23.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 23.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 133,50 TL – 134,60 TL (ağırlıklı ortalama 134,05 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.186.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,303391'dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.