Bağımsız Denetçi

Ortaklığımız ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında PwC Ortaklığımızın konsolide mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul’a iletilerek Ortaklığımızın internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclisi Mebusan Cad. no:8 Galataport İstanbul D blok / Beyoğlu-İstanbul
Telefon: +90 212 326 60 60
Faks: +90 212 326 60 50
Web: www.pwc.com.tr