10.12.2021 - Kasım 2021 Trafik Sonuçları

Ortaklığımızın Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

•  Kasım 2019 döneminde 5,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,2 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
•  Yolcu doluluk oranı Kasım 2021 döneminde %70,1 olarak gerçekleşmiştir. 
•  Taşınan Kargo-Posta, Kasım 2019 döneminde 144.993 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %7,8'lik artışla 156.245 tona ulaşmıştır. 

Ortaklığımızın Ocak - Kasım 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: 

•  Ocak - Kasım 2019 döneminde 68,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 40,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 
•  Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 14,2 puanlık azalma ile %67,5 olarak gerçekleşmiştir.
•  Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Kasım 2019 döneminde 172,3 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %33,6 azalarak 114,3 milyar olarak gerçekleşmiştir. 
•  Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Kasım 2019 döneminde 1.405.894 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %22,8'lik artışla 1.727.034 ton olarak gerçekleşmiştir.
•  2021 Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 373 olmuştur.