06.04.2021- Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili

Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.