08.04.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulun'ca, kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL olan Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin bedelsiz olarak 180.000.000 TL artış ile 1.380.000.000 TL'ye yükseltilmesine, 180.000.000 TL (%15) bedelsiz artışın geçmiş yıl karından karşılanmasına, bedelsiz olarak ihraç edilecek payların A Grubu Nama yazılı olmasına, bu dağıtımın; mevcut ortaklarımıza Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre bedelsiz olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) kayden yapılmasına, sermaye artışı sonucunda çıkarılacak hisselerin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na başvurulmasına, MKK nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi ve bedelsiz payların Ortaklara dağıtılması aşamasına gelinmesine müteakip 5 iş günü içerisinde Ortaklara bedelsiz payların dağıtım işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.