21.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 21.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 123,00 TL – 124,50 TL (ağırlıklı ortalama 123,72 TL) fiyat aralığından toplam 650.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 2.064.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,149623'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.