10.04.2013 - Özel Durum Açıklaması

İlgi: 26.02.2013 tarihli açıklamamız

16 Ocak 2013 tarihi itibariyle başlamış bulunan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesinde uzlaşmaya varılamamış olup, Hava-İş Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca grev kararı alındığı 10 Nisan 2013 tarihinde Ortaklığımıza tebliğ edilmiştir. Grev kararının tebliğ edilmesi, grevin fiilen uygulanacağı anlamına gelmeyecek olup, Ortaklığımız Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi süreci kapsamında müzakerelerin devam etmesi yönündeki teklifini Sendikaya iletmiştir. Anılan Kanun gereğince Hava-İş Sendikası 6 işgünü öncesinden Ortaklığımıza bildirmek kaydıyla, bu sürenin dolmasını müteakip fiilen grev uygulamasına gidebilecektir.