Ortaklık Yapısı

Ortaklığımızın  ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hisseden oluşmaktadır. Bu hisseler nama yazılıdır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar Nominal Pay Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Pay Adedi Oy Hakkı (%)

Türkiye Varlık Fonu
(A Grubu Nama)

677.884.849 49,12 67.788.484.857 49,12

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(C Grubu Nama) 

0,01 <0,01 1 <0,01

Halka Açık A Grubu

702.115.151 50,88 70.211.515.142    50,88

TOPLAM

1.380.000.000 100,00 138.000.000.000 100,00

Önemli Hususlar

  • Ortaklığımızın Kayıtlı Sermaye tavanı 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 5 milyar TL’dir.
  • Ana sözleşmemizin 7., 10. ve 14. maddelerinde C Grubu hisse senetlerine tanınan imtiyazlar belirtilmiştir.
  • Ana sözleşmemizin 10. maddesine göre A grubuna tanınan 8 Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı halka açık A Grubu hisseleri elinde bulunduran hissedarlara aittir. Halka açık A Grubu hisseleri ellerinde bulunduran hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin en az %2’si oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Sözkonusu %2 oranın hesaplanmasında sadece halka açık A Grubu hisseler dikkate alınacaktır.