09.11.2018-Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

• Ekim 2017 döneminde 6,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %5,1 artışla 6,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %2,5, dış hatlarda %7,2 oranındadır.

• Yolcu doluluk oranı Ekim 2018 döneminde 2,4 puanlık artış ile %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 2,9 puanlık artış göstermiştir.

• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ekim 2017 döneminde 12,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,5 artarak 13,0 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %2,1 dış hat uçuşlarda ise %6,0 oranındadır.

• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %6,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,0 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2017 döneminde 105.487 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 131.126 tona yükselmiştir.

• Ekim 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında; 

 o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) Afrika'da %13,9, Avrupa'da %9,6, Orta Doğu'da %8,5, K. Amerika'da %6,6 ve İç Hatlar'da %5,0,

 o Yolcu doluluk oranı Afrika'da 6,8 puan, K. Amerika'da 4,2 puan, Avrupa'da 3,3 puan, ve Uzak Doğu'da 2,5 puan,

 o Yolcu Sayısı ise, Afrika'da %16,3, Orta Doğu'da %10,4, Avrupa'da %10,2 ve K. Amerika'da %6,1 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak- Ekim 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

• Ocak- Ekim 2017 döneminde 57,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %10,9 artışla 64,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %11,9, dış hatlarda %10,2 oranındadır. 

• Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Ekim 2017 dönemine kıyasla %8,2 artış gerçekleşmiştir. 

• Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Ekim 2017 dönemine kıyasla %12,6 artış gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı 3,1 puanlık artış ile %82,2 olarak gerçekleşmiştir. 

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 145,6 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 153,8 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %9,6 artmış, dış hat uçuşlarda %5,0 artmıştır.

• Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Ekim 2017 döneminde 115,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %9,8 artarak 126,4 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %11,6, dış hat uçuşlarda ise %9,5 oranındadır.

• Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Ekim 2017 döneminde 395.797 iken, 2018 yılının aynı döneminde %5,9 artışla 419.239 olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Ekim 2017 döneminde 919.359 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %25,1 artışla 1.149.830 tona yükselmiştir.

• 2017 Ekim ayı sonunda uçak sayısı 329 iken 2018 Ekim ayı sonunda da değişmeyerek 329 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 90'dan 92'ye artarken, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 223'ten 217'ye gerilemiş, kargo uçak sayısı ise 16'dan 20'ye yükselmiştir.