15.07.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Haziran 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak-Haziran 2012 döneminde 17.8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 22.4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %23, dış hatlarda %28 oranındadır.
  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısında da Ocak-Haziran 2012 dönemine kıyasla %19 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu doluluk oranı 3.4 puan artışla %78,9 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2012 döneminde 44.6 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artarak 54.1 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %22, dış hat uçuşlarda %21 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2012 döneminde 33.7 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %27 artarak 42.7 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %25, dış hat uçuşlarda %27 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2012 döneminde 139.387 iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artışla 171.022'ye,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Haziran 2012 döneminde 191 iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artışla 234'e,
  • Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2012 döneminde 229.327 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %15 artışla 263.233 ton'a,

yükselmiştir.