19.12.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız ile Hava-İş Sendikası yetkilileri arasında bugün yapılan görüşme sonrasında 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması neticesinde Ortaklığımız'da halen uygulanmakta olan grev sona ermiştir.

İmzalanan 24. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde ilk iki yıl için 22 Mayıs 2013 tarihinde yaptığımız açıklamada belirtilen ücret artış oranları aynen muhafaza edilmiştir. 2015 yılının ilk 6 ayı için %3, ikinci 6 ayı için %3 oranında ücret artışı yapılması, ilgili dönemler için enflasyon farkı oluşması halinde farkın ayrıca ödenmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi şartları dışında taraflar arasında imzalanan ayrı bir protokol ile ayrıca, 19.12.2013 tarihi itibariyle Ortaklığımız'da çalışmakta olan toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi personele bir defaya mahsus olmak üzere brüt 5.500.-TL ödenecektir. Söz konusu ödeme, 01.01.2013-31.12.2013 döneminde personelin THY A.O.'da ücrete esas çalışılan gününe orantılı olarak hesaplanıp, 08.01.2014 tarihinde yapılacaktır.