20.02.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu; ekli gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere Hissedarlar Genel Kurulu'nun 6 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 14.00' de, Ortaklığımızın Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda yapılacak olan toplantıya davet edilmesine karar vermiştir.

İlgili dökümanlar Genel Kurul linkinde hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.