14.02.2013- Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

  • Ocak 2012 döneminde 2.6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde  %23 artışla 3.2 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %9, dış hatlarda %34 oranında gerçekleşmiştir.
  • Dış Hatlarda Business/Comfort  Class ve Dıştan Dışa  Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2012 dönemine kıyasla sırasıyla %22 ve %42 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu Doluluk oranı 3,3 puan artışla %75,9 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2012 döneminde 6.8 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %24 artarak 8.4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %10, dış hat uçuşlarda %26 oranında gerçekleşmiştir.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2012 döneminde 4.9 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %30 artarak 6.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10, dış hat uçuşlarda %33 oranında gerçekleşmiştir.
  • Konma Sayısı, Ocak 2012 döneminde 21.303 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 25.967'ye,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak 2012 döneminde 189 iken, 2013 yılının aynı döneminde %15 artışla 218'e,
  • Kargo-Posta, Ocak 2012 döneminde 29.210 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %21,8 artışla 35.568 ton'a,
  • yükselmiştir.