15.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 15.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 126,40 TL – 133,70 TL (ağırlıklı ortalama 130,27 TL) fiyat aralığından toplam 495.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.881.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,281290'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.