15.05.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2015 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

* Ocak-Nisan 2014 döneminde 16,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2015 yılının aynı döneminde %7,3 artışla 17,8 milyona ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %7,8, dış hatlarda %7,0 oranındadır. 
* Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2014 dönemine kıyasla %3,1 ve %10,0 artış sağlanmıştır. 
* Yolcu doluluk oranı 1,0 puanlık düşüş ile %77,3 olarak gerçekleşmiştir. 
* Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 41,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %9,0 artarak 44,8 milyara ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %2,1, dış hat uçuşlarda %10,0 oranındadır.
* Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2014 döneminde 32,1 milyar iken, 2015 yılının aynı döneminde %7,6 artarak 34,6 milyara ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %5,3, dış hat uçuşlarda ise %8,0 oranındadır.
* Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2014 döneminde 128.024 iken, 2015 yılının aynı döneminde %4,8 artışla 134.114'e yükselmiştir. 
* Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2014 döneminde 213.153 ton iken, 2015 yılının aynı döneminde %2,3 artışla 218.148 ton'a yükselmiştir.
* 2014 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 269 olmuştur. İç hat şehir sayısında değişiklik olmaksızın 43 adet mevcut olup, dış hat şehir sayısı ise 204'den 225'e yükselmiştir.
* 2014 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 247 iken 2015 Nisan ayı sonunda 274 olmuştur. Geniş gövde yolcu uçak sayısı 46'dan 62'ye, dar gövde yolcu uçak sayısı ise 192'den 202'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısı 9'dan 10'a yükselmiştir.