19.08.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Haziran 2014 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, basın bülteni ve güncel yatırımcı sunumu Ortaklığımız internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.