14.01.2019 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca kabul edilen 2019 yılı bütçesi çerçevesinde Ortaklığımızın 2019 yılı hedef ve beklentileri aşağıdaki gibidir: 

 Trafik Gelişimi

 · 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon; dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir.

 · Türkiye'de %3, Orta Doğu'da %11, Avrupa'da %6, Asya-Uzak Doğu'da %8, Amerika'da %7, Afrika'da %15 kapasite artışı gerçekleştirerek toplamda %7-%8 artışla yaklaşık 195 Milyar AKK seviyelerine ulaşılması planlanırken, yolcu doluluk oranının %81-%82 aralığında olması beklenmektedir.

 · 2019 yılında %3-%4 artış ile yaklaşık 1,45 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir.

 Finansal Gelişim (Konsolide)

 · 2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde %8-%9 artış öngörülmektedir.

 · 2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 715 USD civarında olması beklenmektedir.

 · Yaklaşık 14,1 Milyar USD tutarında satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir.

 · Yakıt hariç birim giderlerde  %3-%5 arasında artış beklenmektedir.

 · Konsolide EBITDAR marjının %22-%24 arasında olması hedeflenmektedir.