07.11.2018-Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın 2018 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.