Bağımsız Denetçi

Ortaklığımız ile KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında KPMG Ortaklığımızın konsolide mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul’a iletilerek Ortaklığımızın internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres: İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent/İstanbul
Telefon: +90 212 316 60 00
Faks: +90 212 316 60 60
Web: www.kpmg.com.tr