16.04.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 6 Nisan 2015 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından 14 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir.