döneminde 7.2 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %30,6 artarak 9.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2011 döneminde 37.805 iken, 2012 yılının aynı döneminde %9,8 artışla 41.498’e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2011 döneminde 52.853 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %23,2 artışla 65.122 ton’a, yükselmiştir. 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo musaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul - Yanbu - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitligine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul - Taif - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 02.03.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak musaitliğine, pazardaki gelişim ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul – Oş - İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir 13.02.2012 Ortaklığımızın Ocak 2012 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2011 döneminde 2.1 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 2.6 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2011 dönemine kıyasla sırasıyla %46,7 ve %31,1 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4,9 puan artışla %72,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2011 döneminde 5.5 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %22 artarak 6.8 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2011 döneminde 3.7 milyar iken, 2012 yılının aynı döneminde %31 artarak 4.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak 2011 döneminde 19.370 iken, 2012 yılının aynı döneminde %10 artışla 21.305'e, Kargo-Posta, Ocak 2011 döneminde 25.927 ton iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,7 artışla 31.551 ton'a, yükselmiştir. 10.02.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak Kigali hattının açılmasına, bu çerçevede mevcut İstanbul-Entebbe-İstanbul hattının İstanbul-Entebbe-Kigali-İstanbul olarak devam etmesine karar verilmiştir. 10.02.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Kharkiv-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 02.02.2012 İlgi: 25.01.2012 tarihli Özel Durum Açıklamamız Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası arasında yapılacak 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmış olup, ilk toplantı bugün gerçekleştirilmiştir. 25.01.2012 Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası arasında yapılacak 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 02 Şubat 2012 tarihinde saat 14:00'de Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlük Binasında başlayacaktır. 23.01.2012 İlgi: 02.01.2012 31.03.2012 tarihinde sona erecek olan Miles&Smiles FFP Co-Branded Kredi Kartı işbirliği sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin yapılan ihale sonuçlanmış olup, THY A.O. Özel Yolcu Programı Miles&Smiles üyelerine Co-Branded Kredi Kartı çıkarılması ve dağıtım hizmetinin 5 yıl süre ile T.Garanti Bankası A.Ş.'den temin edilmesine karar verilmiştir. 21.01.2012 Bilindiği üzere, Ortaklığımız orta-uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek yatırım fırsatlarını global perspektifte yakından takip etmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuz, 20 Ocak 2012 tarihli toplantısında aldığı kararla Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT ile ilgili özelleştirme sürecini ve yatırım potansiyelini anlamaya yönelik bir ön-inceleme çalışması yapılması hususunda İcra Komitesini yetkilendirmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na vekalet eden Kargo Başkanı Sn. Abdullah Soner Akkurt'un Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na asaleten atanmasına karar verilmiştir. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesine, Yatırım Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Sn.Ahmet Bolat'ın Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. 21.01.2012 Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesine, Yatırım Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Sn.Ahmet Bolat'ın Genel Müdür (Yatırım ve Teknoloji) Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığı'na vekalet eden Kargo Başkanı Sn. Abdullah Soner Akkurt'un Genel Müdür (Ticari) Yardımıcılığı'na asaleten atanmasına karar verilmiştir. 20.01.2012 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Çek Hava Yolları ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Çek Hava Yolları ile ortaklık yönünde şu anda alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, daha önce de açıklandığı gibi, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde, oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 11.01.2012 Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Aralık 2010 döneminde 29.1 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %12,1 artışla 32.6 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %30,2 ve %21,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,1 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Aralık 2010 döneminde 65.1 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 81.1 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Aralık 2010 döneminde 47.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,9 artarak 58.9 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Aralık 2010 döneminde 241.109 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,2 artışla 265.656’ya, Kargo-Posta, Ocak-Aralık 2010 döneminde 313.517 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,7 artışla 387.703 ton’a, yükselmiştir. 02.01.2012 İlgi: 23.09.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız ile T. Garanti Bankası A.Ş. arasında imzalanan ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren THY Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Co-Branded kredi kartı işbirliği sözleşmesi 31.03.2012 tarihine kadar uzatılmış, olup, THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Co-Branded kredi kartı ihalesi 16 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. ...
2011 - Özel Durum Açıklamaları 23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Kinşasa-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Bremen-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Aalborg-Billund-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Edinburgh-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Leipzig-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   23.12.2011 Ortaklığımızca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak Istanbul-Accra-Abidjan-Istanbul hattının açılmasına karar verilmiştir. Halihazırda Istanbul-Lagos-Accra-Lagos-Istanbul olarak icra edilmekte olan seferlerimiz, 2012 Ocak ayı itibariyle Istanbul-Lagos-Istanbul ve Istanbul-Accra-Istanbul olarak icra edilecek olup, izinlerin tamamlanmasına müteakip Istanbul-Accra hattı Istanbul-Accra-Abidjan-Istanbul olarak devam edecektir.   20.12.2011 Ortaklığımız 2012 yılında da büyümeye devam edecek olup, 2012 yılı  hedeflerini de bu çerçevede belirlemiştir.  2012 yılında 95,2 Milyar AKK, 70,1 Milyar ÜYK ve %73,6 doluluk oranı ile  17,2 milyon iç hat; 21  milyon dış hat yolcudan oluşacak toplam 38,2 milyon yolcu taşımayı hedeflemektedir.   Söz konusu ticari faaliyetlerin toplam 2,589 Bin Ton akaryakıt tüketimi, 5,3 Milyar TL maliyeti ile gerçekleştirilmesi;  toplam ciro'nun ise 14,6 Milyar TL olması beklenmektedir.   12.12.2011 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Kasım 2010 döneminde 26.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11,7 artışla 30 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %28,4 ve %20,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,4 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2010 döneminde 59.6 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 74.3 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2010 döneminde 44.1 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,4 artarak 54 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2010 döneminde 221.512 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,1 artışla 243.968’e, Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2010 döneminde 283.220 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,1 artışla 351.504 ton’a, yükselmiştir. 21.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Sn.Orhan SİVRİKAYA' nın Toronto Müdürlüğü' ne Müdür olarak atanmasına, boşalan Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı kadrosuna Kargo Başkanı Sn.Abdullah Soner AKKURT' un vekalet etmesine karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Abuja-Kano-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve pazardaki gelişime bağlı olarak İstanbul-Novosibirsk-Ulanbatur-Novosibirsk-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   18.11.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Bilbao-La Coruna-Bilbao-İstanbul seferlerinin başlanmasına karar verilmiştir.   16.11.2011 Ortaklığımızın Ocak-Ekim 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ekim 2010 döneminde 24.6 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,3 artışla 27.3 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ekim 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %27,7 ve %19,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,6 puan azalışla %72,9 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ekim 2010 döneminde 54 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,7 artarak 67.4 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ekim 2010 döneminde 40.2 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %22 artarak 49.1 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Ekim 2010 döneminde 201.888 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10 artışla 221.981'e, Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2010 döneminde 257.449 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,7 artışla 315.958 ton'a, yükselmiştir. yükselmiştir.   19.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Ankara-Kocaeli-Ankara tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   19.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Trabzon-Kocaeli-Trabzon tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 Kış Tarifesi'nde uçak müsaitliğine ve uçuş güvenliği değerlendirmesine bağlı olarak İstanbul-Misrata-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde İstanbul-Gatwick-İstanbul hattının açılmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Novosibirisk-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   14.10.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 Kış Tarifesi'nde uçak müsaitliğine ve uçuş güvenliği değerlendirmesine bağlı olarak İstanbul-Mogadişu-İstanbul seferlerinin başlamasına karar verilmiştir.   12.10.2011 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Eylül 2010 döneminde 21.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11 artışla 24.3 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Eylül 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %26,3 ve %18,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,7 puan azalışla %72,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Eylül 2010 döneminde 48.2 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,3 artarak 60 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Eylül 2010 döneminde 35.8 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,3 artarak 43.5 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Eylül 2010 döneminde 180.616 iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,9 artışla 198.431’e, Kargo-Posta, Ocak-Eylül 2010 döneminde 227.714 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,5 artışla 278.916 ton’a, yükselmiştir. 23.09.2011 İlgi: 02.09.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda T.Garanti Bankası A.Ş. ile imzalanan ve 29 Ekim 2011 tarihinde sona ereceği belirtilmiş olan Frequent Flyer Programı Miles & Smiles Co-Branded kredi kartı işbirliği sözleşmesi 31.12.2011 tarihine kadar uzatılmıştır.  31.12.2011 tarihinden sonraki döneme ilişkin ihale çalışmaları devam etmekte olup, ihale tarihi bilahare bildirilecektir. 22.09.2011 İlgi: (a) 06.05.2011 ve (b) 20.05.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgide kayıtlı açıklamalarımız sonrasında  Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin Ortaklığımız iştiraki "Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş."'ye   %50 pay ile  Ortak olmasına ilişkin Ortak Girişim Sözleşmesi bugün itibariyle imzalanmıştır.   15.09.2011 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Ağustos 2010 döneminde 19.2 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10 artışla 21.2 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %24,3 ve %16,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,4 puan azalışla %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2010 döneminde 42.5 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,9 artarak 52.7 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2010 döneminde 31.5 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 37.7 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2010 döneminde 159.013 iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,9 artışla 174.750'ye, Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2010 döneminde 202.384 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 246.659 ton'a, yükselmiştir. 11.08.2011 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Temmuz 2010 döneminde 16.4 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10,6 artışla 18.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Temmuz 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,8 ve %12,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,4 puan azalışla %71,1 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Temmuz 2010 döneminde 36.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %24,1 artarak 45.2 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Temmuz 2010 döneminde 26.8 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %20,1 artarak 32.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Temmuz 2010 döneminde 136.136 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 150.200’e, Kargo-Posta, Ocak-Temmuz 2010 döneminde 177.530 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,4 artışla 217.312 ton’a, yükselmiştir. 05.08.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı içerisinde uçak müsaitliğine ve izinlere bağlı olarak İstanbul-Sao Paulo-İstanbul hattının Buenos Aires'e uzatılmasına karar verilmiştir.   20.07.2011 İlgi: 26.07.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız   26.07.2010 tarih ve 10499  sayılı açıklamamız konusu soruşturma sonucunda hazırlanan Rekabet Kurulu'nu ve tarafları bağlayıcı olmayan 08.07.2011 tarih ve SR/11-06 sayılı Soruşturma Raporu tebliğ alınmıştır.  Türk  Hava Yolları A.O. mevzuata uygun olarak  itiraz ve savunmalarını  yapacaktır. Kamuoyuna saygıyla sunulur 12.07.2011 Ortaklığımızın Ocak-Haziran 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Haziran 2010 döneminde 13.4 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,3 artışla 14.8 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,2 ve %10,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,7 puan azalışla %69,5 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2010 döneminde 30.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,6 artarak 37.5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2010 döneminde 21.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %19 artarak 26.1 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2010 döneminde 113.317 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,2 artışla 124.866'ya, Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2010 döneminde 151.765 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,2 artışla 185.466 ton'a, yükselmiştir. 05.07.2011 İlgi: 02.06.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği bildirilmiş idi. Söz konusu şirket kurularak tescil işlemleri tamamlanmıştır 05.07.2011 İlgi: 22.04.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıl karından karşılanmak suretiyle  bedelsiz olarak 200.000.000 TL (%20) artışla 1.000.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 200.000.000 TL  nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nca 01.07.2011 tarih ve 61/642 sayılı Kurul Kararı ile kayda alınmış olup,  sermaye artırımının tamamlandığının  tescili için  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na   05.07.2011  itibari ile müracaat edilmiştir.   Ortaklarımızın artırılan 200.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %20'si oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi 11.07.2011  tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.    Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız  07.07.2011  tarihli Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir. 05.07.2011 İlgi: 02.06.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız   İlgi açıklamamızda TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği bildirilmiş idi. Söz konusu şirket kurularak tescil işlemleri tamamlanmıştır 01.07.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Dammam-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 10.06.2011 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mayıs 2010 döneminde 10.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %10,4 artışla 12 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %22 ve %9,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,9 puan azalışla %68,8 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2010 döneminde 24.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %23,1  artarak 30.7  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2010 döneminde 17.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %18,2 artarak 21.1 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2010 döneminde 92.535 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10,5 artışla 102.268’e, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2010 döneminde  126.116  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 153.694 ton’a,  yükselmiştir. 06.06.2011 Uçak, uçak donanımı, hava taşımacılığı ile ilgili her türlü donanım ve gereçler ile her türlü motorları; satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, üretmek, onarmak, modifikasyonunu yapmak ve bunların bakımını ve korunmasını sağlamak için hangarlar, depolar, onarım ve donatım tesisleri kurmak ve işletmek, Sivil Havacılık sektörü için yetişmiş ve eğitimli personel ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve amaca yönelik diğer faaliyet hizmetlerini  vermek üzere; 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.'nun  499.996 TL,  Hamdi TOPÇU'nun 1 TL,   Prof. Dr. Cemal ŞANLI'nın 1 TL, Doç. Dr. Temel KOTİL'in 1 TL ve İsmail GERÇEK'in  1 TL hisse sahibi olduğu, "HABOM Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon Merkezi A.Ş." ünvanlı şirketin kurulmasına; Ana Sözleşme'nin hazırlanması dahil gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine  karar verilmiştir. 02.06.2011 İlgi: 22.07.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulunca gaz türbinleri ile endüstriyel gaz türbinleri üzerinde tamir, bakım ve onarım konularında faaliyet göstermek üzere toplam 16.571.494 (On altı milyon beş yüz yetmiş bir bin dört yüz doksan dört) Türk Lirası,  7.021.820 TL ayni ve 9.549.674 TL  nakdi sermaye olacak şekilde, Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.'nin 8.285.747 TL, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin 7.021.820 TL ayni ve 1.263.924 TL nakdi, Doç.Dr. İsmail Demir'in 1 TL, Faruk Çizmecioğlu'nun 1 TL ve Ömer Faruk Öztürk'ün 1 TL'lik hisse sahibi olduğu TURKBINE TEKNİK GAZ TÜRBİNLERİ BAKIM ONARIM ANONİM ŞİRKETİ (kısa ismi ile TURKBINE TEKNİK) ünvanlı şirketin kurulmasına, Ana Sözleşme'nin hazırlanması ve gerekli tüm iş ve işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 01.06.2011 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Spanair ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Spanair ile basında yer aldığı şekilde bir görüşme olmadığı gibi bu konuda alınmış bir yönetim kurulu kararımız da bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 20.05.2011 Türk Hava Yolları A.O., Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. arasında; Ortaklığımızın sahip olduğu ve/veya işlettiği uçaklar da dahil olmak üzere her türlü hava araçlarının koltuk tasarımı, üretimi, lojistik desteği, modifikasyonu ve pazarlanması hizmetleri ile taraflar arasında mutabık kalınacak diğer ilgili hizmetleri vermek üzere bir Ortak Girişim Şirketi kurulmasına; bu hususta bir mutabakat zaptı imzalanmasına; Ortak Girişim Sözleşmesinin mutabakat zaptı'nın imza tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde imzalanmak üzere Yönetim Kurulu'nun tasvibine sunulmasına, gerekli iş ve işlemler için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 06.05.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde İstanbul-İslamabad-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 06.05.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca; Hava araçlarının koltuk dizaynı ve üretimi, yedek parça üretimi, modifikasyonu, pazarlanması ve satışı  konularında faaliyet göstermek üzere;  50.000,00 Türk Lirası nakit sermaye ile Türk Hava Yolları A.O.’nun 45.000,00 TL, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.’nin  4.997,00 TL , Doç. Dr. Temel Kotil’in  1,00 TL, Prof. Dr. Cemal Şanlı’nın  1,00 TL ve Hamdi Topçu’nun 1,00 TL  hisse sahibi olduğu, “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.”nin kurulmasına karar verilmiştir. 05.05.2011 Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir: Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2010 döneminde 8.4 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %11,1 artışla 9.3 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %22,9 ve %8,3 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,1 puan azalışla %68,2 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2010 döneminde 19.5 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,6  artarak 23.9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2010 döneminde 13.9 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %17,4 artarak 16.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2010 döneminde 71.967 iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,3 artışla 80.090’a, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2010 döneminde  98.529  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %21,6 artışla 119.770 ton’a, yükselmiştir. 27.04.2011 İlgi: 07.03.2011 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda belirttiğimiz  Ortak Girişim Şirketi'ne ilişkin olarak,  Rekabet Kurulu 14.4.2011 tarih ve 11-23/430-130 sayılı kararı ile Ortak Girişim Şirketi kurulmasına izin vermiş olduğundan,  Ortaklığımız Yönetim Kurulunca  Türk Hava Yolları A.O. (% 30 hisse) , Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. (% 20, 99998667 hisse ), TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.  (% 48,99998667 hisse), Mehmet Yalçın KAYA (% 0,00001333 hisse), İsmail DEMİR (% 0,00001333 hisse)  ile  "TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ünvanlı şirketin 7.500.000.TL sermaye ile kurulmasına  ve tüm kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.  25.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulun’ca; Ankara’dan icra edilen Adıyaman, Kahramanmaraş, Siirt, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa seferleriyle Sabiha Gökçen’den icra edilen Çanakkale, Isparta, Nahçivan, Uşak , Tokat seferlerinin, Borajet’in operating carrier, Anadolujet’in marketing carrier olacağı blok koltuk anlaşması ile icra edilmesi ve Borajet’in ayrıca uçtuğu hatlarda da blok koltuk  anlaşmasıyla pazara ürün sunulmasına karar verilmiştir.   25.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yılı içerisinde Sabiha Gökçen - Balıkesir Körfez (EDO) tarifeli seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 22.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca  Ortaklığımız  Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu'muzun  08.04.2011  tarih ve  73  sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin  geçmiş yıl dönem karından   karşılanan  200.000.000 TL'nin  ilavesiyle, 1.000.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte  geçmiş yıl  karı hesaplarından sermayeye ilave edilen 200.000.000 TL'nin  11.04.2011 tarihinde ilgili hesaplardan sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, Artırılan 200.000.000 TL'lık sermayeyi temsilen  kayden  ihraç edilecek  A grubu nama yazılı hisse senetlerinin  pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın  çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, ilişkin  tüm işlemlerin yürütülmesi hususunda  Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 20.04.2011 İlgi:  11 Nisan 2011 tarihli  Açıklamamız. İlgi  Açıklamamızda belirtilen, Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'den  geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle  %20 oranında 200.000.000 TL bedelsiz artış ile 1.200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, artırılan sermayeyi temsil edecek payların Kurul kaydına alınması ve tescile mesnet belgenin verilmesi hususunda  20.04.2011  tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. 14.04.2011 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2010 döneminde 6.1 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %8,7 artışla 6.7 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %23 ve %4,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,2 puan azalışla %67,3 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca; Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart 2010 döneminde 14.5 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %19,6  artarak 17.3  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart 2010 döneminde 10.2 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %14,2 artarak 11.6 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Mart 2010 döneminde 53.436  iken, 2011 yılının aynı döneminde %9,8 artışla 58.661’e, Kargo-Posta, Ocak-Mart 2010 döneminde  73.839  ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %17,4 artışla 86.708 ton’a,  yükselmiştir. 13.04.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Cemal ŞANLI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiş olup; İcra Komitesi Başkanı Hamdi TOPÇU, İcra Komitesi Başkan Vekili Cemal ŞANLI ve İcra Komitesi Üyesi Temel KOTİL'den oluşan İcra Komitesi'nin görevine devamına karar verilmiştir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca ayrıca;  Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GERÇEK ve  Mehmet Muzaffer AKPINAR'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal ŞANLI, Gülsüm AZERİ ve Mehmet BÜYÜKEKŞİ'nin atanmalarına karar verilmiştir. 11.04.2011 Genel Kurul kararı çerçevesinde; Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'den 200.000.000 TL bedelsiz artış ile 1.200.000.000 TL 'ye arttırılmasını teminen; * Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olan Ortaklığımızın  çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 200.000.000 TL artış ile 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi, * 200.000.000 TL (%20) bedelsiz  artışın geçmiş yıl  karından karşılanması, * Bedelsiz olarak ihraç edilecek payların A Grubu Nama yazılı olması,   * Bu dağıtımın; hisseleri halihazırda kaydileştirilmiş bulunan mevcut ortaklarımıza Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kayden yapılması, * Hisseleri henüz kaydileştirilmemiş ortaklarımıza ise fiziken ellerinde bulunan 11. tertip nama hisse  senetlerimizin 21 no.lu yeni pay alma kuponlarının ibraz edilmesi karşılığında MKK'da kayden yapılması, * Sermaye artışı sonucunda çıkarılacak hisselerin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulması, MKK  nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına gelinmesine müteakip 5 iş günü içerisinde Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerinin başlanılması, ile  ilişkili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulunca karar verilmiştir. 08.04.2011 08.04.2011 tarih saat 18:00'de yapılan açıklamayla aynı olup,bir öncekinde ekler gitmediğinden ekleriyle birlikte tekrar gönderilmektedir. Ortaklığımızın 2010 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2011 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; * SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre gerçekleşen 286.443.361.- TL net dönem karı, tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 102.228.442,66 TL net dönem zararı ile kapanan 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı oyçokluğu ile tasdik edildi. * 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'ca ibrası oyçokluğu ile kabul edildi. * Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 286.443.361 TL net dönem karı elde edilmiştir. Tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen net dönem zararı ise 102.228.442,66 TL olacağı buna gore, o Yasal kayıtlarda dönem zararı bulunduğundan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, o SPK'ya göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 286.443.361 TL'nin %69.82'si oranında tamamı bedelsiz kar payı şeklinde olmak üzere paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay başına net 0.20 TL) birinci temettü verilmesine, o Temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, o Birinci temettü tutarının 2010 yılı yasal zararı olan 102.228.442,66 TL mahsup edildikten sonra kalan 200.806.615,76 TL tutarındaki yasal geçmiş yıl karları hesabından karşılanmasına, o SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre 86.443.361 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, o Bedelsiz kar payı verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL'den 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseltilmesine, o Sonuç olarak Yönetim Kurulu'nun 23.03.2011 tarihli 059 sayılı kararı ve ekindeki 2010 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne, o Bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile Kabul edildi. * Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi TOPÇU, ( C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel KOTİL, Sn. İsmail GERÇEK, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. Muzaffer AKPINAR, Sn. Cemal ŞANLI ve Sn. Gülsüm AZERİi'nin seçilmelerine oy çokluğu ile, * Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan BİRDAL ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile, Karar verilmiştir. 24.03.2011 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 286.443.361 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem zararı ise 102.228.442,66 TL’dir. Ortaklığımızın 8 Nisan 2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında paydaşların görüş ve onayına arz edilmek üzere; SPK dönem karının %69.82’si oranında tamamı bedelsiz  kar payı şeklinde olmak üzere paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay  başına 0.20 TL) temettü verilmesine, bu tutarın 2010 yılı yasal zararı mahsup edildikten sonra kalan yasal geçmiş yıl karları hesabından karşılanmasına, SPK’ya göre bakiye kalan 86.443.361 TL tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, bu çerçevede, bedelsiz kar payı  verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL’den 1 milyar 200 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verilmiş olup 2010 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 14.03.2011 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2010 döneminde 3.9 milyon iken,  2011 yılının aynı döneminde  %8,2 artışla 4.2 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %25,6 ve %6,7 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,5 puan azalışla %66,8 olarak gerçekleşmiştir. Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2010 döneminde 9,3 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %16,6  artarak 10,9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2010 döneminde 6.4 milyar  iken, 2011 yılının aynı döneminde %12,5 artarak 7.3 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2010 döneminde 34.862 iken, 2011 yılının aynı döneminde %10 artışla 38.353’e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2010 döneminde 45.450 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %17 artışla 53.195 ton’a,  yükselmiştir. 11.03.2011 Bazı basın organlarında Ortaklığımız Genel Müdürü Doç.Dr. Temel Kotil’in “istifa eden kamu görevlileri arasında” olarak adının geçtiği  tespit edilmiştir.  Ancak, söz konusu haber gerçeği yansıtmamakta olup,  bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gereği Üst Yönetimimizde herhangi bir istifa/ayrılma olması halinde Ortaklığımızın bildirimle yükümlü olduğu göz önünde bulundurularak bu tür haberlere itibar edilmemesi  hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız. 07.03.2011 İlgi: 27.12.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgi  açıklamamızla duyurulan  karar gereğince THY A.O. , THY Teknik A.Ş.  ve %49  TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş. arasında TCI KABİN İÇİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  ünvanlı bir Anonim Şirket  kurulmasına  ilişkin  Ortak Girişim Anlaşması imzalanmıştır. 03.03.2011 İlgi: 04.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından satın alınan 10 adet A321-200 opsiyonunun,  2013 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. 03.03.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından 3 adet A330-200F Kargo uçağının 2012, 2013 ve 2014 yıllarında teslim alınmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. 23.02.2011 İlgi: 04.02.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız; Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Boeing firmasından satın alınan 15 adet B737NG opsiyonunun,  2013-2015 yıllarında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine karar verilmiştir. 18.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Süleymaniye-İstanbul  seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 18.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak Ankara-Gazipaşa-Ankara, İstanbul-Çanakkale-Gökçeada- İstanbul, Ankara-Batum-Ankara, Ankara-Bakü-Ankara seferlerine 2011 yaz tarifesinde başlanmasına karar verilmiştir 16.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Operasyonel etkinliği artırmak amacı ile Ortaklığımız filosu uçaklarına uygulanan, yurti içi ve yurt dışı hat istasyonlarında transit/konaklama kontrollerinin, arıza giderme işlemlerinin, hat bakım seviyesindeki her türlü periyodik bakım, tamir, tadilat, revizyon ve test işlemlerinin ilgili Sivil Havacılık mevzuatı asgari gereklilikleri sağlanmak suretiyle Ortaklık bünyesinde yapılanmasını teminen   * THY Teknik A.Ş.'den devralınacak donanım (hangar, takım/tool, yedek parça, yer teçhizatı, idari ofisler) ve personel ihtiyacınını belirlenmesi ve devralınmasına ilişkin işlemler ile, * Hat bakım hizmetinin Ortaklığımızca yürütülmesine ilişkin personel ve ünite organizasyonu da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler için  İcra Komitesi Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 16.02.2011 Crescent Leasing 2 Limited firması ile Ortaklığımız arasında   imzalanan anlaşma tahtında  2 adet A320-200 uçağı 72 aylığına kiralanmıştır. Uçakların Şubat 2011 ve Mart 2011’de teslim alınması planlanmaktadır 15.02.2011 Ortaklığımızın Ocak 2011 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2010 döneminde 2.0 milyon iken, 2011 yılının aynı döneminde %6,3 artışla 2.1 milyon’a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2010 dönemine kıyasla sırasıyla %23,2 ve %4,0 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 1,5 puan azalışla %67,3 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2010 döneminde 4.9 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %13,4 artarak 5.5 milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2010 döneminde 3.4 milyar iken, 2011 yılının aynı döneminde %11,0 artarak 3.7 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak 2010 döneminde 18.162 iken, 2011 yılının aynı döneminde %8,1 artışla 19.639’e, Kargo-Posta, Ocak 2010 döneminde 21.307 ton iken, 2011 yılının aynı döneminde %22,6 artışla 26.125 ton’a, yükselmiştir. 15.02.2011 Bazı basılı yayın organlarında  Ortaklığımızın uçak koltuğu imalatı için Kibar Holding ile el sıkıştığı yönünde haberler yer almaktadır, ancak  söz konusu şirketle Ortaklığımızın işbirliği hususunda alınmış Yönetim Kurul kararımızın bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. 02.02.2011 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Sırp Havayolu JAT ile  yeni bir şirket oluşturmak için görüştüğü belirtilmektedir.   Halihazırda JAT Airways ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 01.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Musul-İstanbul  seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca filo müsaitliğine ve sivil havacılık izinlerine bağlı olarak İstanbul-Necef-İstanbul seferlerine 2011 yılı içinde başlanmasına karar verilmiştir. 21.01.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2011 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Kabil -İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 18.01.2011 İlgi: 08.12.2010 tarih ve 10607 sayılı Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, Kuzey Kıbrıs'ta iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulacak bir şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %10'una kadar ortak olunması hususunda karar alındığı belirtilmiş idi. Bu çerçevede  gerekli çalışmalar tamamlanmış  olup Türk Hava Yolları AO ve  KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında Kuzey Kıbrıs Hava Yolları Anonim Şirketi’nin  kurulmasına ilişkin %10 sermayesi Türk Hava Yolları AO’ya ait olacak Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 13.01.2011 Ortaklığımızın Ocak-Aralık  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Aralık  2009 döneminde 25,1 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,0 artışla 29,1 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Aralık  2009 dönemine kıyasla sırasıyla %28,8 ve %13,5 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,7 puan artışla %73,7 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Aralık  2009 döneminde 56,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,0 artarak 65,1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Aralık  2009 döneminde 40,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,4 artarak 47,9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Aralık   2009 döneminde 213.953 iken, 2010 yılının aynı döneminde %13,7 artışla 243.348'e, Kargo-Posta, Ocak- Aralık   2009 döneminde 238.060 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %31,7 artışla 313.410 ton'a, yükselmiştir. 2010 verileri yıl sonu kapatma işlemlerinde bazı verilerde değişkenlik arz edebilmektedir, olması halinde Ortaklığımız web sitesinde yer alan dosyaya değişiklikler yansıtılacaktır. 04.01.2011 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca filo imkanları çerçevesinde 2011 yılı içinde Istanbul-Napoli-Istanbul  Istanbul-Torino-ıstanbul ve Istanbul-Genova-Istanbul hatlarının açılmasına karar verilmiştir. ...
2010 - Özel Durum Açıklamaları 27.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş. (TAI) arasında, uçak kabin içi ürünleri ve komponentlerin üretimini, lojistik desteğini, modifikasyonunu ve pazarlamasını gerçekleştirmek üzere  Ortak Girişim Şirketi  kurulmasına karar verilmiştir.  Sermayesinin  %30 THY A.O.'ya   %21 THY Teknik A.Ş.'ye  ve %49  TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİ A.Ş.'ye ait olacak şekilde ve tarafların yönetime eşit olarak katılacağı bir Anonim Şirket kurulacaktır.   20.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2011 yaz tarife döneminde İstanbul-Selanik-İstanbul  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   17.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak 2010/2011 yılı içerisinde Ankara-Çanakkale-Ankara  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 13.12.2010 Ortaklığımızın Ocak-Kasım 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. * Yolcu Sayısı Ocak- Kasım 2009 döneminde 22,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,1 artışla 26,9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Kasım 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %29,4 ve %15,9 artış sağlanmıştır. * Yolcu Doluluk oranı 2,8 puan artışla %74 olarak gerçekleşmiştir. * Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Kasım 2009 döneminde 51,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,3 artarak 59,6 milyar'a, * Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Kasım 2009 döneminde 36,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,9 artarak 44,1 milyar'a, * Konma Sayısı, Ocak- Kasım 2009 döneminde 194.236 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,1 artışla 223.534'e, * Kargo-Posta, Ocak- Kasım 2009 döneminde 212.277 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %33,5 artışla 283.335 ton'a, yükselmiştir.   13.12.2010 İlgi: 10.12.2010 tarih ve 10608 sayılı Özel Durum Açıklamamız İlgi açıklamamızda Ankara-Siirt-Ankara hat açılışı, sehven İstanbul-Siirt-İstanbul olarak bildirilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 10.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca filo müsaitliğine bağlı olarak İstanbul-Siirt-İstanbul ve İstanbul-Tokat-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 08.12.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, Kuzey Kıbrıs'ta iç ve dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere kurulacak bir şirketin toplam ödenmiş sermayesinin %10'una kadar ortak olunması ile ilgili olarak, nihai sonucun Yönetim Kurulunun onayına tabi olmak şartı ile, çalışmaların başlatılması ve müzakerelerin yapılması için İcra Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.   11.11.2010 Ortaklığımızın Ocak-Ekim  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Ekim 2009 döneminde 20,9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,3 artışla 24,5 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Ekim 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %29,6 ve %17,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2,9 puan artışla %74,4 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ekim 2009 döneminde 46,3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,8 artarak 54,0 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ekim 2009 döneminde 33,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,6 artarak 40,2 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Ekim  2009 döneminde 176.183 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,6 artışla 203.695'e, Kargo-Posta, Ocak- Ekim  2009 döneminde 186.627 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %38,0 artışla 257.547 ton'a, yükselmiştir 15.10.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca; gerekli anlaşmaların imzalanmasını takiben 6 ay sonra teslim alınmak üzere 1 adet B737NG simülatörünün alınmasına karar verilmiştir. 13.10.2010 Bazı yayın organlarında  Airbus A380 ve Boeing 747-8 alımı hususunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu Karar’ının çıktığı ifade edilmektedir.  Yönetim Kurulumuzca gerek A380 gerekse B747 uçaklarının alınmasına dair herhangi bir karar mevcut olmamakla birlikte, söz konusu uçakların Ortaklığımız filosuna  dahil edilmesi  Yönetim Kurulumuzca  değerlendirilmektedir.  Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 13.10.2010 Ortaklığımızın Ocak-Eylül 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Eylül 2009 döneminde 18,6 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 21,9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Eylül 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %31,8 ve %19,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan artışla %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Eylül 2009 döneminde 41,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,1 artarak 48,2 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Eylül 2009 döneminde 29,2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %22,7 artarak 35,8 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Eylül 2009 döneminde 157.375 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,8 artışla 182.184'e, Kargo-Posta, Ocak- Eylül 2009 döneminde 161.769 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %40,7 artışla 227.659 ton'a, yükselmiştir. 04.10.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Ankara-Denizli seferlerinin  sonlandırılmasına; Sabiha Gökçen-Sivas hattının 2010 Kış Tarifesi dönemi içinde açılmasına karar verilmiştir. 16.09.2010 Ortaklığımızın Ocak-Ağustos  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Ağustos 2009 döneminde 16,3 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,8 artışla 19,2 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Ağustos 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32,4 ve %19,8 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,4 puan artışla %73,9 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ağustos 2009 döneminde 36,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,7 artarak 42,5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ağustos 2009 döneminde 25,5 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %23,4 artarak 31,4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Ağustos 2009 döneminde 138.437 iken, 2010 yılının aynı döneminde %15,9 artışla 160.399'e, Kargo-Posta, Ocak- Ağustos 2009 döneminde 136.397 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %43,0 artışla 195.081 ton'a, yükselmiştir. 01.09.2010 İlgi: 28.07.2010 tarihli ve 18.05.2010 tarihli açıklamalarımız İlgi  açıklamalarımızda  Ortaklığımızın,  uzun vadeli stratejisi çerçevesinde, faaliyet gösterdiği bölgelerde işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye açık olduğu belirtilmiştir.  Bu çercevede  Rusya ve Afrika bölgesinde Tanzanya da benzer işbirliği fırsatları da araştırılmaktadır.  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.   23.08.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  Bosna Hersek Hava Yolları’na filomuzdaki MSN 3142 seri numaralı 1 adet A319-100 uçağın 3 yıllığına kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçağın Eylül 2010 içinde teslim edilmesi planlanmaktadır.   20.08.2010 Sivil havacılık izinlerine ve operasyonel şartlara bağlı olarak Kış-2010 tarifesi içerisinde seferlere başlanacak olan İstanbul-Washington-İstanbul hattının Atlanta’ya uzatılarak İstanbul-Washington-Atlanta-Washington-İstanbul olarak icra edilmesi planlanmaktadır.   16.08.2010 Ortaklığımız ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında imzalanan anlaşma tahtında  01.01.2009  tarihi itibariyle   tüm personelimize sağlık sigortası temin edilmiş idi. Ancak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi sözleşme bitimine 17 ay kalmış olmasına rağmen  aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24 bin poliçeye hizmeti ifadan vazgeçtiğini resmi olarak Ortaklığımıza bildirmesi üzerine yapılan ihale sonucunda,  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından hizmeti kesilen  söz konusu yaklaşık 24 bin poliçeye  17 ay süre ile hizmet vermek üzere GROUPAMA SİGORTA ile anlaşılmıştır.  13.08.2010 Ortaklığımız ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında imzalanan anlaşma tahtında  01.01.2009  tarihi itibariyle   tüm personelimize sağlık sigortası temin edilmiş idi. Ancak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi sözleşme bitimine 17 ay kalmış olmasına rağmen  aile fertleriyle birlikte yaklaşık 24 bin poliçeye hizmeti ifadan vazgeçtiğini resmi olarak Ortaklığımıza bildirmesi üzerine yapılan ihale sonucunda,  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından hizmeti kesilen  söz konusu yaklaşık 24 bin poliçeye  17 ay süre ile hizmet vermek üzere GROUPAMA SİGORTA ile anlaşılmıştır. 12.08.2010 Ortaklığımızın Ocak-Temmuz  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Temmuz 2009 döneminde 13,8 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,0 artışla 16,3 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak- Temmuz 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %36,2 ve %23,0 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,9 puan artışla %73,4 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Temmuz 2009 döneminde 30,1 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 36,1 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Temmuz 2009 döneminde 21 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %26,6 artarak 26,5 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak- Temmuz 2009 döneminde 115.531 iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,9 artışla 136.213'e, Kargo-Posta, Ocak- Temmuz 2009 döneminde 120.840 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %46,8 artışla 177.398 ton'a, yükselmiştir. 28.07.2010 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Hırvatistan Havayolları ile ilgilendiğine ilişkin haberler yer almaktadır.  Hırvatistan Havayolları ile ortaklık yönünde şu anda alınmış bir yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 26.07.2010 Ortaklığımız, Euroleague Basketball'a 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık isim sponsoru olmak için, Euroleague ile sponsorluk anlaşması imzalamaya karar vermiştir. Sponsorluk anlaşması Euroleague açılış maçından önce yapılacak olup, Euroleague karşılaşmaları 10 yıl süreyle "Turkish Airlines Euroleague Basketball" adı altında oynanacaktır. Ayrıca anlaşma ile Ortaklığımız,  Avrupa'nın Euroleague'den sonraki en büyük organizasyonu olan Eurocup'ın da Global Sponsoru olacak; Euroleague ile birlikte "Euroleague for Life" programı kapsamında Türkiye ve Dünya'nın çeşitli yerlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirecektir. 26.07.2010 Rekabet Kurulu’nun Ortaklığımız hakkında “Rekabet Kurulu 1 Temmuz 2010 tarihli toplantısında Türk Hava Yolları A.O. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, Türk Hava Yolları A.O.’nın İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hava yoluyla yolcu taşıma hatlarında rakip firma aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla başlatıldı.” şeklindeki haberine ilişkin tebliği tarafımıza ulaşmıştır. Rekabet Kurumu’nun duyurusunda da belirtildiği gibi, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz. Türk Hava Yolları A.O. gerek rekabet kanunu gerek diğer kanunlar tahtında işlemlerini yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.07.2010 Ortaklığımızın %100 iştiraki olan THY Teknik A.Ş. , mevcut ortaklıkların iştigal kapsamı dışındaki bazı  uçak motorları ve enerji santrallerinde kullanılan endüstriyel gaz türbinleri bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerini yapacak bir Ortak Girişim Şirketi kurmak amacıyla Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. ile “Ortak Girişim Şirketi Genel Prensipler Anlaşması” imzalayacaktır. Şirket hisse oranları %50 THY Teknik A.Ş. - %50 Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş. olacaktır.   15.07.2010 Ortaklığımızın Ocak-Haziran  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak- Haziran 2009 döneminde 11.2 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 13.4 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Haziran 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %35,2 ve %25,6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3.1 puan artışla %74,2 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2009 döneminde 25.3 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %19,9 artarak 30.3 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2009 döneminde 17.2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %26,8 artarak 21.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2009 döneminde 98.160 iken, 2010 yılının aynı döneminde %16,5 artışla 114.370'e, Kargo-Posta, Ocak- Haziran 2009 döneminde 101.449 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %49,6 artışla 151.791 ton'a, yükselmiştir. 15.07.2010 İlgi 06.11.2007 tarihli açıklamamız İlgi yazımıza konu HABOM projesi kapsamında, Goodrich Corporation'ın alt kuruluşu Goodrich Aerostructures (Rohr, Inc.) şirketi ile Nacelle ve Thrust Reverser bakım onarımı hizmeti verecek bir ortak girişim şirketinin (JV) kurulması için  8 Kasım 2007 tarihinde iyi niyet anlaşması (Memorandum of Understanding) imzalanmasına karar verildiği bildirilmişti. Söz konusu iyi niyet anlaşması tahtında görüşmeler neticelendirilmiş olup % 40 THY TEKNİK A.Ş.  ve %60 Goodrich Corporation‘ın alt kuruluşu (TSA-Rina Holdings B.V.) ortaklığı ile  GOODRICH THY TEKNİK SERVİS MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ adı altında JV kurulmasına ilişkin anlaşma 15/07/2010 tarihinde imzalanacaktır. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Toulouse-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Malaga-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine ve  Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak, İstanbul-Valensiya-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010-2011 Yılı kış tarifesi içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Guangzhou-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2011 Yılı içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Manila-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 Yılı yaz tarifesi içerisinde Filo müsaitliğine bağlı olarak, Ankara-Körfez(Edremit)-Ankara seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  01.07.2010 tarihi itibariyle  THY-OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. firmasından, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç tüm meydanlar icin akaryakıt ikmal hizmeti almaya karar verilmiş olup anlaşma imzalanmıştır.   01.07.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca,  01.07.2010 tarihi itibariyle Petrol Ofisi A.Ş.  firmasından, İstanbul Atatürk Havalimanı ihtiyacının bir kısmını 1 yıl süre ile ve 1 ay süreli yurtiçindeki 26 meydan için  akaryakıt ikmal hizmeti almaya karar verilmiş olup anlaşma imzalanmıştır.   23.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited firmasından MSN 3142 seri numaralı 1 adet A319-100 uçağının kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçak Haziran 2010 içinde teslim alınacaktır. 21.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  Continuity Air  Finance VII B.V firmasından 1 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiş olup, söz konusu uçak Temmuz 2010 içinde teslim alınacaktır. 11.06.2010 Ortaklığımızın Ocak-Mayıs  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mayıs 2009 döneminde 9.0 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %20,4 artışla 10.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %34,4 ve %27,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4 puan artışla %71,5 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2009 döneminde 20.6 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,3 artarak 24.9 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2009 döneminde 13.9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %28,6 artarak 17.8 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2009 döneminde 79.708 iken, 2010 yılının aynı döneminde %17,2 artışla 93.454'e, Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2009 döneminde 83.815 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %50,5 artışla 126.131 ton'a, yükselmiştir. 11.06.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından bir adet A330-200 uçağının Temmuz 2011'de teslim alınmak üzere satın alınmasına karar verilmiştir. 10.06.2010 İlgi: 04.01.2010 ve 04.02.2010 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız Ortaklığımız tarafından alım kararı verilen 20 kesin/10 opsiyonel A319/A321 ve 20 kesin/15 opsiyonel Boeing 737-800/900ER uçağının temel aviyonik donanımının Amerikan Rockwell Collins firmasından temin edilmesine karar verilmiştir.   28.05.2010 İlgi: 30.04.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız   Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin    2009 yılı dönem karından   karşılanmak suretiyle  bedelsiz olarak 125.000.000 TL (%14.29) artışla 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle bedelsiz ihraç edilecek 125.000.000 TL  nominal değerli kaydi payların Kurul Kaydına alınması ve sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin tescile mesnet belge verilmesi talebimiz 25.05.2010  tarih ve 15/444 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen 27.05.2010 tarih ve 37/444 numaralı ' Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge' ve eki Yönetim Kurulu Kararı ile tescil edilmek üzere  İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na  28.05.2010 tarihi itibariyle başvurulmuştur. Ortaklarımızın artırılan 125.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan, sahip oldukları payların %14.29'u oranında bedelsiz pay alma hakları bulunmaktadır. Bedelsiz pay alma işlemi   04.06.2010   tarihinde başlayacaktır. Bedelsiz pay alma işlemi için süre sınırlaması bulunmamaktadır. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan pay sahipleri bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır. Sahip oldukları hisse senetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında henüz kaydileştirmemiş ve fiziken ellerinde bulunduran ortaklarımız ise bedelsiz paylarını, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ıncı maddesi ve MKK'nın 30.01.2008 tarih ve 294 sayılı Genel Mektubu gereği, ancak hisse senetlerinin kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmasını takiben alabileceklerdir. Bedelsiz pay dağıtımı ile ilgili ilanımız   02.06.2010   tarihli Hürriyet  ve Sabah Gazetelerinde yayımlanacak olup ilan metninin örneği ektedir. 27.05.2010 İlgi: 26/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile ortaklığımız ve Hava İş Sendikası arasında devam eden 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde mutabakat sağlandığı, taraflar arasında mutabakat tutanağı imzalandığı ve söz konusu tutanağın bugün (27.05.2010) Ortaklığımız Yönetim Kurulu'na sunulacağı  bildirilmiş idi. Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde varılan mutabakata göre, 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 31.12.2008 tarihindeki ücretlere 2009 yılının ilk 6 ayı için %8 oranında,  2009 yılının ikinci 6 ayı için ise 30.06.2009 tarihindeki ücretlere %2 oranında artış yapılacaktır. 2010 yılının ilk 6 ayı için 31.12.2009 tarihindeki ücretlere %6 oranında, 2010 yılının ikinci 6 ayı için ise 30.06.2010 tarihindeki ücretlere  %5 oranında artış yapılacaktır.  Ancak T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2010 İndeks sayısının Aralık 2009 İndeks sayısına göre değişim oranının % 6'yı aşması halinde, aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. Ayrıca T.C Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2010 İndeks sayısının Haziran 2010 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5'i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 31.12.2010 tarihindeki ücretlere, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. Toplu İş Sözleşmesi ile personelimize verilen ve 130 TL /Ay olan Sosyal Yardım tutarı 2009 yılı için 250 TL/Ay ve 2010 yılı için ise 280 TL/Ay olarak ödenecektir. 26.05.2010 İlgi: 21/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız ve Hava İş Sendikası arasında devam eden 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde mutabakat sağlanmış olup, taraflar arasında mutabakat tutanağı imzalanmıştır. Söz konusu tutanak yarın (27.5.2010) Ortaklığımız Yönetim Kuruluna sunulacaktır. 21.05.2010 İlgi: 14/05/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Resmi Arabulucu süresinin tamamlandığı, 2822 Sayılı Grev ve Lokavt Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Arabulucu tutanağının Ortaklığımıza tebliğ edildiği bildirilmiş idi. Hava İş Sendikası tarafından alınan grev kararı Ortaklığımıza 21 Mayıs 2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. 18.05.2010 Bazı yerli ve yabanci yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Aeroflot ile ortak bır havayolu kuracağı yönünde haberler yer almaktadır. Daha önceki Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere herhangi bir havayolu  ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 14.05.2010 İlgi: 21/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yasa gereği resmi arabulucu ile yapılan görüşmelerin tamamlandığı ve resmi arabulucu raporunun hazırlanması ve görevli makamca taraflara tebliğini takiben sürecin devam edeceği bildirilmiş idi. 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Resmi Arabulucu süresi tamamlanmış olup, 2822 Sayılı Grev ve Lokavt Kanunu'nun 23. maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından Arabulucu tutanağı Ortaklığımıza tebliğ edilmiştir. 12.05.2010 Sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz Bağlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin ödenmiş sermayesini artırma kararı Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüş olup, bu karar çerçevesinde Şirketin sözkonusu sermaye artırımında nakit olarak karşılanacak olan ve tamamı % 100 Ortaklığımız payına isabet eden 375.000.000 TL nakit artış tutarı, artırım prosedürü çerçevesinde Ortaklığımızca ödenecektir. Belirtilen sermaye artırımı ile Şirketin sermayesi  318.000.000 TL'den  693.000.000 TL'ye ulaşacaktır.   11.05.2010 Ortaklığımızın Ocak-Nisan  2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Nisan 2009 döneminde 6.9 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %21 artışla 8.4 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32 ve %29.6 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4 puan artışla %71 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 15.9 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %22.7 artarak 19.5 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2009 döneminde 10.7 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %30 artarak 13.9 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2009 döneminde 61.655 iken, 2010 yılının aynı döneminde %18 artışla 72.720'ye, Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2009 döneminde 65.670 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %50,4 artışla 98.744 ton'a, yükselmiştir. 06.05.2010 25/02/2009 Çarşamba günü TK1951 İstanbul-Amsterdam seferini yapmakta iken iniş sırasında kaza geçiren TC-JGE tescilli uçağımız ile ilgili nihai kaza raporu Hollanda Emniyet Kurulu (Dutch Safety Board) tarafından yayınlanmış olup, söz konusu rapor ile ilgili Ortaklığımızın görüş ve tespitleri ekte Basın Bülteni'nde yer almaktadır.   Türk Hava Yolları, raporda da belirtildiği gibi uçuş operasyonunu her türlü ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun bir biçimde emniyetli olarak sürdürmektedir. Açıklanan rapor Ortaklığımızın ilgili tüm birimleri tarafından ayrıntılı olarak incelenerek değerlendirilecek, gerek duyulması halinde ikinci bir açıklama yapılacaktır.   06.05.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Osprey Aircraft Leasing Limited (Twenty), Kuwait Turk One Ltd. ve Kuwait Turk Two Ltd. firmalarından MSN 3896, 3931 ve 3949 seri numaralı 3 adet A320-200 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçakların Mayıs 2010'da teslim alınması planlanmaktadır.   30.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Nahçivan-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   30.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca, 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Podgorika-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir.   30.04.2010 İlgi: 20/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca; Ortaklığımız  Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden Yönetim Kurulu'muzun 05.04.2010  tarih ve 5921 sayılı kararı ile Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin  dönem karından   karşılanan  125.000.000 TL'nin  ilavesiyle, 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak yapılan tetkikte; 2009 yılı karı hesaplarından   sermayeye ilave edilen 125.000.000 TL'nin 20.04.2010 tarihinde ilgili hesaplardan, sermaye hesabına aktarıldığı tespit edilerek, 1. Artırılan 125.000.000 TL'lık sermayeyi temsilen  kayden  ihraç edilecek  A grubu nama yazılı hisse senetlerinin, pay sahiplerine usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, 2. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının, Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 3. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli belgenin alınarak, belge tarihinden itibaren 10 gün içinde, Ortaklığın  çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilan edilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.   28.04.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, Ortaklığımız Mali Denetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Büyükekşi ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesine ise Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Cemal ŞANLI, Doç. Dr. Turan Erol  ve Orhan Birdal'ın atanmalarına karar verilmiştir.   21.04.2010 İlgi: 13/04/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Arabulucu eşliğinde Ortaklığımız ve Hava-İş arasında yapılan toplantıda tarafların sürenin 6 gün daha uzatılması konusunda mutabakata vardığı ve Arabulucu süresinin 21.04.2010 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiş idi. Bugün (21.04.2010), 22. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinde yasa gereği resmi arabulucu ile yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.  Resmi arabulucu raporunun hazırlanması ve görevli makamca taraflara tebliğini takiben süreç devam edecektir.   20.04.2010 Ortaklığımızın 2009 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2010 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yapılan oylama sonucunda; * SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2009 yılı UFRS bilanço ve kar/zarar hesabına göre 559.076.280,00 TL net kar, yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve kar/zarar hesabına göre ise 332.792.278,44 TL net kar ile kapanan 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi. * 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. * Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 559.076.280,00 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 332.792.278,44 TL'dir. Buna göre öncelikle Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.613,92 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına; Ortaklık tarafından 2009 yılında yapılan 15.968,34 TL bağış tutarı dikkate alınarak, birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra birinci temettüye esas olan net dağıtılabilir dönem karı SPK'ya göre 542.452.634,42 TL, yasal kayıtlara göre ise 316.152.664,52 TL olduğu; 2009 yılı karından 125.000.000.-TL birinci temettü (yaklaşık %23.0435 oranında) dağıtılmasının uygun olacağı; bu durumda 1 TL nominal bedelli hisseye isabet eden temettü tutarının 0.1429 TL olacağı; Ortaklığın uçak alımları ile ilişkili olarak finansman ihtiyacı içerisinde bulunduğu hususu dikkate alınarak kar dağıtımının tamamının bedelsiz hisse senedi şeklinde yapılmasına karar verilmiş olup, Ortaklığın ödenmiş sermayesi 875 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkacağı; Dağıtılacak 125.000.000.-TL temettü tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından karşılanması ve temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunluluğu bulunmadığından birinci temettüden sonra kalan bakiye tutar SPK'ya göre 417.436.666,08 TL, yasal kayıtlara göre ise 191.152.664,52 TL olup bu tutarlar olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine; bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine oy birliği ile, * Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine oy çokluğu ile, * Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi TOPÇU, ( C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel KOTİL, Sn. Orhan BİRDAL, Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ, Sn. Muzaffer AKPINAR, Sn. Cemal ŞANLI ve Sn. Turan EROL'un seçilmelerine oy çokluğu ile, * Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci AĞBAL (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. İsmail GERÇEK ile Sn. Ateş VURAN'ın seçilmelerine oy çokluğu ile, karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımızın 20.04.2010  tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Hamdi Topçu'nun Yönetim Kurulu Başkanı;  Cemal Şanlı'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımızın 20.04.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında;  Hamdi Topçu'nun İcra Komitesi Başkanı; Cemal Şanlı'nın İcra Komitesi Başkan Vekili ve Temel Kotil'in de İcra Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 20.04.2010 Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 875.000.000 TL'den 125.000.000 TL artış ile 1.000.000.000 TL'ye arttırılmasını teminen; Kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olan Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 125.000.000 TL artış ile 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, 125.000.000 TL(%14,29) bedelsiz artışın; birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra birinci temettüye esas olan SPK'ya göre 542.452.634,42 TL net dağıtılabilir dönem karından karşılanması, Bedelsiz olarak ihraç edilecek paylar kayden ihraç edilecek olup A Grubu Nama yazılı olması, Bedelsiz yeni hissenin dağıtımının, tedavüldeki 11. tertip nama yazılı hisse senetleri üzerindeki 20 nolu yeni pay alma kuponları karşılığı olması ,   Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatına ilişkin  gerçekleştirilecek prosedür  kapsamında bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına  gelinmesini müteakip 5 iş günü içerisinde  Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerine başlanılması; ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınması hususunda Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca karar alınmıştır.   20.04.2010 İzlanda'da meydana gelen volkanik patlama ve neticesinde ortaya çıkan ve tüm Avrupa'da hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyen kül bulutları ile ilişkili olarak 15-19 Nisan tarihleri arasındaki 5 günde Ortaklığımızın Avrupa seferlerinin %57'sine yakını iptal edilmiş olup, iptallerden etkilenen yolcu sayımız yaklaşık 67 bindir.  Sefer iptalleri nedeni ile ortaya çıkan gelir kaybı ve ilave maliyetlerin Ortaklığımıza getirmiş olduğu yük 5 gün için yaklaşık olarak 6.5 milyon Euro olarak hesaplanmıştır. Yolcularımızın sefer iptallerinden asgari seviyede etkilenmesi için çalışmalarımız devam etmekte olup, hava ulaşımına kademeli olarak izin verilmeye başlanması ile birlikte seferlere de yeniden başlanacaktır. 13.04.2010 İlgi: 30/03/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 30.03.2010 tarihinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce Ortaklığımıza  tebliğ edilen yazı ile Arabulucunun atandığı bildirilmiş idi. Arabulucu eşliğinde Ortaklığımız ve Hava-İş arasında yapılan son toplantıda taraflar sürenin 6 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varmış ve Arabulucu süresi 21.04.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. 09.04.2010 Ortaklığımızın Ocak-Mart 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Mart 2009 döneminde 4.9 milyon iken,  2010 yılının aynı döneminde  %26 artışla 6.2 milyon'a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Mart 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %32 ve %37 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 4.2 puan artışla %70,3 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mart  2009 döneminde 11.4 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %27  artarak 14.5  milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mart  2009 döneminde 7.5 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %35 artarak 10.2 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Mart  2009 döneminde 44.567 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,2  artışla 54.015'e, Kargo-Posta, Ocak-Mart  2009 döneminde 47.545 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %55,8 artışla 74.070 ton'a, yükselmiştir. 05.04.2010 Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 559.076.280 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre elde edilen net dönem karı ise 332.792.278 TL'dir. Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun 05.04.2010 tarihli toplantısı'nda, Ortaklığın 20.04.2010 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı üzerinden %5 oranında 16.639.614 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, %23.0435 oranında tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde olmak üzere hissedarlara 125.000.000 TL (1 TL nominal bedelli hisse başına 0.1429 TL) temettü verilmesine, SPK'ya göre 417.436.666 TL, yasal kayıtlara göre ise 191.152.665 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine, bu çerçevede, bedelsiz hisse senedi verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 875.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup 2009 yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. 30.03.2010 Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Ortaklığımız Yönetim Kurulumuzca, Ortaklığımızın 2009 yılı hesap ve faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 20/04/2010 Salı günü saat 14.00'de Ortaklığımız Genel Yönetim Binası Atatürk Havalimanı, Yeşilköy-Bakırköy / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıda verilmektedir. G Ü N D E M 1-  Açılış ve  divan teşekkülü. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki. 4- 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 5- 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası. 6- 2009 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması. 7- Ortaklık ana sözleşmesinin 3., 6., 25., 26. ve 36.ncı maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması. (EK1)            8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 9- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hususunda hissedarlara bilgi verilmesi. 10- İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. Turhan Erol'un yönetim kurulu üyeliğinin, Sn. Hamdi Topçu'nun, Sn. Candan Karlıtekin yerine C grubu hisseyi temsilen görevlendirilmesinin ve yönetim kurulu başkanlığının Genel Kurulun tasvibine sunulması 11- Yönetim Kurulu'nun seçimi 12- Denetim Kurulu'nun seçimi 13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.  14- Dilek ve temenniler, kapanış.   30.03.2010 İlgi: 04/03/2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 03.03.2010 tarihinde "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalandığı ve Arabulucu sürecinin başlayacağı bildirilmiş idi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nce Ortaklığımıza bugün tebliğ edilen yazı ile Arabulucunun atandığı bildirilmiştir. 26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca 2010 Yaz Tarifesi Döneminde Sabiha Gökçen'den Kopenhag, Stockholm; Ankara'dan Dusseldorf, Frankfurt, Viyana, Tahran, Kopenhag, Stockholm, Amsterdam, Brüksel, Paris, Londra, Köln ve Cidde'ye Anadolu Jet seferlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.  26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Ankara'dan icra edilen Tahran, Düsseldorf, Köln, Frankfurt ve Viyana hatlarındaki uçuşların, AnadoluJet tarafından icra edilmesine karar verilmiştir.   26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Ankara - İzmir - Ankara hattındaki seferlerin AnadoluJet ile sürdürülmesine karar verilmiştir. 26.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca İstanbul-İskenderiye-İstanbul hattında, gerekli trafik hakkının teminine bağlı olarak, tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 16.03.2010 Bazı yayın kuruluşlarında, Ortaklığımızın Sırp Havayolu JAT ile stratejik ortaklık için görüşmeler yaptığı hususu yer almaktadır. Halihazırda JAT Airways ile stratejik ortaklık yönünde yönetim kurulu kararımız bulunmamakla birlikte, Ortaklığımızın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 12.03.2010 İlgi:10.10.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız Ortaklığımızın %100'ne sahip olduğu Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, ilgi yazımıza konu HABOM Projesi kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanında hangar inşaatının 36 ay içinde yapılmasına ilişkin YDA Group İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile sözleşme imzalamaya karar vermiştir. 12.03.2010 Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2009 döneminde 3.1 milyon iken, 2010 yılının aynı döneminde %25 artışla 3.9 milyon'a ulaşmış olup, Dış Hatlarda Business Class ve Dıştan Dışa Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %30 ve %40 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 2.8 puan artışla %69,1 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 7.2 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %29 artarak 9.3 milyar'a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2009 döneminde 4.8 milyar iken, 2010 yılının aynı döneminde %34,5 artarak 6.4 milyar'a, Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2009 döneminde 28.604 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 34.870'e, Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2009 döneminde 28.651 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %59,2 artışla 45.613 ton'a, yükselmiştir. 05.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca BOC Aviation Pte. Ltd. firmasından MSN 32419 ve 32420 seri numaralı 2 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçakların Mart ve Nisan 2010'da teslim alınması planlanmaktadır. 05.03.2010 Sermayesine % 49 oranında iştirak ettiğimiz Bosna Hersek Havayolları’nın 8,000,000.—KM sermayesini artırma kararı Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca uygun görülmüş olup bu karar çerçevesinde Şirketin sözkonusu sermaye artırımında nakit olarak karşılanacak olan ve Ortaklığımız payına isabet eden tutar Ortaklığımızca ödenecektir. Bosna Hersek Havayolları’nın sermayesi artış sonucunda 26,773,272.70 KM olacaktır. 04.03.2010 İlgi: 08.01.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgi yazımız ile Ortaklığımız ve Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) tarafından 22.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.01.2010 tarihinde başlanacağı bildirilmiş idi. Belirtilen tarihte başlayan görüşmelerde bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlanamayacağı anlaşıldığından 03.03.2010 tarihinde "Uyuşmazlık Tutanağı" imzalanmıştır. Bundan sonra Arabulucu süreci başlayacaktır. Gerek Ortaklığımız gerekse Hava-İş yetkilileri bundan sonraki süreçte de bugüne kadar gösterilen karşılıklı anlayış ve olumlu yaklaşımın devam edeceği yönündeki inançlarını ifade etmişlerdir. 03.03.2010 Son günlerde bazı gazetelerde yer alan " THY, Polonya'lı LOT'un Peşinde" başlıklı yazılarda, Ortaklığımızın söz konusu havayoluna talip olduğu yönünde bilgiler yer almaktadır. Polonya'nın ulusal havayolu şirketi LOT'un satın alınması ile ilgili alınmış bir yönetim kurulu kararımızın olmadığı, Ortaklığımız'ın büyüme stratejisi çerçevesinde oluşabilecek fırsatları değerlendirmeye açık olduğu ve bu çerçevede Ortaklığımızın özel bir motivasyonu bulunmadığı hususlarını kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. 02.03.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca Kayıtlı Sermaye tavanının 500 Milyon TL’den 2 Milyar TL’ye yükseltilmesine ayrıca Ortaklığımızın Faaliyet Konularını düzenlediği 3. Maddesine Ortaklığımızın faaliyet konuları ile ilgili olarak okul, eğitim kurumu kurmak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla yardım ve bağışta bulunmak hususlarının dahil edilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 26.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Continuity Air Finance VIII B.V. firmasından MSN 34760 seri numaralı 1 adet B737-700 uçağının kiralanmasına karar verilmiştir. Uçağın Mart 2010'da teslim alınması planlanmaktadır. 12.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca  boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Doç. Dr. Turan Erol’un yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul’un tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar vermiştir. Dr. Turan EROL’un özgeçmişi: 1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan EROL, 1996 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesi’nden Ekonomi Dalında Doktora derecesi aldı. 1997–2003 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nde Doçent olarak öğretim üyeliği yaptı, ekonomi ve finans dallarında dersler verdi. Bu görev sırasında Şubat 2003’de SPK üyeliğine atanan EROL, Aralık 2004-Haziran 2007 arasında SPK İkinci Başkanı olarak Haziran 2007-Şubat 2009 arasında da SPK Başkanı olarak görev yaptı.    Doç. Dr. Erol evli ve iki çocuk babasıdır. 11.02.2010 Ortaklığımızın Ocak 2010 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2009 döneminde 1.6 milyon iken,  2010 yılının aynı döneminde  %26,0 artışla 2.0 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak 2009 dönemine kıyasla sırasıyla %31,3 ve %46,2 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,2 puan artışla %68,6 olarak gerçekleşmiştir. Arzedilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2009 döneminde 3.8 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %29,2  artarak 4.9  milyar’a, Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak  2009 döneminde 2.5 milyar  iken, 2010 yılının aynı döneminde %35,6 artarak 3.4 milyar’a, Konma Sayısı, Ocak 2009 döneminde 14.993 iken, 2010 yılının aynı döneminde %21,4  artışla 18.195’e, Kargo-Posta, Ocak 2009 döneminde 13.277 ton iken, 2010 yılının aynı döneminde %60,4 artışla 21.299 ton’a, yükselmiştir. 04.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Boeing firmasından 10 adet B737-800 ve 10 adet B737-900ER uçağının 2011-2014 yıllarında teslim alınmak üzere satın alınmasına ve toplam 15 adet B737-800/B737-900ER uçağı için 2013-2015 yıllarında teslim alınmak üzere opsiyonel sipariş verilmesine karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde, uçak müsaitliğine bağlı olarak İstanbul Lagos seferlerinin Accra’ya uzatılmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde İstanbul-Şiraz-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 yılı içerisinde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Soçi-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca geniş gövde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul- Washington D.C.-İstanbul  seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca geniş gövde uçak müsaitliğine bağlı olarak, İstanbul-Los Angeles-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca 2010 Yılı içerisinde İstanbul-Entebbe-Darüsselam-Entebbe-İstanbul seferlerine başlanmasına karar verilmiştir. 01.02.2010 Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nca İstanbul-Erbil-İstanbul hattında Sivil Havacılık izinlerine bağlı olarak tarifeli seferlere başlanmasına karar verilmiştir. 13.01.2010 Ortaklığımızın Ocak-Aralık 2009 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak-Aralık 2008 döneminde 22.6 milyon iken,  2009 yılının aynı döneminde  %11,0 artışla 25.1 milyon’a  ulaşmış olup, Dış Hatlarda  Business Class ve Dıştan Dışa  Transit Yolcu sayılarında da Ocak-Aralık 2008 dönemine kıyasla sırasıyla %6,2 ve %43,4 artış sağlanmıştır. Yolcu Doluluk oranı 3,1 puan azalışla %70,9 olarak gerçekleşmişti