15.02.2023 - Ortaklığımız İştiraklerinden TSI, TCI ve Cornea'nın Birleştirilmesi

04.11.2022 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen kabin içi ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve satışı amacıyla kurulan iştiraklerimizin birleşme işlemine ilişkin olarak, Uçak Koltuk Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("TSI") ve Cornea Havacılık Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Cornea") Türk Ticaret Kanununun 136'ıncı ve diğer ilgili hükümleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla, bütün aktif ve pasifiyle birlikte TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ("TCI") katılması suretiyle birleşmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 

Birleşmenin tamamlanmasıyla, TCI'ın ödenmiş sermayesi TSI ve Cornea'nın devralınma yoluyla birleşmesi sonucunda TL 94.000.000'dan TL 172.268.000'ye çıkmıştır. Birleşmenin ardından oluşan ortaklık yapısı ise aşağıdaki gibidir; 

Ortaklık Yapısı

Oran (%) 

Türk Hava Yolları A.O. %59,25 
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. %20,84 
TUSAŞ -Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. %17,00
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %2,91
TOPLAM %100

Birleşme sonrası oluşan bu yeni yapı ile birlikte daha önce özkaynak yöntemi ile konsolide edilen TCI bundan sonraki dönemlerde finansal tablolarımıza tam konsolide olacaktır.

Söz konusu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 15.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.