09.05.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Mart 2016 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, basın bülteni ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.