17.02.2015 - Özel Durum Açıklaması

İlgi: 11.02.2015

Ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme tadillerıne ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Şubat 2015 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmasını takiben Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.