29.04.2014 - Özel Durum Açıklaması

İlgi: 10.04.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5.2  maddesi uyarınca, görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesi ve kamuya duyurulması zorunlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin görev ve çalışma esasları Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.