09.03.2020 - Özel Durum Açıklaması

09.03.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Ortaklığımızın mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.