19.09.2013 - Özel Durum Açıklaması

Ortaklığımızın Ocak - Ağustos 2013 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

  • Ocak-Ağustos 2012 döneminde 25.4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2013 yılının aynı döneminde %25 artışla 31.7 milyon'a ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %24.2, dış hatlarda %25.1 oranındadır.
  • Dış Hatlar Business/Comfort Class yolcu sayısı ve Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayılarında da Ocak-Ağustos 2012 dönemine kıyasla %24.8 ve %30.2 artış sağlanmıştır.
  • Yolcu doluluk oranı 2.5 puan artışla %79,8 olarak gerçekleşmiştir.
  • Toplam Arz edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Ağustos 2012 döneminde 62.6 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %21 artarak 75.7 milyar'a ulaşmıştır. AKK artışı iç hat uçuşlarda %25, dış hat uçuşlarda %20.3 oranındadır.
  • Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Ağustos 2012 döneminde 48.3 milyar iken, 2013 yılının aynı döneminde %25 artarak 60.4 milyar'a ulaşmıştır. ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %27, dış hat uçuşlarda %24.5 oranındadır.
  • Konma Sayısı, Ocak-Ağustos 2012 döneminde 196.832 iken, 2013 yılının aynı döneminde %22 artışla 240.749'a,
  • Uçulan nokta sayısı, Ocak-Ağustos 2012 döneminde 200 iken, 2013 yılının aynı döneminde %20 artışla 239'a,
  • Kargo-Posta, Ocak-Ağustos 2012 döneminde 305.983 ton iken, 2013 yılının aynı döneminde %17 artışla 357.333 ton'a, yükselmiştir