06.11.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Eylül 2015 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, basın bülteni ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.