Kreditör İlişkileri

Finans Stratejisi

Türk Hava Yolları finans stratejisinin amacı THY’nin kurumsal vizyonu doğrultusunda, sektör ortalamasının üzerinde büyüme trendinde sürekliliğin sağlanması ve rakiplerle rekabet gücünün artırılması hususunda finansal stratejileri belirlemek ve uygulamaktır. Bu bağlamda finansal istikrar, finansal esneklik ve yeterli likiditenin sağlanması ana öncelikler olarak belirlenmiştir.

Türk Hava Yolları Finans Başkanlığı’nın görevi:
Operasyonel nakit ihtiyacını karşılamak,
Kısa ve uzun vadede gerekli ve yeterli likiditeyi sağlamak,
Sermaye maliyeti ve komisyon, kur çevrim ücreti gibi diğer finansal maliyetleri minimize etmek,
Finansal risklerden korunabilmek amacıyla gerekli aksiyonları almak,
Sahip olunan nakit portföyüne maksimum getiriyi sağlayabilmek.

Söz konusu hususlardaki performans, Yönetim Kurulu’nca yetkilendirilen Hazine ve Risk Yönetimi Komisyonu’nca izlenmektedir.

Sermaye Yapısı

Türk Hava Yolları, halka açık ve özel borçlanma pazarlarını yakından takip etmek suretiyle, büyüme stratejisi paralelinde, dinamik bir bilanço yönetimi yapmaktadır. Optimum sermaye yapısını, karlılık ve nakit üretimini baz alan borçlanma kapasitesine göre belirlenmektedir. Türk Hava Yolları orta vadeli kaldıraç oranını (Net Borç/EBITDA) 2-2,5 çarpanı olarak hedeflemektedir.

Likidite

Türk Hava Yolları Finans Başkanlığı, Ortaklığın nakit akım tahminlerini, fiili nakit akımını ve borç/alacak vade ve kur yapısını izleyerek; gerekli ve yeterli likiditeyi bulundurmanın yanında, banka ve diğer dış kaynakları da ihtiyaç durumunda kullanıma hazır tutmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.