15.01.2014 - Özel Durum Açıklaması

Bazı basın kuruluşlarında Ortaklığımız'ca bir bankanın yıpratılması yönünde aksiyonlar alındığına ilişkin haberler yer almaktadır.

Türk Hava Yolları hazine işlemleri Yönetim Kurulu'nun belirlediği prosedürlerle ifa edilmektedir. Hazine işlemleri çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı banka üzerinden, bankaların kredibilite ve risk limitleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ortaklığımız yerli ve uluslararası para piyasalarındaki gelişmeler ışığında çalıştığı tüm bankaların kredilibitesini ve çalışma esaslarını düzenli olarak gözden geçirerek gerekli revizyonları yapmaktadır. Son dönemde de para piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve özellikle döviz kurlarındaki ani yükseliş karşısında Ortaklığımız, kısa dönemli döviz ve TL yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi için likidite yönetimine yönelik gerekli aksiyonları almaktadır. Alınan kararlar, ticari kurallar çerçevesinde tüm taraflar ile karşılıklı olarak müzakere edilmek suretiyle uygulamaya konulmaktadır.

Gerek Yönetim Kurulu gerek Ortaklığımız temsilcileri Ortaklık adına hareket ederken "basiretli bir işadamı" gibi davranmaktadır. Yayınlanan haberlerde yazılan olaylar ve rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır ve halen ilgili bankada Türk Hava Yolları nakdi bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi, haber ya da yorum yapılması yahut bunların yayılması piyasa dolandırıcılığı suçunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede her türlü kurum ve kuruluş tarafından Ortaklığımız hakkında doğru haber ve yayın yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve Ortaklığımızca onaylanmamış bilgi, haber, yorum ve değerlendirmelerden sakınılması gerekmekte olup aksine hareket edenler hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun söz konusu olacağı bilinmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.