10.01.2017 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından, değişen ekonomik ve teknolojik faktörler dikkate alınarak, sektördeki farklı havayollarının uygulamış olduğu amortisman süreleri, piyasa oyuncularının uygulamaları ve uzman görüşleri incelemeleri sonucunda 2017 yılından itibaren geçerli olacak şekilde bünyemizdeki uçak gövde ve motorlarının ekonomik ömrünü 20 yıl olarak kabul eden muhasebe tahminlerinin 25 yıl olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.