26.01.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) gereğince; 2010-2014 yılı için geçerli olan 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2015-2019 yılları arasında geçerli olmak üzere 5.000.000.000 TL 'ye artırılmasına ve buna ilişkin Ortaklığımız Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Payları" başlıklı 6. maddesinin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla Ortaklığımız Ana Sözleşmesinin 10, 11, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 37 ve 40'ıncı maddelerinin ve bunların dışında Ana Sözleşme'nin 3 ,4,14 ve 34'ncü maddelerinin ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Ana Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır.