19.08.2016 - Özel Durum Açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 19.08.2016 tarihinde Ortaklığımızın uzun vadeli kredi notunu Ba2 seviyesinden Ba3 seviyesine çekmiş ve negatif görünümünü teyit etmiştir. Bu değişiklik ile birlikte Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın notları da revize edilmiş, USD ve JPY cinsi Class A kredi sertifikalarımızın notu A3'den Baa1'e, JPY cinsi Class B kredi sertifikamızın notu ise Baa3'den Ba1'e çekilmiş, ilgili sertifikaların da negatif görünümleri teyit edilmiştir.
Rating kuruluşunun ilgili mektubunu ekte bilgilerinize arz ederiz.