13.06.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Mayıs 2016 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

    Ocak-Mayıs 2015 döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 25,0 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %10,5, dış hatlarda %5,8 oranındadır. 
    Dış Hatlar Business Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Mayıs 2015 dönemine kıyasla sırasıyla %2,2 düşüş ve %20,4 artış sağlanmıştır. 
    Yolcu doluluk oranı 3,6 puanlık düşüş ile %73,8 olarak gerçekleşmiştir. 
    Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 58,4 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %16,1 artarak 67,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %9,3, dış hat uçuşlarda %17,1 oranındadır.
    Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Mayıs 2015 döneminde 45,2 milyar iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,7 artarak 50,0 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,5, dış hat uçuşlarda ise %10,7 oranındadır.
    Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 173.837 iken, 2016 yılının aynı döneminde %7,8 artışla 187.482'e yükselmiştir. 
    Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mayıs 2015 döneminde 284.128 ton iken, 2016 yılının aynı döneminde %10,4 artışla 313,772 tona yükselmiştir.
    2015 Mayıs ayı sonunda uçulan şehir sayısı 274 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 289 olmuştur. İç hat şehir sayısı 48’den 49’a, dış hat şehir sayısı ise 226’dan 240’a yükselmiştir.
    2015 Mayıs ayı sonunda uçak sayısı 277 iken 2016 Mayıs ayı sonunda 322 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 64’den 82’ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 203’den 229‘a yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 10’dan 11’e yükselmiştir.