07.10.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca  Genel Müdür'e doğrudan bağlı Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı'nın ihdas edilmesine, Sn. Turhan Özen'in Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı olarak atanmasına ve Kargo Başkanlığı'nın alt kadroları ile birlikte Genel Müdür (Kargo) Yardımcılığı'na bağlanmasına karar verilmiştir.