25.05.2018 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız’ın 04.05.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.05.2018 tarihinde tescil edilerek, 21.05.2018 tarih ve 9582 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.