10.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 10.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 127,00 TL – 127,90 TL (ağırlıklı ortalama 127,56 TL) fiyat aralığından toplam 196.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 3.386.800 TL'ye ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,245420'dır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.