13.02.2014 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak 2014 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak 2013 döneminde 3,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %24,3 artışla 4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %31,0, dış hatlarda %19,7 oranındadır.
  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak 2013 dönemine kıyasla %18,7 ve %26,9 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu doluluk oranı 0.7 puan artışla %76,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2013 döneminde 8,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %23,3 artarak 10.4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %36,3, dış hat uçuşlarda %21,6 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak 2013 döneminde 6,4 milyar iken, 2014 yılının aynı döneminde %24,4 artarak 7,9 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %38,9, dış hat uçuşlarda %22,4 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak 2013 döneminde 25.961 iken, 2014 yılının aynı döneminde %22.8 artışla 31.875' e,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak 2013 döneminde 218 iken, 2014 yılının aynı döneminde %12 artışla 243'e,
  • Kargo-Posta, Ocak 2013 döneminde 35.472 ton iken, 2014 yılının aynı döneminde %35,6 artışla 48.118 ton'a yükselmiştir.