15.03.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak-Şubat 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

  • Ocak-Şubat 2012 döneminde 5.1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %26 artışla 6.4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %15, dış hatlarda %35 oranında gerçekleşmiştir.
  • Dış Hatlarda Business/Comfort Class ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Şubat 2012 dönemine kıyasla sırasıyla %20 ve %38 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu Doluluk oranı 4,7 puan artışla %76,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 13.2 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23 artarak 16.2 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %14, dış hat uçuşlarda %24 oranında gerçekleşmiştir.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Şubat 2012 döneminde 9.5 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %31 artarak 12.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %16, dış hat uçuşlarda %33 oranında gerçekleşmiştir.
  • Konma Sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 41.488 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 50.533'e,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Şubat 2012 döneminde 189 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16 artışla 219'a,
  • Kargo-Posta, Ocak-Şubat 2012 döneminde 62.035 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artışla 74.935 ton'a,
  • yükselmiştir.