01.03.2021 - İlişkili Taraf İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. 

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü:

Şirketimizin TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden yakıt ikmal / temin işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak 2022 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının %10'dan fazlasına ulaşması ve 2023 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörüldüğünden, bu raporda Şirketimiz tarafından 2023 yılında TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. ile gerçekleştirilecek işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.