22.07.2013 - Özel Durum Açıklaması

Mevcut kargo tesislerinin Kargo Operasyonunun ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalması nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda DHMİ tarafından Ortaklığımıza tahsis edilen 43.000 m² 'lik arazi üzerine Yeni Kargo Terminal Binası ile yaklaşık 20.000 m² hava ve 20.000 m² kara tarafı olmak üzere 40.000 m²'lik operasyon sahalarının inşa edilmesine karar verilmiştir.