21.04.2015 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Sn. Ömer Faruk Öztürk karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmış olup, yerine Ortaklığımız dışından istihdam edilmek suretiyle Sn. Abdülkerim ÇAY'ın atanmasına karar verilmiştir.