08.01.2015 - Özel Durum Açıklaması

Türk Hava Yolları A.O.'nun İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı havayolu ile yolcu taşıma hatlarında rakip teşebbüs aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 Sayılı Kanun'un 6. Maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için Rekabet Kurulu'nca yürütülen soruşturma tamamlanmıştır.

25.12.2014 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında, Ortaklığımız'ın iddia konusu eylemlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesi kapsamında hakim durumun kötüye kullanılması olarak nitelendirilemeyeceğine, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.