25.04.2016 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 04 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.04.2016 tarihinde tescil edilmiştir.