05.10.2023 - S&P Kredi Derecelendirme Notu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 05.10.2023 tarihinde Ortaklığımızın "B" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, not görünümünü Türkiye ile benzer şekilde Negatif ‘ten Durağan'a yükseltmiştir.
S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikalarına ait kredi notunu "B" olarak teyit etmiştir.