04.04.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 03.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 116,00 TL – 120,00 TL (ağırlıklı ortalama 117,62 TL) fiyat aralığından toplam 252.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.484.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,180058'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.