Ticari Sicil

Ticari Sicil Bilgileri
Tescil Tarihi 30.01.1960
Sicil Numarası 75184-0/14968
Ticaret Sicil Memurluğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu
Mersis Numarası 0876-0047-4640-0017
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi thy@hs03.kep.tr
Vergi Numarası: 8760047464
ISIN Kodu: TRATHYAO91M5
LEI Kodu: 789000EV8M3BL7ZPFB03