10.03.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

Ocak-Şubat 2013 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %22,1 artışla 7,8 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %28,6, dış hatlarda %17,7 oranındadır.

Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2013 dönemine kıyasla %18,2 ve %28,4 artış sağlanmıştır.

Yolcu doluluk oranı 0.4 puan artışla %76,9 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 16,2 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %22,3 artarak 19,8 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %34,1, dış hat uçuşlarda %20,7 oranındadır.

Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2013 döneminde 12,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %23 artarak 15,2 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %35,3, dış hat uçuşlarda %21,2 oranındadır.

Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2013 döneminde 50.521 iken, 2014 yılının aynı döneminde %21.5 artışla 61.389' a yükselmiştir. 

Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2013 döneminde 74.939 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %29,7 artışla 97.188 ton'a yükselmiştir.

2013 Şubat ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 219 iken 2014 Şubat ayı sonunda 243 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 42'ye; Dış Hat şehir sayısı ise 183'ten 201'e yükselmiştir.

2013 Şubat ayı sonunda mevcut uçak sayısı 211 iken 2014 Şubat ayı sonunda 237 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 43'e; dar gövde yolcu uçak sayısı ise 202'den 228'e yükselmiştir. Kargo uçak sayısında değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur