13.05.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Nisan 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

*           Ocak-Nisan 2013 döneminde 13,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %19,3 artışla 16,6 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25,8, dış hatlarda %15,0 oranındadır. 
*           Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Nisan 2013 dönemine kıyasla %15,7 ve %29,5 artış sağlanmıştır. 
*           Yolcu doluluk oranı 0.1 puan düşüşle %78,2 olarak gerçekleşmiştir. 
*           Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 34,3 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,7 artarak 41,4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %30,6, dış hat uçuşlarda %19,3 oranındadır.
*           Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Nisan 2013 döneminde 26,8 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %20,5 artarak 32,3 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %31,9, dış hat uçuşlarda %18,9 oranındadır.
*           Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Nisan 2013 döneminde 107.154 iken, 2014 yılının aynı döneminde %19,5 artışla 128.075' a yükselmiştir. 
*           Kargo-Posta, Ocak-Nisan 2013 döneminde 169.581 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %25,7 artışla 213.128 ton'a yükselmiştir.
*           2013 Nisan ayı sonunda toplam uçulan şehir sayısı 222 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. İç Hat şehir sayısı 36'dan 43'e; Dış Hat şehir sayısı ise 186'dan 204'e yükselmiştir.
*           2013 Nisan ayı sonunda mevcut uçak sayısı 218 iken 2014 Nisan ayı sonunda 247 olmuştur. Geniş Gövde yolcu uçak sayısı 37'den 46'ya; Dar gövde yolcu uçak sayısı ise 172'den 192'ye yükselmiştir. Kargo uçak sayısında
değişiklik olmaksızın 9 adet mevcuttur.