13.12.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak-Kasım 2012 döneminde 35.9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %24 artışla 44.4 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %25.9, dış hatlarda %22.2 oranındadır.
    • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Kasım 2012 dönemine kıyasla %23.3 ve %29.2 artış sağlanmıştır.
    • Yolcu doluluk oranı 1.5 puan artışla %79,3 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Kasım 2012 döneminde 87.9 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artarak 106.4 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %28.1, dış hat uçuşlarda %20 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Kasım 2012 döneminde 68.4 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %23,3 artarak 84.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %29, dış hat uçuşlarda %22.4 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak-Kasım 2012 döneminde 277.099 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22.3 artışla 338.762'ye,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Kasım 2012 döneminde 207 iken, 2013 yılının aynı döneminde %16.4 artışla 241'e,
  • Kargo-Posta, Ocak-Kasım 2012 döneminde 426.563 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %20 artışla 511.678 ton'a,

yükselmiştir.