12.03.2018-Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

· Şubat 2017 döneminde 4,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 5,1 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %27,7, dış hatlarda %24 oranındadır.

· Yolcu doluluk oranı Şubat 2018 döneminde 6,4 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 6,6 puanlık artış göstermiştir.

· Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Şubat 2017 döneminde 8,3 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %23,9 artarak 10,2 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %26,7 dış hat uçuşlarda ise %23,5 oranındadır.

· Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Şubat 2017 dönemine kıyasla %21,9 artış gerçekleşmiştir.

· Taşınan Kargo-Posta, Şubat 2017 döneminde 71.545 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %39,4 artışla 99.714 tona yükselmiştir.

· Şubat 2018 döneminde bölgesel sonuçlara bakıldığında;

o Ücretli Yolcu Km (ÜYK) K. Amerika'da %38,6, İç Hatlarda %26,9, Avrupa'da %24,2, Afrika %21,6, Uzak Doğu %19,1,

o Yolcu doluluk oranı K. Amerika 11,1 puan, Afrika 9,9 puan, ve Avrupa 6,3 puan,

o Yolcu Sayısı ise K. Amerika'da %37,9, İç Hatlar'da %28, Avrupa'da %25,4, Afrika'da % 24,8 artış göstermiştir.

Ortaklığımızın Ocak- Şubat 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

 · Ocak- Şubat 2017 döneminde 8,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde %31,1 artışla 10,8 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %34,3, dış hatlarda %28,5 oranındadır.

· Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Şubat 2017 dönemine kıyasla %25,9 artış gerçekleşmiştir.

· Yolcu doluluk oranı 6,9 puanlık artış ile %79,7 olarak gerçekleşmiştir.

· Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 23,4 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %15,6 artarak 27,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %25,6 artmış, dış hat uçuşlarda %14,2 artmıştır.

· Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2017 döneminde 17,1 milyar iken, 2018 yılının aynı döneminde %26,5 artarak 21,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %33, dış hat uçuşlarda ise %25,4 oranındadır.

· Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak- Şubat 2017 döneminde 62,463 iken, 2018 yılının aynı döneminde %17,6 artışla 73.468 olarak gerçekleşmiştir.

· Taşınan Kargo-Posta, Ocak- Şubat 2017 döneminde 136.152 ton iken, 2018 yılının aynı döneminde %43,6 artışla 195.455 tona yükselmiştir.

· 2017 Şubat ayı sonunda uçak sayısı 335 iken 2018 Şubat ayı sonunda 328 olmuştur. Dar gövde yolcu uçak sayısı 235'ten 220'ye gerilerken, geniş gövde yolcu uçak sayısı 88'den 90'a, kargo uçak sayısı ise 12'den 18'e yükselmiştir.